1. Homepage
 2. Voor Leden

Op deze pagina vindt u informatie over publicaties van de Fotobond:

 • nieuwsbrieven
 • magazine Fotobond In Beeld
 • jaarboeken
 • brochure Fotobond.

Klik hieronder op de grijze blokjes voor meer informatie en downloads.Voor informatie over inspirerende boeken van Fotobond-leden, zoals 'Over foto's gesproken', klik hier.

[foto: André van Stijn]

nieuwsbrief_FB_h400De Fotobond verstuurt ca. 10 keer per jaar een digitale nieuwsbrief naar alle leden, met o.a. nieuwtjes, oproepen, aankondigingen en aanbiedingen.

> Fotobond nieuwsbrief 28 december 2019

> Fotobond nieuwsbrief 5 oktober 2019 

> Fotobond nieuwsbrief 30 augustus 2019

> Fotobond nieuwsbrief 1 juli 2019

> Fotobond nieuwsbrief 6 mei 2019

> Fotobond nieuwsbrief 13 april 2019

> Fotobond nieuwsbrief 9 maart 2019 (special ALV)

> Fotobond nieuwsbrief 28 februari 2019

> Fotobond nieuwsbrief 19 februari 2019 (special Zilveren Camera)

Geen nieuwsbrief ontvangen?

Soms ontvangen leden geen nieuwsbrief. Dat kan door o.a. het volgende:

 • het bij de Fotobond bekende emailadres is niet (meer) juist of u hebt zich afgemeld voor de nieuwsbrief (stuur een berichtje naar ledenadministratie@fotobond.nl met daarin duidelijk naam, lidnummer en email-adres, en wij zorgen dat u de nieuwsbrief weer ontvangt);
 • uw e-mailbox is vol;
 • u hebt berichten van Mailchimp (waarmee de nieuwsbrief wordt verzonden) geblokkeerd. De nieuwsbrief kan dan in uw spam-box terecht komen.

mock-up-nummer-93 OnlineIn Beeld Online kwam in december 2018 voor het eerst als online versie uit. Die eerste editie was een groot succes en werd alom gewaardeerd. Dank ook voor de opmerkingen die wij mochten ontvangen, want daar hebben we in deze tweede editie ons voordeel mee kunnen doen.
De inhoud is gelijk aan het vertrouwde papieren kwartaalblad dat u in de bus krijgt, maar bevat ook extra's.
Alle artikelen in het magazine kunnen individueel gedeeld worden op de sociale media.
In het magazine is rechtsonder een knopje opgenomen met uitleg over het navigeren door het blad.

Wij wensen u veel plezier met de tweede digitale editie. Opnieuw is het bestuur van de Fotobond benieuwd naar uw reactie. U kunt daartoe de korte digitale enquête invullen op pagina 14 van In Beeld Online editie 93. Of mail uw opmerkingen naar pr@fotobond.nl.

Hieronder staan de links naar de digitale uitgaven:

> In Beeld Online november 2019 - editie 96

> In Beeld Online augustus 2019 - editie 95

> In Beeld Online mei 2019 - editie 94

> In Beeld Online februari 2019 - editie 93

> In Beeld Online december 2018 - editie 92

Fotobond_In_BeeldOns huisblad verschijnt viermaal per jaar: in februari/maart, april/mei, september en november/december en wordt per post gezonden naar alle leden. (Als u lid bent van meerdere clubs, krijgt u het blad helaas ook meerdere keren. We zoeken binnen het nieuwe ledensysteem naar een oplossing.)
Sinds november 2018 verschijnt er ook een digitale versie van het magazine: In Beeld Online (zie hieronder).

Kopij
Wilt u iets aanleveren voor publicatie in het blad? Stuur uw informatie naar inbeeld@fotobond.nl.
In het laatste magazine staat de deadline voor het aanleveren van kopij voor de volgende uitgave.

Archief
Vanaf editie 92 zijn nummers digitaal beschikbaar via In Beeld Online.
Oude nummers van In Beeld zijn uitsluitend digitaal beschikbaar vanaf maart 2015 (zie de links hieronder). Oudere nummers zijn niet meer beschikbaar.

91 - september 2018
90 -
mei 2018
89 -
maart 2018
88 -
december 2017
87 -
september 2017
86 -
mei 2017
85 -
maart 2017
84 -
december 2016
83 -
september 2016
82 -
mei 2016
81 -
maart 2016
80 -
december 2015
79 -
september 2015
78 -
mei 2015
77 -
maart 2015

Ook in 2020 geeft de Fotobond een Jaarboek uit dat gepresenteerd zal worden op de Algemene Ledenvergadering in april.

Ons Jaarboek wil een weergave zijn van de stand van zaken van de Nederlandse amateurfotografie anno 2020. Er wordt dan ook recent werk verwacht. U kunt maximaal 3 foto's insturen in de genoemde categorieën. Om goede afdrukken te krijgen vragen we om de langste zijde in te stellen op 2000 pixels. Uit de inzendingen zal een selectie commissie het Jaarboek 2020 van de Fotobond gaan samenstellen.

[nov 2019: inzenden is niet meer mogelijk]

Categorieën:

 • Ons voedsel
 • Sport
 • Natuur
 • De mens (dit thema is in volle breedte benaderbaar; van straatfotografie tot portret/model, als de mens maar centraal staat)
 • Vrij onderwerp

De selectie commissie zal bestaan uit:

 • Ons Voedsel: directeur van LAM: Sietske van Zanten
 • Sport: Peter Lous
 • Natuur: Bas Meelker
 • De mens: Carla Kogelman
 • Vrij onderwerp: Astrid Verhoef

LAM en 'Ons voedsel'
Als betrekkelijk nieuw genre ziet u staan 'Ons voedsel'. Dit is tot stand gekomen in samenspraak met het LAM in Lisse. Dit Lisser Art Museum komt voort uit de VanDenBroek Foundation, opgericht door supermarktman Jan van den Broek, en hangt vol met smakelijke topstukken van bekende kunstenaars (lamlisse.nl).
Zou het u wat lijken hier tussen te hangen? Die mogelijkheid bestaat. Medewerkers van het LAM zullen deze categorie jureren en onze topstukken kunnen daar worden geëxposeerd.

Hoe het nieuwe jaarboek er uiteindelijk uit gaat zien wordt bepaald in samenspraak met de drukker. Maar dat het fraai wordt staat nu al vast. Daar hebben we alleen nog uw inbreng voor nodig!

Fotobond_jaarboek_2018Klik hier voor de lijst met geselecteerde fotografen. 

De kosten bedragen € 19,95 of € 25,35 inclusief verzending. 

U kunt bestellen door het bedrag over te maken voor het aantal boeken dat u wilt hebben, inclusief of exclusief verzendkosten, naar: NL65 RABO 0176 9715 05 t.n.v. Fotobond onder vermelding van "Jaarboek", lidnummer, naam,. adres, postcode en woonplaats. 

Afhalen kan bij het Bondsbureau in Eindhoven (na afspraak). 
Levering per post geschiedt nadat de betaling met adresgegevens binnen is.

De Fotobond heeft een brochure die bondig samenvat wat de toegevoegde waarde is van een fotoclub én van de Fotobond.
Klik hier voor de pdf. Op aanvraag (ledenadministratie@fotobond.nl) worden de brochures gratis toegezonden. Ook handig als u leden wilt werven voor de fotoclub.