1. Homepage
  2. Voor Leden
  3. Activiteitenagenda

Inzenden ballotage Bondsmeesterklasse


Foto: John van Loon

Ballotage Bondsmeesterklasse 2020

Voor de volledige toelichting over de BMK, verwachtingen en eisen lees het stuk ‘BMK Inzendingen en jurering’. (zie: https://fotobond.nl/landelijke-groepen/)

De ballotage/jurering van BMK en kandidaat-BMK

Jurering in twee stappen, eerst de preselectie
Het portfolio wordt in eerste instantie digitaal ingediend. De jury zal op basis van deze digitale presentatie een preselectie maken waarbij portfolio’s die door de jury te licht worden bevonden niet verder in de jurering worden opgenomen. De uitslag van deze preselectie wordt gecommuniceerd met de desbetreffende inzenders. Elke deelnemer die niet door de preselectie komt, ontvangt een korte, door de jury opgestelde, schriftelijke toelichting die bij de afwijzing naar hem/haar toegestuurd wordt.

Jurering in twee stappen, de tweede stap
De fotografen van de overgebleven inzendingen worden uitgenodigd om op een nader te bepalen datum (zaterdag) hun portfolio in printvorm (als afdruk, als werkstuk) voor te leggen en toe te komen lichten. De mondelinge toelichting aan één van de juryleden is verplicht. De voltallige jury zal na afloop van deze individuele presentaties in een gezamenlijk overleg besluiten of de inzender het predicaat BMK krijgt toegewezen, dan wel kandidaat-BMK wordt of volledig wordt afgewezen.

Hierbij zullen de criteria voor BMK en kandidaat-BMK voor de juryleden bepalend zijn. Na afloop van de jurering zal de jury in een openbare bespreking zijn beslissing nader toelichten/motiveren.

N.B. Het mag duidelijk zijn dat doorgaan naar de tweede ronde nog geen garantie voor succes is. Immers dan zal de jury juist unaniem of bij grote meerderheid moeten besluiten dat iemand in aanmerking komt voor het predicaat BMK of het tijdelijke predicaat kandidaat/BMK of afgewezen wordt.

Wat moet wanneer en hoe ingeleverd worden?
Een portfolio bestaat uit minimaal 12 foto’s. [1] Het portfolio moet zowel digitaal (voor de 1e ronde) als in afdruk/printvorm/als werkstuk (bij de 2e ronde) worden aangeleverd.

Aanleveren digitale bestanden
- JPEG bestanden in de maximale kwaliteit, kleurruimte: sRGB, langste zijde 2500 pixels.
- De titel van de bestanden moet zijn: volgnummer, eventuele titel, en de naam van de maker (voorbeeld: 01_mooie-serie_foto-graaf.jpg).
- Digitale inzendingen kunnen via www.wetransfer.nl verstuurd worden.
- Let er op  dat het ingevulde aanmeldingsformulier zowel bij de inzending als ook naar Gerda Gallé verzonden moet worden!
-Afdruk/printvorm/als werkstuk dient, op de dag van ballotage, bij de mondelinge toelichting, door de maker zelf meegenomen te worden.

BMK inzendingen
5 februari:     Sluiting inzending (digitale bestanden).
28 februari:   Afwijzing of uitnodiging voor de tweede stap.
7 maart:        Gelegenheid voor het geven van een toelichting op het werk.     
7 maart:        Openbare bespreking en uitslag toelating BMK.

Digitale bestanden moeten opgestuurd worden naar de algemeen coördinator van de BMK:

Harry Sikkenk / harry@sikkenk.nl

Betaling

Inschrijfgeld voor de ballotage van de BMK bedraagt € 29,00 euro per persoon.
Deze kosten dienen voor 5 februari overgemaakt te worden op rekeningnummer: NL 65 RABO 017.69.71.505 t.n.v. Fotobond Eindhoven, onder vermelding van BMK ballotage 2020 en uw naam.
Het volledig ingevulde inschrijfformulier moet opgestuurd worden naar de algemeen coördinator van de BMK harry@sikkenk.nl als ook naar het Bondsbureau (Gerda Gallé: ledenadministratie@fotobond.nl).

Uitslag en toelichting ballotage BMK
Degenen die door gaan naar de tweede ronde krijgen een uitnodiging om op 7 maart 2020 tussen 9:30 en 12:00 uur met hun foto’s/werkstuk naar het Nederlands Fotomuseum Rotterdam, Wilhelminakade 332, 3072 AR Rotterdam, te komen. De tijdsindeling wordt omstreeks 3 maart per mail toegezonden.

De toelichting door de jury in een openbare bespreking vindt ’s middags plaats. De bespreking is in de hal van het Nederlands Fotomuseum. Aanvang: 13:30 uur.

Nog nadere informatie nodig?
Neem dan contact op met Harry Sikkenk, tel. 010-4181033, e-mail: harry@sikkenk.nl.

[1] In plaats van foto’s kan er sprake zijn van een (ander mediaal of vormgegeven) werkstuk. U dient dit voorafgaande aan uw inzending met de BMK-coördinator Harry Sikkenk te bespreken. In dat geval zal door de BMK-coördinatie in overleg getreden worden met de jury en bepaald worden of de inzending in aanmerking komt voor jurering.