1. Homepage
  2. Voor Clubs

Speciaal voor fotoclubs: model-website en applicatie fotobespreking

In de Algemene Ledenvergadering van september 2020 is o.a. besloten om onderstaande applicaties te laten ontwikkelen.

Model-website

Eigenlijk zouden alle clubs een website moeten hebben, die eigentijds is, goed met foto’s kan omgaan en die de tegenwoordige mogelijkheden gebruikt. Het bestuur wil graag een praktische model-website ontwikkelen, die clubs kunnen aanpassen aan hun eigen naam en toepassingen. Deze wordt dan gehost bij de Fotobond, waardoor ook de techniek bij-de-tijd blijft. Met een goede gebruiksaanwijzing kan de club de inhoud zelf bijhouden.

Stand van zaken november 2020: nu er toestemming voor financiering is, is gestart met het ontwikkeltraject. In In the picture #22 is een oproep gedaan aan clubs met een uitstekend werkende website (reacties zijn nog steeds welkom!). Op basis van o.a. deze wensen en ervaringen kan een Programma van Eisen worden opgesteld. Daarna kan gekeken worden welke bouwer dit kan omzetten naar een goed bruikbaar web instrument en volgen de bouw- en testfase. Het is moeilijk in te schatten wanneer deze applicatie operationeel is, maar gedacht wordt ergens in de eerste helft van 2021.

Applicatie voor fotobespreking en wedstrijden

Omdat in 2020 en wellicht ook in 2021 de vergadermogelijkheden van de fotoclubs beperkter zijn dan ooit, wordt ingezet op meer digitale clubactiviteit. Er wordt speciaal voor de aangesloten fotoclubs een internetapplicatie ontwikkeld waarmee binnen de kring van de eigen fotoclubleden fotobesprekingen en wedstrijden worden gehouden. Aan die wedstrijden kunnen bijvoorbeeld ook jurybeoordelingen worden toegevoegd en de club kan zelf bepalen wie meedoet, wie inzage heeft en wie aan de bespreking of jurering meedoen. De applicatie kan door de clubleden vanuit huis worden benut, maar ook kan het via beamer of scherm worden ingezet binnen de clubavond. Kortom, een flexibel instrument dat ook handig is in de na-coronatijd.

De wedstrijdmodus kan ook binnen de afdeling worden gebruikt, waardoor een aantal afdelingsactiviteiten kan doorgaan of zelfs kan worden uitgebreid, en ook geografische beperkingen binnen grotere afdelingen minder meespelen.

Stand van zaken november 2020: nu er toestemming voor financiering is, is gestart met het ontwikkeltraject en wordt een Programma van Eisen opgesteld. Daarna kan gekeken worden welke bouwer dit kan omzetten naar een goed bruikbaar web instrument en volgen de bouw- en testfase. Het is moeilijk in te schatten wanneer deze applicatie operationeel is, maar gedacht wordt ergens in de eerste helft van 2021.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar webmaster@fotobond.nl.