Wie vindt de wedstrijden van de Bond nog leuk

familiehoudijk@hetnet.nlHerbert Houdijk

Sinds enige tijd begin ik mij meer en meer te ergeren aan de wijze waarop onze Bond bezig is met wedstrijden. Dit is nog versterkt door de komst van In the Picture, waarin ik van vele leden wekelijks heel mooie bijdrages mag bewonderen. Maar zelfs daarin slaagt de Bond er nog weer in om een soort wedstrijdsfeer te creëren in de vorm van een selectie door een curator. Voor mij hoeft dat eerlijk gezegd niet; ik vind het gewoon leuk om het werk van mijn mede-bondsleden te bekijken en er al dan niet door geïnspireerd te raken. Op dat punt scoort het Jaarboek bij mij ook altijd weer hoog. Leuk om aan mee te doen en leuk om zo af en toe nog eens terug te bladeren als je inspiratie zoekt.
Erger vind ik de bondswedstrijden in zijn diverse verschijningen. Ik vraag mij wel is eens af: in hoeverre zijn die nog bedoeld voor het doorsnee bondslid? Het begint soms wat erg veel te lijken op ons-kent-ons en je moet wel heel goed in beeldbewerken en bijkomende technieken zijn, wil je nog eens opvallen. Ik ben er voorlopig klaar mee, met die wedstrijden bij de Bond. Vind ze niet stimulerend meer, te veel losgefietst van de brede basis en alleen in trek bij een beperkte incrowd, die soms zelfs verschillende lidmaatschappen aanhouden, om maar te kunnen scoren, zo heb ik me laten vertellen. Sorry mensen, maar dan haak ik af en mogen jullie de puntjes houden. Over puntjes gesproken: waarom krijgen alleen de happy few van de hoogste scores een juryrapport? De rest doet zijn stinkende best om een foto in te sturen, maar een juryrapport waar je wat van zou kunnen leren voor een volgende keer zit er niet in. Zo kom je niet verder en raakt zelfs een goedwillende amateur als ik volledig ontmoedigd. En dat lijkt mij niet de bedoeling van de Fotobond. Benieuwd naar de reacties, Herbert Houdijk,

gert_wilderingGert Wildering
  • 18 Sep '20

Na het stuk gelezen te hebben, moet ik zeggen dat u wel een heel negatieve kijk op de zaken hebt. Om te beginnen met "in the picture", dit initiatief is bedoeld om leden van de Fotobond een platform te geven waar laagdrempelig aan meegedaan kan worden, het interval tussen de edities is kort en dat maakt het boeiend. De curator is benoemd om tegemoet te komen aan de wens een commentaar op de ingeleverde foto's te verzorgen, daartoe maakt hij een selectie, het gaat daarbij nadrukkelijk niet om de beste foto's. Die selectie is nodig omdat het gehele proces arbeidsintensief is en het onmogelijk is alle inzendingen van commentaar te voorzien. Dat "in the picture" door enkelen als een wedstrijd gezien en/of ervaren word, kan de Fotobond niet verweten worden.
Dan de wedstrijden, wedstrijden zijn er om leden/clubs uit te dagen en daarmee een middel te geven hun niveau te verhogen. Dit geldt voor alle organisaties die enige vorm van competitie kennen, zo ook de Fotobond. Het staat leden vrij om hieraan deel te nemen en dat wordt ook veel gedaan, met als belangrijkste reden dat dit de mogelijkheid biedt het eigen niveau te bepalen en zich te kunnen spiegelen aan andere leden. Dat biedt dan weee mogelijkheid tot verbetering van de eigen niveau te komen. De beoordeling welke foto's de besten zijn, wordt in handen gegeven van juryleden die hun sporen verdiend hebben en aangetoond hebben dat aan te kunnen.
Dat u de term "happy few" en "ons kent ons" gebruikt suggereert dat er sprake zou kunnen zijn van "vriendjespolitiek". Ik kan u verzekeren dat daar geen sprake van is. Wel is het zo dat het een lastige weg is naar de top in de vrijetijdsfotografie, er zijn wel een aantal fotografen die (zeer) regelmatig in die top te vinden zijn, dat hebben ze te danken aan hun werk en niet aan hun naam.
Dat veel kennis van beeldbewerking nodig zou zijn om naar die top te komen, nodig zou zijn, is deels waar. Nabewerking bestaat al sinds de begindagen van de fotografie en is niet verandert, wel zijn de middelen daartoe nu ruimer en breed beschikbaar en worden ook veel gebruikt, de basis blijft wel het beeld dat vastgelegd word door de fotograaf. Ook nu zal de fotograaf die zich wil onderscheiden zich moeten verdiepen in de technieken die voor die nabewerking voorhanden zijn om zich "in the picture" te brengen. Dat is al tientallen jaren zo en zal voorlopig ook wel zo blijven.
Als laatste stelt u dat u graag wil dat iedere deelnemer een bespreking bij zijn of haar foto zou moeten krijgen, dit waarschijnlijk naar aanleiding van de uitslag van Foto Individueel 2020. Ik zou dat graag willen, het is echter simpelweg niet mogelijk dat te doen. Er gaat ontzettend veel tijd en werk in zitten om dat voor elkaar te krijgen, ook dit aantal foto's van Foto Individueel was al een enorme opgave, ook omdat de tijd hiervoor beperkt is.

familiehoudijk@hetnet.nlHerbert Houdijk
  • 13 Nov '20

Hallo Gert,
Allereerst hartelijk dank voor je uitgebreide reactie, die ik met interesse heb gelezen. En om dan maar meteen met de deur in huis te vallen: je hebt gelijk, door mijn frustratie heb ik me in mijn eerste bericht wellicht wat te sterk uitgelaten. Neem van mij aan, zo negatief als het er staat, is het zeker niet bedoeld.
Mijn bericht in dit forum is echter wel een uiting van een zeker gevoel van onmacht en frustratie. Ik fotografeer al sinds de jaren zeventig en ben redelijk bedreven in nabewerking in een programma als Lightroom. Met enige regelmaat doe ik mee aan de diverse wedstrijden van de Bond. Waar ik wat moedeloos van word, is het gebrek aan feedback, anders dan een aantal puntjes in een ellenlange lijst. Ik begrijp natuurlijk heel goed dat het ondoenlijk is om alles te bespreken, maar juist ook omdat de Fotobond er wil zijn voor alle leden en voor de bevordering van de kwaliteit van het werk van alle leden, zou er mijns inziens veel meer aandacht moeten komen voor de feedback aan degenen die nog niet op dat topniveau zitten. Zo heb ik met ontzettend veel plezier gekeken naar de videopresentatie door Pieter van Leeuwen en de jury van de seriewedstrijd. Daar heb ik echt iets van geleerd en daardoor voel ik mij nu ook uitgedaagd om me in het maken van series te gaan bekwamen.
Maar tegelijkertijd realiseer ik mij dat er tegenover de bespreking van deze topseries een hele reeks series staat die buiten de boot vielen. En daar zullen zeker ook mensen tussen hebben gezeten die zaten te schreeuwen om feedback.
En dat is waar mijn probleem met de opzet van wedstrijden in feite zit. Wedstrijden zijn gericht op selectie van een topsegment. Da's leuk als je er toevallig eens een keer in valt, maar voor het overgrote deel van de deelnemers is het een wat frustrerende bezigheid. Zeker als er binnen clubs verhalen de ronde doen over clubs die altijd winnen en over leden met meer lidmaatschappen die dus meer deelnamekansen hebben. Dat zijn ook mijns inziens oneigenlijke argumenten, maar ze bepalen wel de sfeer waarin een en ander plaatsvindt.
Tegen die achtergrond moet ik ruiterlijk erkennen dat ik InthePicture een enorme verademing vindt! Ik beschouw dit element inmiddels als een wekelijkse traktatie en inspiratiebron en behoor dan ook tot de regelmatige deelnemers. Dat een "curator" dan vijf persoonlijke favorieten selecteert, kan ik wel billijken gezien de tijd die hij/zij er in steekt en vooral ook omdat hij/zij degene is die het thema presenteert en er dus ook zijn ziel en zaligheid in steekt.
Alles bij elkaar ben ik dus niet zo negatief als het in mijn aanvankelijke bericht lijkt, maar zit het hem bij mij vooral in het gebrek aan feedback aan al diegenen die niet tot de "winnaars" behoren. Ik hoef niet te winnen, maar wil wel graag leren!

49674Marion Rot
  • 16 Nov '20

Beste Herbert, in aanvulling op de reactie van Gert wil ik je nog de volgende suggesties meegeven: binnen mijn fotoclub (LAFV) wordt vrijwel elke week door leden feedback gegeven of foto's van andere leden. Positief en opbouwend, dus leerzaam. Een club zou zich hier verder in kunnen bekwamen door bijvoorbeeld een aantal leden de training Foto Bespreken of de Masterclass Fotoreflectie te doen.
Daarnaast bestaat er voor leden regelmatig de mogelijkheid om fotoseries in te dienen voor een zgn Fotoreview.
En tenslotte zijn er natuurlijk de mentoraten waarin deelnemers zowel van mede cursisten als de mentor feed back krijgen op hun fotografie. Meer informatie hierover vind je op https://fotobond.nl/opleiding-inspiratie/ . Met vriendelijke groet, Marion Rot (webredacteur Fotobond).

  • Pagina 1 van 1