Afdeling 01 Groningen

De Afdeling wordt gevormd door fotoclubs uit de provincie Groningen
> klik hier voor een overzicht van de aangesloten fotoclubs.

Met uw fotoclub lid worden van de Fotobond? U bent van harte welkom!
> klik hier voor meer informatie.

bestuur

Jan Doddema, voorzitter, tel.: 06 83 21 31 70
Remco Wolfgram, penningmeester
Martin van Timmeren, algemeen bestuurslid
Auke Jan Dokter, algemeen bestuurslid
Marijke van de Hoef, algemeen bestuurslid

email: factgroningen@gmail.com

Agenda

3 oktober 2022 Bespreekavond  foto-uitwisselwedstrijd 2022
onderwerp 'Bruggen'

17 september/8 oktober 2022 Cursus Fotobespreking o.l.v. Tom Meerman
Deze cursus is inmiddels volgeboekt.

19 november Bespreking foto's Fotowedstrijd Fotobond 100 jaar

20 december 2022 Inleveravond foto-uitwisselwedstrijd 2023,
Thema 'uitzicht' of 'uit zicht'

maart 2023 bespreekavond  Foto-uitwisselwedstrijd 2023,
Thema 'uitzicht' of 'uit zicht'

FACT foto-uitwisselwedstrijd

03-10-2022 Bespreking foto's FACT foto-uitwisselwedstrijd 2022

Deze zal plaatsvinden op 3 oktober 2022 in Dorpshuis de Klabbe, Pluvierstraat 11, 9607 RJ Foxhol
Onderwerp " Bruggen". Let op: Iedere club heeft max. 20 minuten bespreektijd. Bij aankomst kunt u een kop koffie/thee halen. In de pauze kunt u een drankje halen. Beide worden aangeboden door het FACT.

Agenda:
19:30 Inloop
20:00 Opening door voorzitter FACT
20:10 Besprekingen
FC Noorderlicht bespreekt FC Daguerre
FC De Pollen bespreekt Noorderlicht
FC Veendam bespreekt FC De Pollen

21:15 Pauze

21:30 Bekendmaking winnaar/prijsuitreiking
De aanwezigen hebben d.m.v. stemmen bepaalt welke foto de beste is en dus de winnaar.
21:45 Bespreking foto's FC Veendam door FC Daguerre
22:00 Afsluiting/einde avond

Fotowedstrijd Fotobond

19-11-2022 Bespreking foto's Fotowedstrijd Fotobond 100 jaar
De ingezonden voor de fotowedstrijd Fotobond 100 jaar zijn gejureerd. Een aantal fotografen worden uitgenodigd om in te zenden voor de landelijke wedstrijd. Zij hebben allen bericht ontvangen. De ingezonden foto’s zullen door de jury worden besproken op 19 november aanstaande.

We willen de leden van de fotoclubs en de (individuele) leden van de Fotobond graag uitnodigen voor deze bespreking. 
We hebben daarvoor op 19 november samen met de afdeling Drenthe-Vechtdal een dag georganiseerd in Café ’t Keerpunt Oostermoer 1 te Spijkerboor. De foto’s van de fotografen die op deze dag aanwezig zijn zullen worden besproken. Daarnaast hebben we een top fotograaf Marco Maljaars bereid gevonden om een lezing over zijn werk te geven.

De dagindeling is als volgt:

09:30 - 10:00 ontvangst en registratie.
10:00 - 12:30 bespreken ingezonden foto’s aanwezige deelnemers (uur per regio)
12:30 - 13:15 lunch
13:15 - 15:30 Marco Maljaars
15:30 einde programma

Voor leden van de Fotobond is de entree gratis (vergeet uw lidmaatschapskaartje niet). Niet leden betalen een entree van € 5,00 p.p. voor de gehele dag. Daarnaast is er de mogelijkheid om van een lunch gebruik te maken. Hiervoor is, voor zowel leden als niet leden, een vergoeding van € 7,50 verschuldigd. Deze entree en vergoeding moet bij registratie contant worden voldaan.
Als bewijs van betaling ontvangt u een lunch bon van ons. Voor ons als organisatie is het van belang te weten hoeveel bezoekers we mogen verwelkomen.

Wilt u deelnemen aan deze dag, vul dan het aanmeldformulier volledig in en stuur dit naar factgroningen@gmail.com of remcowolfgram@hotmail.com 

Het document vindt u hier. Wij hopen op een grote opkomst van fotografen.

Foto-uitwisselwedstrijd 2023

20-12-2022 Inleveravond foto-uitwisselwedstrijd 2023,
Thema 'uitzicht' of 'uit zicht'

Deze zal plaatsvinden op 20 december 2022 in Dorpshuis de Klabbe, Pluvierstraat 11, 9607 RJ Foxhol.
Voor deze avond nodigen we een fotograaf/spreker uit. Deze is echter op dit moment nog niet bekend. Hierover zal zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden. Clubs dienen zich aan te melden  voor 20 november 2022. 

Het inschrijfformulier vindt u hier. Het reglement vindt u hier.

Het onderwerp/thema luidt 'uitzicht' of 'uit zicht'. Gaat u hier vooral creatief mee om. Verras de aanwezigen bij de bespreekavond. De foto's worden bij aankomst ingenomen. Aan het eind van de avond kunt u dan de foto's van de te bespreken fotoclub meenemen. Bij aankomst kunt u een kop koffie/thee halen. In de pauze kunt u een drankje halen. Beide worden aangeboden door het FACT. We zien u graag.

Agenda:
19:30 inloop/inleveren foto's
20:00 opening door voorzitter FACT/bekendmaking bespreekrooster/bekendmaking nieuw onderwerp/thema wedstrijd 2023/2024
20:15 presentatie/lezing door een fotograaf (deel I)
21:00 pauze
21:15 presentatie/lezing door een fotograaf (deel II)
22:00 afsluiting/einde avond (vergeet niet de foto's mee te nemen!)

Exposities en lezingen

Heb je een expositie of lezing die je op de website wilt plaatsen? Klik dan op "Platfom" en je komt op de agenda, waarop alle activiteiten van onze leden en bevriende relaties in een handzaam overzicht staan.

Als je wilt weten hoe je zelf iets op die agenda kunt plaatsen, raadpleeg dan de handleiding hier.