Jaarvergadering (ALV) 2021


Bijzondere onderwerpen op algemene ledenvergadering 2021

Op zaterdag 24 april vanaf 10u wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Fotobond gehouden. Net als vorig jaar is het niet mogelijk om in persoon bij elkaar te komen. In 2020 werd schriftelijk gestemd, dit jaar vergaderen we via een Zoom-verbinding.

In de ALV wordt door de leden beslist over het te voeren beleid en de definitieve begroting voor 2021. Verder verwachten we een demonstratie te kunnen geven van de eerste opzet van de fotobespreek- en wedstrijdapp voor clubs.

Dan zijn er nog twee bijzondere onderwerpen. Allereerst willen we het mogelijk maken om ook na de corona-beperkingen de vergaderingen via internet te blijven doen of zelfs schriftelijk af te wikkelen. Daarvoor moeten de statuten en het huishoudelijk reglement worden aangepast.
Dat laatste is ook nodig voor een vereenvoudiging van de organisatie van de Fotobond. We denken over een wijziging van het bondsbestuur in een Afdelingsraad. Daarbij wordt meer nadruk gelegd op de kwaliteit van de afdelingen. Het dagelijks bestuur wordt dan, in uitgebreide vorm, het (bonds)bestuur.

> klik hier voor meer informatie en aanmelding voor de ALV 2021