Logo Fotobond afdeling Kennemerland RGB.jpg

Bestuur afdeling Kennemerland:

Henri Kok, voorzitter: voorzitter.afd09@fotobond.nl

Evelyne Meijssen, secretaris: secretaris.afd09@fotobond.nl

André de Bruijne, penningmeester: penningmeester.afd09@fotobond.nl

Peter Saarloos, competitiesecretaris: saver@antenna.nl

0926110.T.jpg

foto: Minke Groenewoud-Beerda

Afdeling Kennemerland is een actieve afdeling gevormd door fotoclubs in de regio Kennemerland. Klik hier voor de aangesloten clubs. Daarnaast is het ook mogelijk je aan te melden als persoonlijk lid van de afdeling. Persoonlijke leden kunnen deelnemen aan de door de afdeling georganiseerde competitie en activiteiten. Inleveren van foto's voor de competitie gebeurt op dezelfde wijze als bij de clubs (zie programma).

De afdeling organiseert jaarlijks 4 competitierondes, gejureerd door professionele fotografen. Eén van deze rondes is de serieronde '5 met samenhang' waarvan de 10 hoogst gewaardeerde series ingezonden kunnen worden voor Foto Nationaal van de Fotobond.

Het reglement voor de afdelingscompetities van Kennemerland vindt u hier (let op: artikel 11 is komend seizoen niet van toepassing, kijk voor details onder Afdelingsnieuws/info over seizoen 23/24):

Reglement afdelingscompetitie afdeling Kennemerland

Naast de 4 rondes kunnen aangesloten leden gedurende het seizoen zo'n 3 lezingen van bekende fotografen bijwonen. Ook organiseert de afdeling cursussen en workshops voor leden. Kijk voor meer info en locaties bij het programma 23/24 op deze pagina.

Afdeling Kennemerland probeert de leden zoveel mogelijk te betrekken bij het invullen van het programma en organiseert 2x per jaar een ambassadeursbijeenkomst. In deze bijeenkomst bespreken het bestuur en de vertegenwoordigers van de clubs (ambassadeurs) de wensen en ideeën die er leven bij de leden.

Contact opnemen kan via: secretaris.afd09@fotobond.nl

divider.jpg
1.jpg

AFDELINGSNIEUWS

Inleverinstructies voor de 4e digitale ronde afdeling Kennemerland

Vanaf 11 maart kunnen de foto's voor de 4e ronde digitaal ingeleverd worden.Jullie kunnen hier de procedure voor deze ronde lezen:

  • je stuurt je foto's via mail naar: fotomanifestatie011022@gmail.com
  • de fotobestanden hebben max 2000 pixels aan de lange zijde
  • je wijzigt de bestandsnaam van de foto's in je bondsnummer, gevolgd door de vermelding V voor de vrije ronde en T voor de themaronde (Over)bruggen.
  • voorbeeld nummering: 0930100V voor de vrije ronde en
  • 0930100T voor het thema (Over)bruggen
  • foto's die niet goed genummerd zijn, kunnen helaas niet deelnemen aan de competitie
  • de inzendperiode loopt van 11-03-24 t/m 17-03-24
  • let op: je ontvangt een bevestigingsmail als je foto's correct ontvangen zijn! Heb je deze uiterlijk 18-03-24 niet ontvangen, stuur dan die dag een mail hierover naar de secretaris: e.meijssen@inter.nl.net

Info spreker op 4 maart 2024

Maandag 4 maart is het alweer tijd voor de derde spreker van dit seizoen.

Louis Visseren zal deze avond vertellen over zijn project "De Amsterdammers" 

De foto's in dit project zijn inmiddels gebundeld tot een boek, dat een visie laat zien op de hedendaagse samenleving in de stad, over lief en leed, over fatbike en Biro, rijkdom en armoede.

Voor meer info over Louis kun je op de link klikken: https://www.viesereine.nl/projecten

Wil je komen, meld je dan vooraf aan bij Evelyne: e.meijssen@inter.nl.net vóór 3 maart 2024

Locatie:  't Rietland, Chr. Huygensstraat 21, 1171XL Badhoevedorp

Tijd: 20:00u

Info over seizoen 23/24

Komend seizoen zal afdeling Kennemerland voor de competitie 2 geprinte en 2 digitale rondes organiseren. Voor de eerste en de derde (serie)ronde worden geprinte foto's aangeleverd en de 2e en 4e ronde werken met digitaal ingeleverde foto's.

Alle besprekingen zullen uitsluitend live gebeuren, dus zonder videoverbinding. De 2 geprinte rondes zullen als vanouds in wijkcentrum "De Ringvaart" in Haarlem besproken worden, voor de andere bijeenkomsten wijken we waarschijnlijk uit naar een nieuwe locatie. Info hierover volgt zo spoedig mogelijk.

In de competitie wordt een verandering doorgevoerd, zoals besproken tijdens de AAV in mei. Iedereen kan 1 foto Vrij en 1 foto Thema inleveren. Twee foto's vrij of twee foto's thema inleveren is komend seizoen niet meer mogelijk! Aan het einde van het seizoen zal zowel voor Vrij als voor Thema een 1e plek te behalen zijn.


divider.jpg

Resultaten afdelingscompetitie seizoen 2023-2024

1e ronde: vrij/licht in de hoofdrol uitslag 1e ronde Kennemerland 23/24

2e ronde: vrij/buiten beeld

3e ronde serie 5 met samenhang uitslag seriecompetitie Kennemerland 23/24

4e ronde: vrij/(over)bruggen

Resultaten afdelingscompetitie seizoen 2022-2023

1e ronde: vrij/landschap in zwart-wit uitslag 1e ronde Kennemerland

2e ronde: vrij/randen van de stad uitslag 2e ronde Kennemerland

3e ronde: serie 5 met samenhang uitslag seriecompetitie Kennemerland

4e ronde: vrij/clair obscur uitslag 4e ronde 22/23 Kennemerland

divider.jpg