1. Homepage
  2. Afdelingen

Afdeling 09 Kennemerland

de afdeling Kennemerland

Bezoek ons op Facebook.

bestuur

Henry Kok, voorzitter.afd09@fotobond.nl
023 – 55 73 074
Evelyne Meijssen, secretaris.afd09@fotobond.nl
Jaap Koer, penningmeester.afd09@fotobond.nl
06 185 48 196
Peter Saarloos, competitiesecretaris, saver@antenna.nl
Dillestraat 52
2034 MR Haarlem
telefoon: 023 – 53 35 927

Agenda 2021

In verband met het Corona-virus gaat de afdeling voorlopig digitaal. Zodra de situatie het toestaat gaan we terug naar “normaal”.


22-02     Thema-avond via Cisco Webex met Ton van der Heiden. Onderwerp: Omzetten naar ZW met de NIK filters.

08-03     Ambassadeurs, vergaderen via Cisco Webex

15-3 t/m 22-3 Digitaal inleveren van de foto’s voor de 4e ronde (Vrij)

22-03     Laatste datum  inleveren 4e ronde (vrij)

Webinar door een spreker over eigen werk.

12-04     Bespreking 4e ronde door een 3-koppige jury via een video-meeting met mogelijkheid om vragen te stellen.

19-04     AAV Algemene AfdelingsVergadering, met 1 bestuurslid per aangesloten fotoclub, via Cisco Webex.

Afdelingsfotowedstrijd 2020-2021

Deze wedstrijd is verdeeld over vier ronden. Vanwege het coronavirus is het inleveren van de foto’s digitaal. Ook de bespreking van de foto’s vindt digitaal plaats.

De eerste 2 wedstrijden hebben inmiddels plaatsgevonden: hulde aan de personen die dit mogelijk gemaakt hebben.

> wedstrijdreglement (vs mei2019)

Zie voor de data van de volgende rondes de Agenda op deze pagina.

(Dit seizoen zijn i.v.m. het virus de combinaties vrije ronde met thema of discipline vervallen.)

Nieuwe initiatieven

Fotobond Kennemerland wil u graag betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Zo onderzochten wij de mogelijkheid en wenselijkheid van een regelmatig terugkerend Bondscafé (een fysiek sociaal netwerk voor alle leden) en Regionale Interessegroepen. Het Bondscafé is ondertussen een feit. De eerste interessegroep is gestart (architectuur) maar wie wil nog een groep opstarten?

Fotoclubs in de Afdeling

De fotoclubs waarvan het clubnummers beginnen met 09 vallen binnen de Afdeling 09 Kennemerland. Kijk op deze pagina voor een overzicht van alle clubs. 

Ambassadeurs welkom!

Fotobond Kennemerland bestaat voor en dankzij haar leden. Het is dan ook vanzelfsprekend dat leden een grote inbreng hebben in de koers die wij met z’n allen varen. Omdat we alle leden willen betrekken bij onze initiatieven, willen wij werken met Ambassadeurs. Dat hoeven geen clubbestuurders te zijn, maar mensen met een sterke band met zowel de eigen club als met Fotobond Kennemerland. Op informele wijze komen we regelmatig bij elkaar om creatief na te denken waar we met z’n allen naartoe gaan. Is uw club nog niet vertegenwoordigd? Geef u dan nu op als Ambassadeur! Meer informatie krijgt u bij uw clubbestuur of bij de secretaris van Fotobond Kennemerland (secretaris.afd09@fotobond.nl).

Afdelingsfotowedstrijd 2019 - 2020

De wedstrijd is verdeeld over vier ronden.

Eindklassement 2019/2020

Persoonlijk klassement

1e Elizabeth Schelvis (Fotokring Polderlicht) 167 p.
2e Nathalie Kremers (Fotokring Uithoorn) 159 p.
3e Marcel van Balken (Fotokring Uithoorn) 158 p.

Verenigingsklassement 
1e Fotokring Polderlicht 530 p.
2e Fotokring Uithoorn 512 p.

3e Fotogroep Haarlem 488 p.

Totaal-winnaars van de themawedstrijden ( nieuw dit seizoen):               
Bert Strootman (fotokring Uithoorn)  en Bernadette Nooy (fotokring Polderlicht) met 67 punten.

Exposities en lezingen

Heb je een expositie of lezing die je op de website wilt plaatsen? Stuur dan een e-mail met de informatie naar redactie.afd09@fotobond.nl. Die zorgt ervoor dat de informatie in de agenda terecht komt. Vergeet niet een leuke foto mee te sturen. Affiches plaatsen we in principe niet. Die zijn vaak slecht leesbaar en de informatie is dan vaak moeilijk terug te vinden.