Expositie Moluccan Memories van Gery ten Broek, DEN HAAG


Expositie Moluccan Memories van Gery ten Broek, Den Haag

In 1951 werden circa 12.500 Molukkers vanuit voormalig Nederlands-Indië naar Nederland overgebracht. Het waren veelal soldaten die in het Nederlandse koloniale leger (KNIL) hadden gediend.
Na de soevereiniteitsoverdracht en de ontbinding van het KNIL konden Indonesië, Nederland en de Molukse soldaten geen overeenstemming bereiken over de demobilisatieplek. Uiteindelijk werd besloten om de Molukkers tijdelijk naar Nederland over te brengen. Voor de meesten bleek het onmogelijk om terug te keren.
Op 21 maart 2021 is het 70 jaar geleden dat de eerste Molukkers met het schip de “Kota Inten” in Nederland arriveerden. Daarna zouden nog 11 schepen volgen.

Voor Gery als echtgenote van een Molukker aanleiding om een aantal tweede generatie Molukkers te fotograferen. De beelden tonen hen in combinatie met herinneringen aan familie en afkomst.

In Museum Sophiahof is de culturele en historische erfenis van Nederlands-Indië springlevend. Museum Sophiahof verbeeldt dit gedeelde verleden en onderzoekt met zijn bezoekers de betekenis daarvan voor het heden en de toekomst.

Voor openingstijden zie de website van het museum: https://www.museumsophiahof.nl.