1. Homepage
  2. Voor Leden

De Fotobond maakt en/of verspreidt verschillende publicaties zoals het magazine Fotobond In Beeld, een nieuwsbrief en het Jaarboek.

Klik hieronder op de grijze blokjes voor meer informatie en downloads.

[foto: André van Stijn]

nieuwsbrief_FB_h400De Fotobond verstuurt ca. 10 keer per jaar een digitale nieuwsbrief naar alle leden, met o.a. nieuwtjes, oproepen, aankondigingen en aanbiedingen.

> Fotobond nieuwsbrief 10 december 2018
> Fotobond nieuwsbrief 16 november 2018
> Fotobond nieuwsbrief 2 november 2018
> Fotobond nieuwsbrief 6 september 2018

> Fotobond nieuwsbrief 20 juli 2018     
> Fotobond nieuwsbrief 2 mei 2018
> Fotobond nieuwsbrief 8 april 2018
> Fotobond nieuwsbrief 22 maart 2018
> Fotobond nieuwsbrief 15 maart 2018
> Fotobond nieuwsbrief 3 maart 2018
> Fotobond nieuwsbrief 1 februari 2018
> Fotobond nieuwsbrief 8 januari 2018

Geen nieuwsbrief ontvangen?

Soms ontvangen leden geen nieuwsbrief. Dat kan door o.a. het volgende:

  • het bij de Fotobond bekende emailadres is niet (meer) juist of u hebt zich afgemeld voor de nieuwsbrief (stuur een berichtje naar ledenadministratie@fotobond.nl met daarin duidelijk naam, lidnummer en email-adres, en wij zorgen dat u de nieuwsbrief weer ontvangt);
  • uw e-mailbox is vol;
  • u hebt berichten van Mailchimp (waarmee de nieuwsbrief wordt verzonden) geblokkeerd. De nieuwsbrief kan dan in uw spam-box terecht komen.

Fotobond_In_BeeldOns huisblad verschijnt viermaal per jaar: in februari/maart, april/mei, september en november/december en wordt per post gezonden naar alle leden. (Als u lid bent van meerdere clubs, krijgt u het blad helaas ook meerdere keren. We zoeken binnen het nieuwe ledensysteem naar een oplossing.)
Sinds november 2018 verschijnt er ook een digitale versie van het magazine: In Beeld Online (zie hieronder).

Kopij
Wilt u iets aanleveren voor publicatie in het blad? Stuur uw informatie naar inbeeld@fotobond.nl.
In het laatste magazine staat de deadline voor het aanleveren van kopij voor de volgende uitgave.

Archief
Oude nummers van In Beeld zijn uitsluitend digitaal beschikbaar vanaf maart 2015. Oudere nummers zijn niet meer beschikbaar.

91 - september 2018
90 -
mei 2018
89 -
maart 2018
88 -
december 2017
87 -
september 2017
86 -
mei 2017
85 -
maart 2017
84 -
december 2016
83 -
september 2016
82 -
mei 2016
81 -
maart 2016
80 -
december 2015
79 -
september 2015
78 -
mei 2015
77 -
maart 2015

mock-up-nummer-93 Online

In Beeld Online kwam in december 2018 voor het eerst als online versie uit. Die eerste editie was een groot succes en werd alom gewaardeerd. Dank ook voor de opmerkingen die wij mochten ontvangen, want daar hebben we in deze tweede editie ons voordeel mee kunnen doen. De inhoud is gelijk aan het vertrouwde papieren kwartaalblad dat u in de bus krijgt, maar bevat ook extra's. Alle artikelen in het magazine kunnen individueel gedeeld worden op de sociale media. In het magazine is rechtsonder een knopje opgenomen met uitleg over het navigeren door het blad. Hieronder staan de links naar de digitale uitgaven.

Wij wensen u veel plezier met deze tweede digitale editie. Opnieuw is het bestuur van de Fotobond benieuwd naar uw reactie. Mail opmerkingen naar pr@fotobond.nl.
  


> In Beeld Online februari 2019 - 93

> In Beeld Online december 2018-92 


Jaarboek_2018Het Jaarboek 2018 van de Fotobond is klaar. Klik hier voor de lijst met geselecteerde fotografen.

De kosten bedragen € 19,95 of € 25,35 inclusief verzending.

U kunt bestellen door het bedrag over te maken voor het aantal boeken dat u wilt hebben, inclusief of exclusief verzendkosten, naar:
NL65 RABO 0176 9715 05 t.n.v. Fotobond
onder vermelding van "Jaarboek", Lidnummer, naam,. adres, postcode en woonplaats. 

Afhalen kan bij het Bondsbureau in Eindhoven (na afspraak)

Levering per post geschiedt nadat de betaling met adresgegevens binnen zijn.

Over_fotos_gesproken_h400Uit een recensie: 'Dit boek is zeker geschikt voor de bespreking van foto's op fotoclubs. Maar het is ook erg bruikbaar voor iedereen die een keer kritisch naar zijn eigen foto's wil kijken om op die manier de kwaliteit te verhogen. Leerzaam en leuk.' 

Bestellen voor leden van de Fotobond: 
U kunt het boek uitsluitend bestellen door € 20,50 over te maken op rekeningnummer: NL65 RABO 0176 9715 05.
Onder vermelding van ‘Over foto’s gesproken’ én uw Bondsnummer (dit laatste is mede noodzakelijk voor de verzendgegevens!).

Voor verzending naar België en Duitsland: 
U kunt het boek uitsluitend bestellen door € 38,40 over te maken op rekeningnummer: NL65 RABO 0176 9715 05 (BIC: RABONL2U). Onder vermelding van ‘Over foto’s gesproken’ én uw adresgegevens!

BMK_2014_h400Dit lustrumboek is uitgegeven ter gelegenheid van het 11e lustrum van de Bonds Meester Klasse. Het is een vervolg op het in 2009 uitgegeven fotoboek 'BMK - 50 jaar springlevend'. In dit boek is fotowerk opgenomen van maar liefst 77 fotografen.
Formaat 28,5 x 22,5 cm
Pagina's: 164

Voor leden van de Fotobond in Nederland:
Je kunt het boek uitsluitend bestellen door € 27,50 over te maken op rekeningnummer: NL65 RABO 0176 9715 05.
Onder vermelding van ‘BMK Lustrumboek 2014’ én je Bondsnummer (dit laatste is mede noodzakelijk voor de verzendgegevens!).

Voor leden van de Fotobond in België:
Je kunt het boek uitsluitend bestellen door € 32,60 over te maken op rekeningnummer: NL65 RABO 0176 9715 05 (BIC: RABONL2U). Onder vermelding van ‘BMK Lustrumboek 2014’ én je Bondsnummer! (Dit laatste is mede noodzakelijk voor de verzendgegevens!).

Het boek kan voor deze aantrekkelijke prijs worden aangeboden door de financiële bijdragen van Het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting Joop van de Wetering en de Fotobond.