• All

March 2021

Fotobond In the picture
20 March 2021 -
31 December 2021
n.v.t. (online
activiteit)
webredactie

Fotobond In the picture

In de corona tijd hebben veel fotoclubs hun activiteiten opgeschort. Ook landelijke wedstrijden, cursussen, mentoraten en tentoonstellingen zijn afgelast of uitgesteld. Daarom heeft het dagelijks bestuur van de Fotobond besloten om speciale aandacht te geven aan de digitale mogelijkheden die we hebben om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Fotobond In the picture is er één van.

Wekelijks kunnen leden een foto inzenden die het beste aansluit bij het thema van de week.
De curator van die week kiest het thema en uit de inzendingen de vijf foto's die samen een afwisselend beeld bieden. De selectie wordt geplaatst in de editie van In the picture.

Meer weten en meedoen? > klik hier


Lees meer >
Fotoreview #1 2021
28 March 2021 -
23 May 2021
n.v.t. (online
activiteit)
webredactie

Foto: Marijke van Loon

Fotoreview # 1 2021

Werk je aan een serie of project en heb je behoefte je voortgang eens met iemand te bespreken? Leg dan je werk voor aan een mentor. Je kunt je weer aanmelden van 28 maart tot 23 mei 2021.

Denk niet dat Fotoreview alleen voor gevorderde fotografen bedoeld is. In tegendeel! Juist als je begint met seriematig werken heb je misschien extra veel aan de tips van de mentor. Je kunt bij je aanmelding aangeven of je tot deze groep behoort en dan kun je op speciale aandacht rekenen.

Na een wat aarzelend begin in de afgelopen 2 jaren lijken de leden van de Fotobond hun weg naar Fotoreview gevonden te hebben. De ronde van het najaar 2020 leverde een stroom van 440 foto's op verdeeld over zo'n 70 series, die waren ingeleverd door 44 individuele deelnemers.

Omdat je met een serie zoveel meer kunt vertellen dan met enkelvoudige foto's werken veel fotografen seriematig. Anderen zijn bezig met het opbouwen van hun portfolio of werken aan projecten die uit meerdere foto’s bestaan. Het is daarbij bijzonder nuttig dat een mentor eens naar je werk kijkt, om te checken of je boodschap overkomt.

Voor meer informatie een aanmelding, klik hier.


Lees meer >

April 2021

Bondsfotowedstrijd 2021
1 April 2021 -
16 October 2021
Theater Kielzog Gorecht-Oost 157
9603 AE Hoogezand
webredactie

Foto: Mariska Lansbergen (Goud)

Bondsfotowedstrijd 2021

De Bondsfotowedstrijd is de jaarlijkse clubwedstrijd, waaraan aangesloten fotoclubs kunnen deelnemen met hun beste 10 foto's. Persoonlijk leden zijn uitgesloten van deze wedstrijd.

Let op: gewijzigde data! Digitaal inzenden kan t/m 30 augustus. 

De bespreking van de uitslag staat gepland op 16 oktober a.s. in Hoogezand. Aanmelding vooraf is noodzakelijk!

Klik hier voor meer informatie, eerdere inzendingen, het wedstrijdreglement etc.


Lees meer >
Expositie "50 jaar Fotogroep Kromme rijn", COTHEN
12 April 2021 -
30 September 2021
Dienstencentrum Cothen Van Beeck Calkoenstraat 27
3945 CC Cothen
Webredactie

[Foto: Adrie Gouweleeuw]

Expositie '50 jaar Fotogroep Kromme Rijn', Cothen

Op 18 september 2020 vierde Fotogroep Kromme Rijn haar vijftigjarig jubileum  met een lezing en een expositie in Het Kunstgilde in Leersum. Door de COVID-19 maatregelen is de expositie echter van zeer korte duur geweest en heeft weinig belangstelling kunnen trekken.

Om deze reden is besloten de expositie opnieuw in te richten in het Dienstencentrum Cothen aan de Van Beeck Calkoenstraat 27 te Cothen.
De expositie geeft een goed beeld van het werk van de 22 fotografen die lid zijn van de Fotoclub Kromme Rijn. Vrijwel alle stromingen binnen de fotografie zijn aanwezig: van architectuur tot portret en landschap tot straatfotografie. Een aantal van de foto’s zijn ook winnaars geweest in fotowedstrijden van de Fotobond. Kortom het is weer een respectabele expo met een veelzijdig arsenaal aan foto’s.

Naast de bezoekers van de gezondheidsdiensten in het centrum kunnen geïnteresseerden de foto’s aanschouwen op alle werkdagen (maandag t/m vrijdag) tijdens de openingsuren van het dienstencentrum.


Lees meer >
Digitale expositie Fotoclub Bommelerwaard
14 April 2021 -
31 August 2021
Niet van
toepassing
Webredactie

[Foto: Thea Visser-Roodvoets]

"Oog op 2020" digitale expositie Fotoclub Bommelerwaard

Onder de titel "Oog op 2020" geeft Fotoclub Bommelerwaard een beeld van hoe zij 2020 hebben gezien door de lens van hun camera. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan de in coronatijd gestarte virtuele expositie met als eerdere titels "Don't Stop" en "Een selectie".

Graag brengen wij deze expositie onder de aandacht van de leden van de Fotobond en hopen dat onze beelden u zullen boeien.

Doorlooptijd expositie: van april tot september 2021.
Website: https://www.fotoclubbommelerwaard.nl.Lees meer >

June 2021

Wedstrijd Foto Online #2 2021
1 June 2021 -
15 July 2021
n.v.t. (online
wedstrijd)
webredactie

Foto: Johan Jentzema (Brons)

Foto Online #2 2021

Foto Online is een laagdrempelige wedstrijd voor alle leden van de Fotobond en wordt driemaal per jaar georganiseerd.

Inzenden voor editie 2 - 2021 kan vanaf 1 juni.

Voor meer informatie over meedoen en het wedstrijdreglement, klik hier.

Verwachte uitslagdatum: 1 augustus.


Lees meer >
Dag Fotodag, UITGESTELD
5 June 2021 -
5 June 2021
ICOON Theater Leeghwater 1-3
3825 MR Amersfoort
webredactie

Dag Fotodag, een Fotobond manifestatie

Mede i.v.m. de corona maatregelen is tijdens de Algemene Ledenvergadering besloten om deze manifestatie (evenals de Grote Bondsexpositie 2021) uit te stellen tot in het jubileumjaar 2022, waar zij onderdeel zullen vormen van de activiteiten.

Voor meer informatie over het 100-jarig jubileum van de Fotobond, klik hier.Lees meer >
Digitale jaarexpositie FA RIJEN
12 June 2021 -
30 June 2021
Niet van
toepassing
Webredactie

[Foto: Alloesca Mullers]

Digitale jaarexpositie FA RIJEN

Na ruim een jaar wekelijks een Zoomavond en geen expositie in 2020, willen we nu weer wel eens naar buiten treden.

Vanaf 12 juni tot het einde van de maand kunt u op onze website www.farijen.nl onze digitale expositie bekijken. Op de expositiepagina vindt u ook een link naar enkele AV producties van leden.


Lees meer >

August 2021

Wedstrijd Foto Individueel 2021
1 August 2021 -
15 September 2021
n.v.t. (online
wedstrijd)
webredactie

Foto: Susan Leurs (Zilver)

Foto Individueel 2021

Foto Individueel is een jaarlijkse wedstrijd voor alle leden van de Fotobond.

Inzenden kan van 1 augustus tot 15 september.

Voor meer informatie, eerdere inzendingen, het wedstrijdreglement etc., klik hier.Lees meer >

October 2021

Wedstrijd Foto Online #3 2021
1 October 2021 -
15 November 2021
n.v.t. (online
wedstrijd)
webredactie

Foto: Rene Kuipers (Zilver)

Foto Online #3 2021

Foto Online is een laagdrempelige wedstrijd voor alle leden van de Fotobond en wordt driemaal per jaar georganiseerd.

Inzenden voor editie 3 - 2021 kan vanaf 1 oktober.

Voor meer informatie over meedoen en het wedstrijdreglement, klik hier.

Verwachte uitslagdatum: 29 november.


Lees meer >