Lid worden van de Fotobond?

Als lid van de Fotobond kun je deelnemen aan wedstrijden, mentoraten, lezingen, besprekingen, landelijke groepen, exposities en excursies. Bovendien ontvang je de nieuwsbrief, het tijdschrift Fotobond In Beeld (Online) en kun je profiteren van kortingen bij onze partners.

Fotoclub lid

Je wilt jouw fotografie op een hoger plan brengen? Een goede manier is om lid te worden van een fotoclub, waarin je met anderen samen aan je fotografisch niveau werkt. Als je lid wordt van een fotoclub die bij de Fotobond is aangesloten, dan word je automatisch ook lid van de Fotobond (> klik hier voor een overzicht van alle clubs). Het lidmaatschapsgeld van de Fotobond is dus inbegrepen bij jouw clublidmaatschap. Als je bij een club wil aansluiten, neem dan eerst contact op met die club. Bij veel clubs kun je één of meerdere keren gratis een bijeenkomst bijwonen. Je kunt je als lid van een fotoclub aanmelden via deze link.
* voor de contributie voor 2023 zie ook www.fotobond.nl/over-fotobond/contributie/

Persoonlijk lid

Als je géén lid van een fotoclub wil worden of de club van jouw keuze is niet aangesloten bij de Fotobond, dan kun je ‘Persoonlijk lid’ van de Fotobond worden. Je kunt je hiervoor ook online aanmelden.

Persoonlijke leden hebben vrijwel dezelfde rechten als leden van aangesloten fotoclubs. Zij kunnen deelnemen aan individuele wedstrijden (bijv. Foto Individueel, Foto Online, Audiovisueel Online en FIAP), Foto Nationaal en afdelings- en landelijke activiteiten. Ook ontvangen zij uiteraard het wekelijkse digitale fotomagazine 'Fotobond in the picture' en het digitale en papieren magazine 'Fotobond In Beeld'.

Een persoonlijk lidmaatschap kost € 35,00 per jaar. In 2023 is er een actie, waarbij het Persoonlijk Lidmaatschap slechts € 10,00 bedraagt voor het 1e jaar.
* voor de contributie voor 2023 zie ook www.fotobond.nl/over-fotobond/contributie/

Een fotoclub aanmelden

Het lidmaatschap geeft toegang tot alle landelijke wedstrijden, cursussen, afdelingswedstrijden, -lezingen en -mentoraten, en andere voordelen van de Fotobond zoals het magazine Fotobond in Beeld Online (NB: indien leden geen papieren versie van het magazine willen ontvangen, is geen restitutie of korting op de contributie mogelijk).
De Fotobond heeft een brochure die bondig samenvat wat de toegevoegde waarde is van de Fotobond voor jouw club.
Per jaar draagt een club € 25,00 per lid af aan de Fotobond.

Wil jij jouw club aanmelden bij de Fotobond, stuur dan het ingevulde inschrijfformulier naar bondsbureau@fotobond.nl. Hier kun je ook terecht als je verdere vragen hebt over het lidmaatschap.

Lidmaatschap opzeggen?

Stuur vóór 31 december een bericht van opzegging van een hele club of persoonlijk lidmaatschap naar bondsbureau@fotobond.nl en het lidmaatschap eindigt per 1 januari. Tussentijds opzeggen kan ook.

Uiteraard ziet de Fotobond haar leden niet graag vertrekken. Wij vragen je dan ook om in de e-mail te vermelden wat de reden van opzegging is, zodat wij hiervan kunnen leren en wij onze leden zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Opzeggen van een clublid wordt gedaan door de clubsecretaris/ledenadministrateur, door het invullen van de einddatum bij het lid in de online ledenadministratie.