Logo Fotobond afdeling Kennemerland RGB.jpg

Afdeling Kennemerland is een actieve afdeling gevormd door fotoclubs in de regio Kennemerland. Klik hier voor de aangesloten clubs. Daarnaast is het ook mogelijk je aan te melden als persoonlijk lid van de afdeling. Persoonlijke leden kunnen deelnemen aan de door de afdeling georganiseerde competitie en activiteiten. Inleveren van foto's voor de competitie gebeurt op dezelfde wijze als bij de clubs (zie programma).

De afdeling organiseert jaarlijks 4 competitierondes, gejureerd door professionele fotografen. Eén van deze rondes is de serieronde '5 met samenhang' waarvan de 10 hoogst gewaardeerde series ingezonden kunnen worden voor Foto Nationaal van de Fotobond.

Het reglement voor de afdelingscompetities van Kennemerland vindt u hier (let op: artikel 11 is komend seizoen niet van toepassing, kijk voor details onder Afdelingsnieuws/info over seizoen 23/24):

Reglement afdelingscompetitie afdeling Kennemerland

Naast de 4 rondes kunnen aangesloten leden gedurende het seizoen zo'n 3 lezingen van bekende fotografen bijwonen. Ook organiseert de afdeling cursussen en workshops voor leden. Kijk voor meer info en locaties bij het programma 23/24 op deze pagina.

Afdeling Kennemerland probeert de leden zoveel mogelijk te betrekken bij het invullen van het programma en organiseert 2x per jaar een ambassadeursbijeenkomst. In deze bijeenkomst bespreken het bestuur en de vertegenwoordigers van de clubs (ambassadeurs) de wensen en ideeën die er leven bij de leden.

Contact opnemen kan via: secretaris.afd09@fotobond.nl

Bestuur afdeling Kennemerland:

Henri Kok, voorzitter: voorzitter.afd09@fotobond.nl

Evelyne Meijssen, secretaris: secretaris.afd09@fotobond.nl

André de Bruijne, penningmeester: penningmeester.afd09@fotobond.nl

Peter Saarloos, competitiesecretaris: saver@antenna.nl

gerphilkerkhof.jpg

foto: Gerphil Kerkhof

divider.jpg
Voorstel programma afdeling Kennemerland 23_24versie3.jpg

AFDELINGSNIEUWS

Deelnemers gezocht voor de nieuw te starten werkgroepen Herinrichting Competitie en Communicatie!

Klik op onderstaande link voor meer info

werving deelnemers werkgroepen afdeling Kennemerland

Aanmelden voor de cursus Foto Bespreken

Komend seizoen is er weer een mogelijkheid om de cursus Foto Bespreken te volgen.

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en wordt op dinsdagavonden gegeven door Armando Jongejan.

Data:     7 nov 2023
             19 dec 2023
             16 jan 2024
             27 febr 2024
             19 maart 2024

Tijdstip: 19.30-22.00 uur

Locatie: Dorpshuis De Zwaan in Uitgeest

Maximum aantal deelnemers 12

Kosten per deelnemer € 55,00

Je kunt je aanmelden voor de cursus door voor 30 september 2023 een mail te sturen aan de secretaris van de afdeling:

e.meijssen@inter.nl.net

Workshop strandfotografie met Jan Smit

In april heeft Jan Smit in Haarlem een mooie lezing gegeven over strandfotografie. Aansluitend bestond de mogelijkheid om een workshop strandfotografie bij hem te boeken. Door gebrek aan beschikbare data is dat toen niet gelukt. Inmiddels heeft Jan nieuwe data beschikbaar. Mocht je nog belangstelling hebben, kijk dan op zijn site voor meer info en aanmelden:

https://smitinbeeld.nl/strandfotografie/

Info over seizoen 23/24

Komend seizoen zal afdeling Kennemerland voor de competitie 2 geprinte en 2 digitale rondes organiseren. Voor de eerste en de derde (serie)ronde worden geprinte foto's aangeleverd en de 2e en 4e ronde werken met digitaal ingeleverde foto's.

Alle besprekingen zullen uitsluitend live gebeuren, dus zonder videoverbinding. De 2 geprinte rondes zullen als vanouds in wijkcentrum "De Ringvaart" in Haarlem besproken worden, voor de andere bijeenkomsten wijken we waarschijnlijk uit naar een nieuwe locatie. Info hierover volgt zo spoedig mogelijk.

In de competitie wordt een verandering doorgevoerd, zoals besproken tijdens de AAV in mei. Iedereen kan 1 foto Vrij en 1 foto Thema inleveren. Twee foto's vrij of twee foto's thema inleveren is komend seizoen niet meer mogelijk! Aan het einde van het seizoen zal zowel voor Vrij als voor Thema een 1e plek te behalen zijn.


divider.jpg

Resultaten afdelingscompetitie seizoen 2022-2023

1e ronde: vrij/landschap in zwart-wit uitslag 1e ronde Kennemerland

2e ronde: vrij/randen van de stad uitslag 2e ronde Kennemerland

3e ronde: serie 5 met samenhang uitslag seriecompetitie Kennemerland

4e ronde: vrij/clair obscur uitslag 4e ronde 22/23 Kennemerland

divider.jpg