Expositie Fotoclub 't Karregat, EINDHOVEN


Expositie Fotoclub 't Karregat, Eindhoven

Nadat we een jaar moesten overslaan exposeert fotoclub ’t Karregat dit jaar weer acht dagen lang.
Gebruikelijk is de jaarlijkse expositie gebaseerd op een thema. Aan zo’n thema wordt met de leden een heel jaar gewerkt onder begeleiding van een professional. Daarnaast is op de expositie vrij werk van de fotografen te zien.

De afgelopen periode is anders verlopen. Al snel ontstonden “thuiswerk” groepjes die wekelijks aan een foto-opdracht werkten van, meestal, één woord. Ook verder hebben onze leden niet stil gezeten. Ze zijn veel op pad geweest voor hun vrije werk. De afgelopen maanden is de club druk geweest met de beoordeling van al die foto’s die eventueel nog geëxposeerd zouden kunnen worden.
Het ene thema waaraan alle leden werken is dit jaar vervangen door een vijftal thema’s waaraan door kleinere groepjes is gewerkt. Ook nu onder begeleiding van een professional.

Uiteindelijk is op de selectiedag bepaald welke foto’s geëxposeerd zullen worden. Door de foto’s van de vijf themagroepjes, het vrije werk, de onmisbare rode draad en het feit dat de fotograaf vrij is in de manier van exposeren, ontstaat een zeer gevarieerde tentoonstelling welke zeker de moeite van een bezoek waard is.

Openingstijden:
zaterdag 20 november 09.00 - 17.00 uur
maandag 22 t/m zaterdag 27 november van 09:00 - 17:00 uur. Deze dagen is er “vrije inloop”.

Er is geen  officiële opening en de tentoonstelling is niet geopend op 21 november. Er zijn corona-maatregelen van kracht: handen desinfecteren, mondkapje op en 1,5 meter afstand houden. Er is een looproute langs de foto's.