Landelijke groepen

De Fotobond heeft 11 actieve landelijke groepen. Een landelijke groep richt zich actief op een onderscheidend onderdeel van de fotografie.
Deelname staat open voor alle Fotobond-leden.
Heb je belangstelling? Neem dan contact op met de coördinator van de groep. Er kunnen eisen worden gesteld aan toetreding en aan het lid blijven van de groep.
De groepen komen bij elkaar op een door de groep gekozen centrale plek in het land.


De landelijke groepen Urbex en Smartphone zijn inmiddels actief.
De informatiepagina van LG-Urbex en die van LG-Smartphone zijn in ontwikkeling.
Voor meer informatie kun je een berichtje sturen naar pr@fotobond.nl.

divider.jpg