In the Picture: De fauna belicht
• De fotografen dienen alle auteursrechten op de ingezonden foto's te bezitten en dienen de Fotobond en/of de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden. • De foto's zullen door de Fotobond niet commercieel worden gebruikt tenzij daar met de fotografen een aparte overeenstemming over is gemaakt. • Voor een niet-commerciële publicatie van de ingezonden foto's verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding. • Bij publicatie zal naamsvermelding plaats vinden.
Soort wedstrijd: Foto's
Start: Sept. 25, 2021
Eind: Sept. 30, 2021
Genres: Geen
Thema's: Geen
DEELNEMEN
2021 Salon Foto Nationaal
Aan de Salon Foto Nationaal kunt u enkel deelnemen als u een uitnodiging heeft.
Soort wedstrijd: Foto's
Start: Aug. 31, 2021
Eind: Sept. 30, 2021
Genres: Geen
Thema's: Geen
DEELNEMEN