Bestuur Samenstelling

Voorzitter:

Martin Van Timmeren

Penningmeester:

Auke Jan Dokter

Secretaris:

Marijke van de Hoef

Bertus Kamps

factgroningen@gmail.com

Embleem Fact

Agenda:

3 Juni Leden bijeenkomst

"de Klabbe Foxhol"

Logo Fotobond afdeling Groningen RGB.jpg
Afdeling 01 Scheiding.jpg

Lezing Marcel van Balken in "de Klabbe" te Foxhol

PXL_20230329_180914641.jpg
Afbeelding van WhatsApp op 2023-03-29 om 23.04.43 (2).jpg
PXL_20230329_185252805.jpg
Woensdagavond 29 maart heeft Marcel van Balken een inspirerend avondvullende lezing gegeven over conceptuele fotografie in de Klabbe te Foxhol. De 45 aanwezigen van diverse clubs, persoonlijke leden van de fotobond en andere geïnteresseerden waren zeer onder de indruk mede door de uitgebreide uitleg door Marcel hoe hij deze manier van fotografie opzet, aanpakt en uitvoert. Aan het eind van de avond werd Marcel met een groot applaus bedankt door het publiek en keerde iedereen met veel inspiratie huiswaarts. Al met al kijken we terug op een lezing die zeer de moeite waard is en die je op andere fotografische ideeën brengt.
Afdeling 01 Scheiding.jpg
Nieuws uit ’t FACT

Een gedeeltelijk nieuw bestuur, een nieuw jasje voor de Nieuwsbrief die voortaan naar alle leden persoonlijk gestuurd zal worden via de mail.
Het doel van de Afdeling is coördineren en organiseren van activiteiten en het ondersteunen van clubs.
De organisatie structuur van de Fotobond kunnen jullie vinden op de website van de Fotobond. De clubs van onze afdeling zijn:
Fotogroep Garmerwolde Garmerwolde
Beeldspraak Haren
AFV Daguerre Groningen
Fotoclub Noorderlicht Hoogezand
AFV Veendam Veendam
AFV de Pollen Warffum
Daarnaast zijn er .... persoonlijk leden die bij onze afdeling horen.
Ons speerpunt zal dit jaar zijn communicatie en verbinding. Klinkt mooi, hoor je overal in onze samenleving.
Maar.... Houd ons alert en wakker ! Wij willen hier echt inhoud aangeven.
Nog mooier denk mee met ons hoe we hier vorm aan kunnen geven.
Onze eerste concrete actie is zaterdag 3 Juni het Bestuur persoonlijk voorstellen aan de clubs - en persoonlijke leden, gevolgd door een brainstormsessie.
Via een subsidie van het LKCA is er geld om hobby- en vrijetijdsclubs landelijk te ondersteunen. Diana Bokje lid van het Bondsbestuur gaat ons hierin ondersteunen.
Na afloop, zal nog diezelfde dag, het Bestuur in samenspraak met Diana Bokje een plan maken, waarin jullie suggesties, voor zover mogelijk, worden meegenomen.
Via de volgende Nieuwsbrief wordt dit dan verspreid over de verenigingen en persoonlijke leden.
Plaats De Klabbe in Foxhol, Pluvierstraat 11, 9607RJ Foxhol
Salon Foto Nationaal.

Na de uitvraag in de nieuwsbrief van Februari 2023 hebben 3 personen positief gereageerd en aangegeven om mee te willen doen aan “Salon Foto Nationaal”. Omdat afdeling Groningen 5 posities heeft om in deze selectie in te brengen zullen wij in overleg gaan met de landelijke organisatie hoe deze 2 personen ingebracht moeten worden. Deze 2 personen zullen van de landelijke organisatie te horen krijgen of zij voor de selectie uitgenodigd worden.

Foto Nationaal is een jaarlijkse salon (expositie) van de Fotobond. Het doel is een expositie samen te stellen van fotoseries bestaande uit 5 samenhangende beelden met een, qua genre, zo breed mogelijke afspiegeling van ontwikkelingen binnen de vrijetijdsfotografie. Er wordt gekozen voor kwalitatief hoogstaand, eigentijds werk. Uit het grote aantal inzendingen zal de commissie maximaal dertien series kiezen. De commissie wordt samengesteld uit professionals uit de fotografiewereld. Leden kunnen alleen op uitnodiging inzenden voor deze expositie.