1. Homepage
  2. Voor Leden

De Fotobond maakt en/of verspreidt verschillende publicaties zoals het magazine Fotobond In Beeld, een nieuwsbrief en het Jaarboek.

Klik hieronder op de grijze blokjes voor meer informatie en downloads.

[foto: André van Stijn]

nieuwsbrief_FB_h400De Fotobond verstuurt ca. 10 keer per jaar een digitale nieuwsbrief naar alle leden, met o.a. nieuwtjes, oproepen, aankondigingen en aanbiedingen.

> Fotobond nieuwsbrief 27 april 2019 (In Beeld Online 94)

> Fotobond nieuwsbrief 13 april 2019

> Fotobond nieuwsbrief 9 maart 2019 (special ALV)

> Fotobond nieuwsbrief 28 februari 2019

> Fotobond nieuwsbrief 19 februari 2019 (special Zilveren Camera)

> Fotobond nieuwsbrief 15 februari 2019 (special In Beeld Online)

> Fotobond nieuwsbrief 10 december 2018 

> Fotobond nieuwsbrief 16 november 2018 (special In Beeld Online)

> Fotobond nieuwsbrief 2 november 2018 

> Fotobond nieuwsbrief 6 september 2018 

> Fotobond nieuwsbrief 20 juli 2018     

> Fotobond nieuwsbrief 2 mei 2018  

Geen nieuwsbrief ontvangen?

Soms ontvangen leden geen nieuwsbrief. Dat kan door o.a. het volgende:

  • het bij de Fotobond bekende emailadres is niet (meer) juist of u hebt zich afgemeld voor de nieuwsbrief (stuur een berichtje naar ledenadministratie@fotobond.nl met daarin duidelijk naam, lidnummer en email-adres, en wij zorgen dat u de nieuwsbrief weer ontvangt);
  • uw e-mailbox is vol;
  • u hebt berichten van Mailchimp (waarmee de nieuwsbrief wordt verzonden) geblokkeerd. De nieuwsbrief kan dan in uw spam-box terecht komen.

Fotobond_In_BeeldOns huisblad verschijnt viermaal per jaar: in februari/maart, april/mei, september en november/december en wordt per post gezonden naar alle leden. (Als u lid bent van meerdere clubs, krijgt u het blad helaas ook meerdere keren. We zoeken binnen het nieuwe ledensysteem naar een oplossing.)
Sinds november 2018 verschijnt er ook een digitale versie van het magazine: In Beeld Online (zie hieronder).

Kopij
Wilt u iets aanleveren voor publicatie in het blad? Stuur uw informatie naar inbeeld@fotobond.nl.
In het laatste magazine staat de deadline voor het aanleveren van kopij voor de volgende uitgave.

Archief
Vanaf editie 92 zijn nummers digitaal beschikbaar via In Beeld Online.
Oude nummers van In Beeld zijn uitsluitend digitaal beschikbaar vanaf maart 2015 (zie de links hieronder). Oudere nummers zijn niet meer beschikbaar.

91 - september 2018
90 -
mei 2018
89 -
maart 2018
88 -
december 2017
87 -
september 2017
86 -
mei 2017
85 -
maart 2017
84 -
december 2016
83 -
september 2016
82 -
mei 2016
81 -
maart 2016
80 -
december 2015
79 -
september 2015
78 -
mei 2015
77 -
maart 2015

mock-up-nummer-93 OnlineIn Beeld Online kwam in december 2018 voor het eerst als online versie uit. Die eerste editie was een groot succes en werd alom gewaardeerd. Dank ook voor de opmerkingen die wij mochten ontvangen, want daar hebben we in deze tweede editie ons voordeel mee kunnen doen.
De inhoud is gelijk aan het vertrouwde papieren kwartaalblad dat u in de bus krijgt, maar bevat ook extra's.
Alle artikelen in het magazine kunnen individueel gedeeld worden op de sociale media.
In het magazine is rechtsonder een knopje opgenomen met uitleg over het navigeren door het blad.

Wij wensen u veel plezier met de tweede digitale editie. Opnieuw is het bestuur van de Fotobond benieuwd naar uw reactie. U kunt daartoe de korte digitale enquête invullen op pagina 14 van In Beeld Online editie 93. Of mail uw opmerkingen naar pr@fotobond.nl.

Hieronder staan de links naar de digitale uitgaven:

> In Beeld Online mei 2019 - editie 94

> In Beeld Online februari 2019 - editie 93

> In Beeld Online december 2018 - editie 92

Fotobond_jaarboek_2018

Jaarboek Fotobond 2018

Klik hier voor de lijst met geselecteerde fotografen. 

De kosten bedragen € 19,95 of € 25,35 inclusief verzending. 

U kunt bestellen door het bedrag over te maken voor het aantal boeken dat u wilt hebben, inclusief of exclusief verzendkosten, naar: NL65 RABO 0176 9715 05 t.n.v. Fotobond onder vermelding van "Jaarboek", lidnummer, naam,. adres, postcode en woonplaats. 

Afhalen kan bij het Bondsbureau in Eindhoven (na afspraak). 
Levering per post geschiedt nadat de betaling met adresgegevens binnen is.

Over_foto's_ gesproken

Over foto's gesproken - Hans Brongers en Simon Ophof

Formaat: 22 x 27,5 cm / Pagina's: 160  (125 pagina's over de pijlers van de fotobespreking, de rest over werkvormen waarmee je de foto's echt bij een fotoclub kunt bespreken.)

Uit een recensie: 'Dit boek is zeker geschikt voor de bespreking van foto's op fotoclubs. Maar het is ook erg bruikbaar voor iedereen die een keer kritisch naar zijn eigen foto's wil kijken om op die manier de kwaliteit te verhogen. Leerzaam en leuk.' 

Voor leden van de Fotobond in Nederland: 
U kunt het boek uitsluitend bestellen door € 20,50 over te maken op rekeningnummer: NL65 RABO 0176 9715 05 t.n.v. Fotobond, onder vermelding van ‘Over foto’s gesproken’ én uw lidnummer (dit laatste is mede noodzakelijk voor de verzendgegevens!).

Voor verzending naar België en Duitsland: 
U kunt het boek uitsluitend bestellen door € 38,40 over te maken op rekeningnummer: NL65 RABO 0176 9715 05 (BIC: RABONL2U) t.n.v. Fotobond, onder vermelding van ‘Over foto’s gesproken’ én uw adresgegevens.


BMK_2014

Bondsmeesterklasse Lustrumboek 2014

Dit lustrumboek is uitgegeven ter gelegenheid van het 11e lustrum van de Bonds Meester Klasse. In dit boek is fotowerk opgenomen van maar liefst 77 fotografen.
Formaat 28,5 x 22,5 cm / Pagina's: 164

Uitgave: Fotobond, 2014

Voor leden van de Fotobond in Nederland: 
Je kunt het boek uitsluitend bestellen door € 27,50 over te maken op rekeningnummer: NL65 RABO 0176 9715 05 t.n.v. Fotobond, onder vermelding van ‘BMK Lustrumboek 2014’ én je lidnummer (dit laatste is mede noodzakelijk voor de verzendgegevens!).

Voor leden van de Fotobond in België: 
Je kunt het boek uitsluitend bestellen door € 32,60 over te maken op rekeningnummer: NL65 RABO 0176 9715 05 (BIC: RABONL2U) t.n.v. Fotobond, onder vermelding van ‘BMK Lustrumboek 2014’ én je lidnummer (dit laatste is mede noodzakelijk voor de verzendgegevens!).


Sportfotografie

Sportfotografie - Huub Keulders en Marcel van der Looij

Marcel van der Looij en Huub Keulers, beide Fotobondsleden, hebben een educatief boek geschreven over sportfotografie. 

320 pagina’s boordevol sportgeschiedenis, tips en ca. 200 foto’s genomen op diverse grote internationale sportevenementen. Zij beschrijven ca. 50 sporten in hun boek en hoe deze naar hun idee het beste te fotograferen.
Verder staan er veel praktijktips in die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan tijdens nationale en internationale sportevenementen als persfotograaf.

Het boek kost € 34,99 en is in boekwinkels en online te koop.

Uitgave: Van Duuren Media, 2018

De Fotobond heeft een brochure die bondig samenvat wat de toegevoegde waarde is van een fotoclub én van de Fotobond.
Klik hier voor de pdf. Op aanvraag (ledenadministratie@fotobond.nl) worden de brochures gratis toegezonden. Ook handig als u leden wilt werven voor de fotoclub.

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de Fotobond

Op zaterdag 6 april 2019 wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur nodigt hiervoor de clubs en persoonlijke leden uit. De vergadering begint om 10.30 uur en wordt gehouden in de Amershof in Amersfoort. Vlak bij het station. 

Op de agenda staan interessante zaken. Een van de meest aansprekende is een voorstel om in 2020 te stoppen met de papieren uitgave van In Beeld. Uiteraard resteert vanaf dat moment het digitale magazine In Beeld Online, dat inmiddels tweemaal naast de papieren uitgave verschenen is en dat in 2019 elk kwartaal verschijnt.

Daarmee samenhangend wordt er gesproken over de hoogte van de contributie. De contributie is verder afhankelijk van het beleid voor 2019 en 2020 en de begroting die daarbij hoort.

De volledige agenda van de vergadering wordt nog aan alle leden toegezonden. Daarbij worden ook de stukken gevoegd die die dag op de agenda staan. Maar op dit moment is belangrijk dat er ook een statutenwijziging op de agenda staat, en een samenghangende aanpassing van het huishoudelijk reglement. Het gaat niet om heel bijzondere wijzigingen, het is vooral een inhaalslag om zaken die de afgelopen jaren als wensen zijn genoemd nu vast te leggen. Zo komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • een soepeler aanmelding voor clubs om de vergadering bij te wonen;
  • instelling van een kascommissie uit de leden i.p.v. een accountant;
  • een snellere procedure voor onderscheidingen;
  • een kortere zittingsduur van bestuursleden, van 5 naar 3 jaar;
  • de mogelijkheid om tussentijds besluiten per mail te kunnen nemen door commissies, dagelijks bestuur en algemeen bestuur.

Een document met alle voorgenomen wijzigingen plus een uitgebreide toelichting kan gedownload worden via deze link:
> Statutenwijziging april 2019
.

Alle clubs en persoonlijke leden hebben op 21 maart 2019 een uitnodiging ontvangen via de mail voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Elke club en afdeling kan twee afgevaardigden sturen naar deze vergadering. Wij vragen u vriendelijk om uw naam en die van de mogelijke club- afdelingsgenoot, uiterlijk 27 maart via e-mail door te geven aan bondsbureau@fotobond.nl.  

Alle vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering 2019 staan in het ALV-boekje dat u hier kunt downloaden in pdf: 

> ALV Boekje 2019 Vergaderstukken

> Aanvulling op de vergaderstukken

Update 13 april 2019:

Op de ledenvergadering zijn drie zaken besproken, waar we graag melding van maken: (klik op het item om de pdf te downloaden)

In Beeld verschijnt ook in 2020 op papier

> Wat brengt 2019 de Fotobond, een beleidskeuze

> Kansen voor een multimediaal platform