Lid worden van de Fotobond?

Als lid van de Fotobond kun je deelnemen aan wedstrijden, mentoraten, lezingen, besprekingen, landelijke groepen, exposities en excursies. Bovendien ontvang je de nieuwsbrief, het tijdschrift Fotobond In Beeld (Online) en kunt je profiteren van kortingen bij onze partners.

Fotoclub lid

Je wilt jouw fotografie op een hoger plan brengen? Een goede manier is om lid te worden van een fotoclub, waarin je met anderen samen aan je fotografieniveau werkt. Als je lid wordt van een fotoclub die bij de Fotobond is aangesloten, dan word je automatisch ook lid van de Fotobond (> klik hier voor een overzicht van alle clubs). Het lidmaatschapsgeld van de Fotobond is dus inbegrepen bij jouw clublidmaatschap. Je kunt je als fotoclub lid aanmelden via deze link.
* voor de contributie voor 2021, zie ook www.fotobond.nl/voor-clubs/contributie/

Persoonlijke lid

Als je géén lid van een fotoclub wilt worden of de club van jouw keuze is niet aangesloten bij de Fotobond, dan kun je ‘Persoonlijk lid’ van de Fotobond worden. Je kunt je hiervoor ook online aanmelden. Let op: Wil jij je als persoonlijk lid opgeven terwijl je kort daarvoor lid was van een fotoclub die bij de Fotobond is of was aangesloten? Stuur dan een mailtje naar bondsbureau@fotobond.nl

Persoonlijke leden hebben vrijwel dezelfde rechten als leden van aangesloten fotoclubs. Zij kunnen deelnemen aan individuele wedstrijden (bijv. Foto Individueel, Foto Online, Audiovisueel Online en FIAP), Foto Nationaal en afdelings- en landelijke activiteiten. Ook zij ontvangen uiteraard de nieuwsbrief en het magazine Fotobond In Beeld (Online). Een persoonlijk lidmaatschap kost € 28,00 per jaar.
* voor de contributie voor 2021, zie ook www.fotobond.nl/voor-clubs/contributie/

Een fotoclub aanmelden

Het lidmaatschap geeft toegang tot alle landelijke wedstrijden, cursussen, afdelingswedstrijden, -lezingen en -mentoraten, en andere voordelen van de Fotobond zoals het magazine Fotobond in Beeld Online (NB: indien leden geen papieren versie van het magazine willen ontvangen, is geen restitutie of korting op de contributie mogelijk).
De Fotobond heeft een brochure die bondig samenvat wat de toegevoegde waarde is van de Fotobond voor jouw club.
Per jaar draagt een club € 22,00 per lid af aan de Fotobond.

Wil jij jouw club aanmelden bij de Fotobond, stuur dan het ingevulde inschrijfformulier naar bondsbureau@fotobond.nl. Hier kun je ook terecht als je verdere vragen hebt over het lidmaatschap.

Lidmaatschap opzeggen?

Stuur voor 31 december een bericht van opzegging van club of persoonlijk lidmaatschap naar bondsbureau@fotobond.nl en het lidmaatschap eindigt per 1 januari. Tussentijds opzeggen kan maar er vindt dan geen restitutie van contributie plaats.

Uiteraard ziet de Fotobond haar leden niet graag vertrekken. Wij vragen je dan ook om in de e-mail te vermelden wat de reden van opzegging is, zodat wij kunnen leren en onze leden zo goed mogelijk van dienst kunnen blijven zijn.