1. Homepage
  2. Voor Leden
  • All

december 2019

Expositie Gerjo te Linde in FotoKabinet, AALTEN
14 december 2019 -
2 februari 2020
FotoKabinet, Oerkroeg Schiller Prinsenstraat 4
7121 AG Aalten
Webredactie

Expositie Gerko te Linde "Natuurlijk Wild"

Een foto-expositie door Gerjo te Linde waarin de natuur en het geschoten wild in de hoofdrol zijn. Passend bij het jaargetijde en de locatie is deze serie speciaal gemaakt voor het FotoKabinet.

Gerjo fotografeert met behulp van de ruim 160 jaar oude “wet plate collodion” techniek. Daardoor ontstaan er fotografische kunstwerken met een schilderachtige schoonheid, rijke details en een beperkte scherptediepte. Handgemaakte zwart – wit beelden, geëtst in puur zilver op glas of aluminium. Kenmerkend voor het werk van Gerjo: van een ogenschijnlijk nietszeggend onderwerp een uniek en tijdloos kunstwerk maken. Bijna altijd perfect door de imperfectie.

Met zijn eigen woorden: “Imperfect en daarom boeiend, zo zijn wij als mens, zo is de natuur, zo is onze omgeving”.

FotoKabinet is een initiatief van oerkroeg Schiller samen met het Oostgelders Fotografen Collectief (OFC).

Openingstijden:
dinsdag, woensdag 19.00 uur - 01.00 uur
donderdag 16.00 uur - 02.00 uur
vrijdag, zaterdag en zondag 14.00 uur – 02.00 uur


Lees meer >
FC Vleuten exposeert de 'Bijlmerbajes', VLEUTEN
27 december 2019 -
31 januari 2020
Buurtcentrum De Schakel Schoolstraat 11
3451 AA Vleuten.
Webredactie

[Foto: Koos Mast]

Fotoclub Vleuten exposeert 'De Bijlmerbajes'

De sloop van de "Bijlmerbajes" (officieel Penitentiaire Inrichting Amsterdam Overamstel) is inmiddels in volle gang. Nog tijdig vóór de totale afbraak fotografeerden twaalf leden van Fotoclub Vleuten het leegstaande pand, onder leiding van een oud-bewaker.

Het resultaat van de bewaakte tocht door dit iconische gebouw wordt getoond in Buurtcentrum De Schakel.

Openingstijden: dagelijks van 09.00 - 23.00 uur.


Lees meer >
Inzenden ballotage Bondsmeesterklasse
31 december 2019 -
7 maart 2020
Nederlands Fotomuseum Rotterdam Wilhelminakade 332
3072 AR ROTTERDAM
Webmaster BMK

Foto: John van Loon

Ballotage Bondsmeesterklasse 2020

Voor de volledige toelichting over de BMK, verwachtingen en eisen lees het stuk ‘BMK Inzendingen en jurering’. (zie: https://fotobond.nl/landelijke-groepen/)

De ballotage/jurering van BMK en kandidaat-BMK

Jurering in twee stappen, eerst de preselectie
Het portfolio wordt in eerste instantie digitaal ingediend. De jury zal op basis van deze digitale presentatie een preselectie maken waarbij portfolio’s die door de jury te licht worden bevonden niet verder in de jurering worden opgenomen. De uitslag van deze preselectie wordt gecommuniceerd met de desbetreffende inzenders. Elke deelnemer die niet door de preselectie komt, ontvangt een korte, door de jury opgestelde, schriftelijke toelichting die bij de afwijzing naar hem/haar toegestuurd wordt.

Jurering in twee stappen, de tweede stap
De fotografen van de overgebleven inzendingen worden uitgenodigd om op een nader te bepalen datum (zaterdag) hun portfolio in printvorm (als afdruk, als werkstuk) voor te leggen en toe te komen lichten. De mondelinge toelichting aan één van de juryleden is verplicht. De voltallige jury zal na afloop van deze individuele presentaties in een gezamenlijk overleg besluiten of de inzender het predicaat BMK krijgt toegewezen, dan wel kandidaat-BMK wordt of volledig wordt afgewezen.

Hierbij zullen de criteria voor BMK en kandidaat-BMK voor de juryleden bepalend zijn. Na afloop van de jurering zal de jury in een openbare bespreking zijn beslissing nader toelichten/motiveren.

N.B. Het mag duidelijk zijn dat doorgaan naar de tweede ronde nog geen garantie voor succes is. Immers dan zal de jury juist unaniem of bij grote meerderheid moeten besluiten dat iemand in aanmerking komt voor het predicaat BMK of het tijdelijke predicaat kandidaat/BMK of afgewezen wordt.

Wat moet wanneer en hoe ingeleverd worden?
Een portfolio bestaat uit minimaal 12 foto’s. [1] Het portfolio moet zowel digitaal (voor de 1e ronde) als in afdruk/printvorm/als werkstuk (bij de 2e ronde) worden aangeleverd.

Aanleveren digitale bestanden
- JPEG bestanden in de maximale kwaliteit, kleurruimte: sRGB, langste zijde 2500 pixels.
- De titel van de bestanden moet zijn: volgnummer, eventuele titel, en de naam van de maker (voorbeeld: 01_mooie-serie_foto-graaf.jpg).
- Digitale inzendingen kunnen via www.wetransfer.nl verstuurd worden.
- Let er op  dat het ingevulde aanmeldingsformulier zowel bij de inzending als ook naar Gerda Gallé verzonden moet worden!
-Afdruk/printvorm/als werkstuk dient, op de dag van ballotage, bij de mondelinge toelichting, door de maker zelf meegenomen te worden.

BMK inzendingen
5 februari:     Sluiting inzending (digitale bestanden).
28 februari:   Afwijzing of uitnodiging voor de tweede stap.
7 maart:        Gelegenheid voor het geven van een toelichting op het werk.     
7 maart:        Openbare bespreking en uitslag toelating BMK.

Digitale bestanden moeten opgestuurd worden naar de algemeen coördinator van de BMK:

Harry Sikkenk / harry@sikkenk.nl

Betaling

Inschrijfgeld voor de ballotage van de BMK bedraagt € 29,00 euro per persoon.
Deze kosten dienen voor 5 februari overgemaakt te worden op rekeningnummer: NL 65 RABO 017.69.71.505 t.n.v. Fotobond Eindhoven, onder vermelding van BMK ballotage 2020 en uw naam.
Het volledig ingevulde inschrijfformulier moet opgestuurd worden naar de algemeen coördinator van de BMK harry@sikkenk.nl als ook naar het Bondsbureau (Gerda Gallé: ledenadministratie@fotobond.nl).

Uitslag en toelichting ballotage BMK
Degenen die door gaan naar de tweede ronde krijgen een uitnodiging om op 7 maart 2020 tussen 9:30 en 12:00 uur met hun foto’s/werkstuk naar het Nederlands Fotomuseum Rotterdam, Wilhelminakade 332, 3072 AR Rotterdam, te komen. De tijdsindeling wordt omstreeks 3 maart per mail toegezonden.

De toelichting door de jury in een openbare bespreking vindt ’s middags plaats. De bespreking is in de hal van het Nederlands Fotomuseum. Aanvang: 13:30 uur.

Nog nadere informatie nodig?
Neem dan contact op met Harry Sikkenk, tel. 010-4181033, e-mail: harry@sikkenk.nl.

[1] In plaats van foto’s kan er sprake zijn van een (ander mediaal of vormgegeven) werkstuk. U dient dit voorafgaande aan uw inzending met de BMK-coördinator Harry Sikkenk te bespreken. In dat geval zal door de BMK-coördinatie in overleg getreden worden met de jury en bepaald worden of de inzending in aanmerking komt voor jurering.

 


Lees meer >

januari 2020

De Stad Verbeeldt, ZWOLLE EN GRONINGEN
1 januari 2020 -
29 maart 2020
De activiteiten spelen zich af in
Zwolle en Groningen
webredactie

[foto: Gerlinde Schrijver]

De Stad Verbeeldt: Visual storytelling 

Stichting De Stad Verbeeldt organiseert in 2019-2020 een scala aan programma’s voor professionals, amateurs, (wijk-)bewoners, leerlingen en studenten met als uitgangspunt storytelling in fotografie, beeld en geluid. De Stad Verbeeldt is dit jaar een samenwerkingsverband aangegaan met De Zilveren Camera en met Stichting Noorderlicht Groningen.

Activiteiten die in 2020 nog op het programma staan:

  • Expositie De Stad Verbeeldt, een eigen productie met beeldverhalen van professionals, amateurs, wijkbewoners, leerlingen en studenten(mei 2020).
  • Werklabs & ateliers voor professionals en amateurs: multimediale producties, animaties en gaming met professionals.
  • Werklabs & ateliers voor (wijk-)bewoners, amateurs, leerlingen en studenten, waarbij twee Zwolse wijken centraal staan: de Binnenstad en de Aalanden.

> klik hier voor een overzicht van alle activiteiten
> klik hier voor de flyer Stadsgesprekken
> klik hier voor de flyer fotosalons, werklabs en aterliers i.s.m. Noorderlicht
> klik hier voor de website van De Stad Verbeeldt

De stad is in transitie en transformatie, zowel op het gebied van economie en ruimtelijke ordening als op het terrein van het dagelijkse leven in centra en stadswijken. De overheid, in samenwerking met betrokkenen, richt zich in toenemende mate op vernieuwing en innovatie. Dat geldt ook voor groeistad Zwolle. In deze transformatie  wordt visual storytelling als instrument van communicatie en interactie steeds belangrijker. Ze maakt trends zichtbaar en laat zien wat burgers beweegt en bezighoudt.


Lees meer >
Foto-expositie Paris Je t’aime, DELFT
1 januari 2020 -
25 januari 2020
HuisKinesis Voorstraat 86
2611JL Delft
Webredactie

[Foto: Theo van der Heijdt]

Foto-expositie "Paris Je t’aime" in HuisKinesis

Een aantal fotografen vanuit de Stichting Ortus Fotoarchieven hebben bovenstaand motto aangegrepen om een fototentoonstelling aan Parijs te wijden.
Zij exposeren met dit onderwerp in HuisKinesis, huis voor de fotografie te Delft. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog trokken alle Nederlandse kunstenaars naar Parijs: “Paris, the place to be”. Onder hen waren ook bekende fotografen zoals Ed van der Elsken, Cas Oorthuys, Paul Huf enz. Parijs was het centrum van een kosmopolitisch web en is het nu nog steeds. Om deze sfeer een beetje te laten herleven hebben de exposanten, bestaande uit Roel de Oude, Theo van der Heijdt, Peter Willemse, Yolande Querens, Wil Groen, Guy van Hoek en Cor van der Ven, een aantal foto’s geselecteerd die zij in Parijs gemaakt hebben tijdens hun vele bezoeken aan deze wereldstad. Gaarne willen zij deze aan u laten zien. Reden genoeg om een bezoekje te brengen aan deze bijzondere tentoonstelling.

Openingstijden HuisKinesis:
woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 - 17.30 uur
zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.
Toegang gratis.


Lees meer >
Inzenden ballotage LG Camera Natura
1 januari 2020 -
4 april 2021
’t Veerhuis Nijemonde 4
3434 AZ NIEUWEGEIN
webredactie

Ballotage Landelijke groep Camera Obscura

Dit jaar kunnen belangstellenden werk inzenden voor ballotage tot 1 maart 2020.

De bespreking vindt plaats op 4 april a.s.

Voor meer informatie: klik hier.


Lees meer >
Expositie Moni Dekkers - 'Pontsteiger in Context', AMSTERDAM
7 januari 2020 -
31 januari 2020
Amstelkerk Amstelveld 10
1017 JD Amsterdam
Webredactie

[Foto: Moni Dekkers]

Expositie Moni Dekkers 'Pontsteiger in Context', Amsterdam

‘Pontsteiger in Context’ is een foto expositie over de fascinatie van fotograaf Moni Dekkers voor de veranderende stad, gebaseerd op vier jaar fotograferen op en rond de bouwplaats van Pontsteiger in de Houthaven: het enorme woongebouw dat mei 2018 is opgeleverd. De expositie toont haar visie op de plek die Pontsteiger inneemt in het stedelijke landschap, hoe het was vóór de bouw, de bouw, en de zichtbare invloed die Pontsteiger heeft op de directe en wijdere omgeving: de Oude en Nieuwe Houthaven, Zeeheldenbuurt, Spaardammerbuurt, het IJ en Amsterdam Noord.

De fotograaf heeft een binding met het gebied van de oude pontsteiger omdat de Tasmanpont haar ‘lievelingspont’ was. Een bericht in Het Parool (13 februari 2015) over het verdwijnen van deze pont inspireerde de fotograaf om op en rond de oude pontsteiger de veranderingen van ‘haar plek’ vast te leggen, én de gigantische klus om Pontsteiger te bouwen.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 09.00 -17.00 uur.
Toegang gratis.


Lees meer >

februari 2020

Expositie Bettina Hogeweg, AALTEN
8 februari 2020 -
5 april 2020
FotoKabinet, Oerkroeg Schiller Prinsenstraat 4
7121 AG Aalten
Webredactie

Slavische Sprookjes, fotografie van Bettina Hogeweg in Oerkroeg Schiller, Aalten

Deze serie gaat over een wonderlijke reis door de Balkan, waar Veles (de god van de natuur en kunst) nog zo duidelijk wordt overstemd door Svantovit (de god van de oorlog).

Aan de ene kant de rijke culturele geschiedenis en de schoonheid van de natuur, aan de andere kant de nog zo aanwezige sporen van de oorlog, de armoede en het verval. Een sprookjesachtige omgeving, overstemd door de ruïnes van de werkelijkheid. Een land vol tegenstrijdigheden, een fragiele grens tussen schoonheid en verval, oorlog en vrede, bewondering en zonderling... 

Openingstijden:
dinsdag en woensdag 19.00 - 01.00 uur
donderdag 16.00 - 02.00 uur
vrijdag t/m zondag 14.00 – 02.00 uur.


Lees meer >
Foto-expositie 'Abstracte natuur', Boudewijn Swanenburg, WARMOND
13 februari 2020 -
18 maart 2020
Galerie De Pomp Dorpstraat 38
2361 BE Warmond
Webredactie

Het beeld is meer dan het onderwerp – abstracte natuur, foto's van Boudewijn Swanenburg

Door zijn fascinatie voor de manier waarop ons brein de zichtbare wereld interpreteert en geïnspireerd door pionierende schilders zoals Mondriaan, Klee en Mirò heeft Boudewijn Swanenburg (lid van de LAFV) zich toegelegd op het fotografisch abstract verbeelden van door de natuur gecreëerde vormen.
We herkennen vorm, diepte, textuur door nuances van helderheid en kleur. Toch is het onderwerp zoals we dat ‘zien’ niets anders dan een interpretatie van de werkelijkheid die gebaseerd is op een levenslang persoonlijk leerproces. Door manipulatie van licht, schaduw en kleur laten we deze waarheid achter ons. Het onderwerp vervaagt en we betreden een onbekende, persoonlijke wereld. Niet de fotograaf maar de verbeeldingskracht van de toeschouwer bepaalt wat er te zien is.
De tentoonstelling omvat vier samenhangende series foto’s (18 beelden).

Openingstijden:
woensdag t/m vrijdag: 15.00 – 17.00 uur
zaterdag: 11.00 – 17.00 uur
zondag: 13.00 – 17.00 uur.Lees meer >
Expositie Fotogroep Oirschot, OIRSCHOT
28 februari 2020 -
1 maart 2020
Cultureel Centrum De Enck De Loop 67
5688 EW Oirschot
Webredactie

[Foto: Marc van den Hout]

Expositie van Fotogroep Oirschot

Naast het vrije werk van haar 20 leden is er werk te zien in het kader van het clubthema 'De markante persoon uit Oirschot'. Ook exposeren de zeven werkgroepen van de fotogroep hun werk.

Bovenstaande foto is van Marc van den Hout met werk in de groep Urbex.

Openingstijden:
vrijdag 20.00 - 22.00 uur
zaterdag 11.00 - 17.00 uur
zondag 11.00 - 17.00 uur.


Lees meer >
Expositie Fotogroep Waalre, WAALRE
29 februari 2020 -
1 maart 2020
Het Huis van Waalre Koningin Julianalaan 19
5582 JV Waalre
Webredactie

[Foto: Conny Klessens]

Fotogroep Waalre exposeert in Het Huis van Waalre

Tijdens de expositie worden ruim 100 foto's getoond welke door de 22 leden in het afgelopen clubjaar zijn gemaakt. Voor het eerst vindt de expositie op deze nieuwe locatie plaats (voor heen in Ontmoetingscentrum 't Klooster).
Iedereen is welkom op de gratis toegankelijke expositie.

Openingstijden:
zaterdag 13.00 - 17.00 uur
zondag   12.00 - 17.00 uur.


Lees meer >

maart 2020

Tribute to colour
7 maart 2020 -
7 maart 2020
Cool Kunst en Cultuur Coolplein 1, Heerhugowaard
1703 XC
Webmaster

Graag nodigt Tribute To Colour u uit voor deze tweejaarlijkse fotomanifestatie door Fotoclub Heerhugowaard van deze internationaa toonaangevende fotowedstrijd. Georganiseerd door het Holland International Image Circuit, het samenwerkingsverband van vijf Nederlandse fotoclubs, waarbinnen elke fotoclub haar eigen wedstrijd heeft. Hoofd onderdeel van deze Tribute-dag zijn de prijsuitreiking en presentatie van spraakmakende en winnende foto’s, die door de vele honderden deelnemers uit binnen- en buitenland zijn ingestuurd. De ingezonden foto’s zijn beoordeeld door een internationale jury in drie secties: vrij, monochroom en reis.

Ook verheugen we ons op gastsprekers Jan en Mart Smit, die op deze 18e Tribute to Colour een lezing over natuurfotografie presenteren. Beide heren van ‘SmitinBeeld’ zijn succesvol geweest in toonaangevende fotowedstrijden. Naast de presentaties van de fotowedstrijd en lezing, kent deze dag tal van andere foto-activiteiten .Zo zijn er 2 exposities te bezichtigen en worden de winnende foto’s van de afdelingsfotowedstrijd van de fotobond NoordHolland-Noord getoond en besproken. Kortom tussen 11:00 en 17:00 uur, een leuke, gezellige en leerzame foto dag, die je als fotograaf en liefhebber niet mag missen. We zien je dan ook graag in theater Cool op zaterdag 7 maart a.s.


Lees meer >
Jaarlijke expositie Fotogroep Breda 2020, BREDA
7 maart 2020 -
3 april 2020
Nieuwe Veste Molenstraat 6
4811 GS Breda
Webredactie

[Foto Willi Reisdorf]

Jaarlijke expositie Fotogroep Breda 2020

Fotogroep Breda is een groep enthousiaste amateurfotografen die jaarlijks een expositie houdt in de Nieuwe Veste De expositie is op de muziekafdeling van Nieuwe Veste. De expositie bestaat geheel uit vrij werk. De leden hebben ieder hun eigen stijl van fotograferen: u kunt dus genieten van een zeer gevarieerde expositie! 

De Fotogroep bestaat nu 67 jaar. Gedurende al die jaren is het doel van de leden om de kwaliteit van hun fotografie te verbeteren door elkaar te inspireren bij de gezamenlijke fotobesprekingen en gezamenlijk activiteiten te ondernemen.
De leden komen elke twee weken bij elkaar in Gemeenschapshuis Vianden. Er worden foto’s besproken en presentaties verzorgd door leden en/of gasten. Af en toe trekken de leden er op uit om samen te fotograferen of een bezoek te brengen aan een interessante expositie. In bondsverband wordt deelgenomen aan fotowedstrijden. Daarnaast wordt jaarlijks meegedaan aan Benevisie, een wedstrijd tussen de fotoclubs uit West-Brabant en provincie Antwerpen.

De opening van de expositie is op 7 maart om 16.00 uur. 
De Nieuwe Veste is dagelijks geopend.


Lees meer >
Jaarlijkse expostie Fotogroep Focus KBO, BOEKEL
8 maart 2020 -
8 maart 2020
Ontmoetingscentrum Boszicht Bernhardstraat 72
Boekel
Webredactie

[Foto: Jos Jansen]

Jaarlijkse expostie Fotogroep Focus KBO, Boekel

Op zaterdag 7 en zondag 8 maart houdt Fotogroep Focus KBO Boekel haar jaarlijkse expositie. Er is vrij werk te zien van alle leden van de fotogroep en een overzicht van het jaarthema Foto en gedicht. Daarnaast worden er een aantal AV series getoond.

Openingstijden:
beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur.


Lees meer >
Tweejaarlijkse expositie van Het Fotopaleis, TERHEIJDEN (NB)
14 maart 2020 -
15 maart 2020
Het Witte Kerkje Hoofdstraat 1
4844 CA Terheijden
Webredactie

Beeldenstorm

Het Fotopaleis viert haar 10-jarig bestaan met een foto-expositie in Het Witte Kerkje in Terheijden (NB). We zijn een groep van zestien enthousiaste vrijetijds- en beroepsfotografen. We komen elke twee weken op maandagavond samen in De Teruggave in Breda om elkaars foto’s te bespreken.

Het Fotopaleis hecht grote waarde aan fotografie waarbij de maker iets te vertellen heeft. Ieder lid gaat het avontuur met zichzelf aan. De besprekingen dienen als klankbord met als doel het realiseren van een foto(serie) met diepgang of verhaal.

Beeldenstorm is de foto-expositie van ons aller eigen beeldentaal. Ieder lid van de hofhouding krijgt de vrijheid om een onderzoek te doen en zijn of haar eigen weg te zoeken, te vinden en te tonen.

Hiermee hopen we een storm aan nieuwe beelden te creëren, waarmee we elkaar kunnen verrassen en inspireren. Deze titel laat ruimte voor eigen interpretatie en creativiteit. Laat u verrassen door het werk van onze leden en hun kijk op fotografie.

De deelnemende fotografen zijn: Carla Bertelsmann, Mia Brandenburgh-Schouten, Hans van Gils, Onno van Gils, Pascal de Groot, Reginald Kluijtmans, Marcel Post, Piet Raats, Corine Roks, Rene Siemons, Fred Sonnega, Mary Vincenten, Robbert Stroy en Arjan Zoomers.

Openingstijden:
beide dagen 10.00 - 17.00 uur.


Lees meer >
Expositie Fotoclub Rapenland, EINDHOVEN
14 maart 2020 -
15 maart 2020
De Uitwijk Generaal Pattonlaan 124
5623 KC Eindhoven
Webredactie

Expositie Fotoclub Rapenland Eindhoven

Op 14 en 15 maart 2020 organiseert Fotoclub Rapenland haar jaarlijkse expositie. Naast het vrije werk van haar 30 leden, is er werk te zien in het kader van ‘ritme en herhaling’ en een beamershow. Ook is er een leuke activiteit voor de jonge bezoekers.

Iedereen is welkom op de gratis toegankelijke expositie.

Openingstijden:
Zaterdag 14 en zondag 15 maart van 11:00 tot 17:00 uur.


Lees meer >
Jaarlijkse tentoonstelling Fotoclub Optiek, GOIRLE
21 maart 2020 -
22 maart 2020
Wijkcentrum de Wildacker Van Hogendorpplein 73
5051 ST Goirle
Webredactie

[Foto: Kees van Boxtel]

Jaarlijkse fototentoonstelling Fotoclub Optiek, Goirle

Fotoclub Optiek is een zwart-wit verenging het merendeel van de tentoonstelling bestaat dan ook uit zwart-wit foto’s .
Bovenstaande foto van Kees van Boxtel toont een schaapskudde die onderweg is door Goirle naar een andere plaats om daar te gaan grazen.

Graag ontmoeten wij u op een van beide dagen.

Openingstijden:
zaterdag   12.00 - 15.00 uur
zondag      11.00 - 15.00 uur.


Lees meer >
Foto-expositie Fotoclub Sittard, SITTARD
28 maart 2020 -
29 maart 2020
Mariapark Oude markt 18
6131 EN Sittard
Webredactie

[Foto: Marc  Janssen]

Tweejaarlijkse Foto-expo Fotoclub Sittard

Fotoclub Sittard viert haar 10 jarig bestaan met een foto-expositie in het prachtige Mariapark te Sittard.
Deze tweejaarlijkse expositie vindt plaats op 28 en 29 maart 2020.
Het Mariapark is op beide dagen geopend van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Laat U verrassen door het werk van onze leden en hun kijk op fotografie.

Openingstijden:
Zaterdag en zondag 09.30 - 17.00 uur.


Lees meer >

april 2020

Jaarlijkse expositie Fotoclub Steenbergen, STEENBERGEN
18 april 2020 -
19 april 2020
Basisschool Gummarus Esdoornstraat 1
4651 KM Steenbergen
Webredactie

[Foto: Will Gorissen]

Jaarlijkse expositie Fotoclub Steenbergen

Fotoclub Steenbergen nodigt eenieder uit voor haar jaarlijkse expositie in basisschool Gummarus.
Te bewonderen zijn ongeveer honderd foto's en diverse AV-series.

Openingstijden:
zaterdag 18 april van 11.00 tot 20.30
zondag 19 april van 11.00 tot 17.00.


Lees meer >
Jaarlijkse expositie Foto Groep Gilze, GILZE
19 april 2020 -
19 april 2020
Cultureel Centrum De Schakel Kerkstraat 104
5126 GD Gilze
Webredactie

[Foto:  Gerard Hamels]

Jaarlijkse expositie Foto Groep Gilze

Op zondag 19 april exposeren de acht fotografen van Foto Groep Gilze met zowel individueel werk als met gezamenlijke projecten en een jaaroverzicht in de grote zaal van CC De Schakel.

De zaal is open van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Lees meer >
Algemene Leden Vergadering Fotobond, AMERSFOORT
25 april 2020 -
25 april 2020
De Amershof Snouckaertlaan 11
3811 MA Amersfoort
webredactie

[foto: Pierre Pinkse]

Algemene Leden Vergadering Fotobond

Op zaterdag 25 april a.s. vindt de jaarlijks Algemene Leden Vergadering plaats. Op deze dag wordt ook het Jaarboek 2020 gepresenteerd.
Meer informatie over deze bijeenkomst volgt.


Lees meer >