Logo Fotobond afdeling Kennemerland RGB.jpg

Bestuur afdeling Kennemerland:

Henri Kok, voorzitter: voorzitter.afd09@fotobond.nl

Evelyne Meijssen, secretaris: secretaris.afd09@fotobond.nl

André de Bruijne, penningmeester: penningmeester.afd09@fotobond.nl

Peter Saarloos, competitiesecretaris: saver@antenna.nl

0926110.T.jpg

foto: Minke Groenewoud-Beerda

Afdeling Kennemerland is een actieve afdeling gevormd door fotoclubs in de regio Kennemerland. Klik hier voor de aangesloten clubs. Daarnaast is het ook mogelijk je aan te melden als persoonlijk lid van de afdeling. Persoonlijke leden kunnen deelnemen aan de door de afdeling georganiseerde competitie en activiteiten. Inleveren van foto's voor de competitie gebeurt op dezelfde wijze als bij de clubs (zie programma).

De afdeling organiseert jaarlijks 4 competitierondes, gejureerd door professionele fotografen. Eén van deze rondes is de serieronde '5 met samenhang' waarvan de 10 hoogst gewaardeerde series ingezonden kunnen worden voor Foto Nationaal van de Fotobond.

Het reglement voor de afdelingscompetities van Kennemerland vindt u hier:

Reglement afdelingscompetitie afdeling Kennemerland

Naast de 4 rondes kunnen aangesloten leden gedurende het seizoen zo'n 3 lezingen van bekende fotografen bijwonen. Ook organiseert de afdeling cursussen en workshops voor leden. Kijk voor meer info en locaties bij het programma 23/24 op deze pagina.

Afdeling Kennemerland probeert de leden zoveel mogelijk te betrekken bij het invullen van het programma en organiseert 2x per jaar een ambassadeursbijeenkomst. In deze bijeenkomst bespreken het bestuur en de vertegenwoordigers van de clubs (ambassadeurs) de wensen en ideeën die er leven bij de leden.

Contact opnemen kan via: secretaris.afd09@fotobond.nl

divider.jpg
Voorstel programma afdeling Kennemerland 24_25versie1 (1).jpg

AFDELINGSNIEUWS

Het nieuwe programma voor seizoen 24/25 is in concept klaar! Er moeten nog wat een aantal zaken geregeld worden, maar data en thema's zijn al bekend. Je vindt ze in het overzicht links.

Let op: voor seizoen 24/25 van de afdelingscompetitie van afdeling Kennemerland zal een nieuw tijdelijk reglement opgesteld worden. Hierin zullen alle regels en afspraken rondom de competitie en het inleveren van foto's voor komend seizoen staan. Zo gauw dit beschikbaar is, kun je dit op deze pagina vinden.


divider.jpg

Resultaten afdelingscompetitie seizoen 2023-2024

1e ronde: vrij/licht in de hoofdrol uitslag 1e ronde Kennemerland 23/24

2e ronde: vrij/buiten beeld

3e ronde serie 5 met samenhang uitslag seriecompetitie Kennemerland 23/24

4e ronde: vrij/(over)bruggen uitslag 4e ronde 23/24

divider.jpg