1. Homepage
  2. Afdelingen

Afdeling 09 Kennemerland

Afdeling NulNegen

Fotobond | Afdeling 09 Kennemerland

Bezoek ons op Facebook.

bestuur

Henry Kok, voorzitter.afd09@fotobond.nl
023 – 55 73 074
Evelyne Meijssen, secretaris.afd09@fotobond.nl
Jaap Koer, penningmeester.afd09@fotobond.nl
06 185 48 196
Peter Saarloos, competitiesecretaris, saver@antenna.nl
Dillestraat 52
2034 MR Haarlem
telefoon: 023 – 53 35 927

Wijziging activiteiten i.v.m. corona-virus

In verband met het corona-virus enige wijzigingen:

  • Maandag 16 maart geen bespreking van de foto’s, maar één persoon per vereniging moet de foto’s ophalen tussen 19.30-20.20 uur.
  • De thema-avond van 23 maart wordt verschoven naar volgend seizoen.
  • De AAV van 6 april gaat (als we een ruimte kunnen krijgen) naar 18 mei

Afdelingsactiviteiten 2020

De Bondscafés en de ambassadeursbijeenkomsten vinden plaats in De Wissel, Arnolduspark 3, 2132CR Hoofddorp.

Alle overige bijeenkomsten worden gehouden in De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98. 2035 VD Haarlem.

De avonden beginnen om 20 uur en eindigen uiterlijk om 22.30 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open.  

Nieuwe initiatieven

Fotobond Kennemerland wil u graag betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Zo onderzochten wij de mogelijkheid en wenselijkheid van een regelmatig terugkerend Bondscafé (een fysiek sociaal netwerk voor alle leden) en Regionale Interessegroepen. Het Bondscafé is ondertussen een feit. De eerste interessegroep is gestart (architectuur) maar wie wil nog een groep opstarten?

Fotoclubs in de Afdeling

De fotoclubs waarvan het clubnummers beginnen met 09 vallen binnen de Afdeling 09 Kennemerland. Kijk op deze pagina voor een overzicht van alle clubs. 

Ambassadeurs welkom!

Fotobond Kennemerland bestaat voor en dankzij haar leden. Het is dan ook vanzelfsprekend dat leden een grote inbreng hebben in de koers die wij met z’n allen varen. Omdat we alle leden willen betrekken bij onze initiatieven, willen wij werken met Ambassadeurs. Dat hoeven geen clubbestuurders te zijn, maar mensen met een sterke band met zowel de eigen club als met Fotobond Kennemerland. Op informele wijze komen we regelmatig bij elkaar om creatief na te denken waar we met z’n allen naartoe gaan. Is uw club nog niet vertegenwoordigd? Geef u dan nu op als Ambassadeur! Meer informatie krijgt u bij uw clubbestuur of bij de secretaris van Fotobond Kennemerland (secretaris.afd09@fotobond.nl).

Afdelingsfotowedstrijd 2019/2020

De wedstrijd is verdeeld over vier ronden.

> wedstrijdreglement (pdf) 

Eindklassement 2019/2020

Persoonlijk klassement

1e Elizabeth Schelvis (Fotokring Polderlicht) 167 p.
2e Nathalie Kremers (Fotokring Uithoorn) 159 p.
3e Marcel van Balken (Fotokring Uithoorn) 158 p.

Verenigingsklassement 
1e Fotokring Polderlicht 530 p.
2e Fotokring Uithoorn 512 p.
3e Fotogroep Haarlem 488 p.

Afdelingsfotowedstrijd

De serie ronde
Lever een serie van 5 foto’s in op A4-formaat. Níet in passe-partout (om logistieke redenen) en niet opgeplakt. Inleveren in een A4- envelop. Eén serie per fotograaf. Er wordt recent werk verwacht. Aan de hand van deze foto’s zal de jury de collectie beoordelen en bespreken.
Op de achterkant van elke foto Fotobond-lidnummer en de presentatievolgorde vermelden.  De schrijfrichting op de foto bepaalt wat de bovenkant is.
Op de envelop dienen de volgende gegevens te worden vermeld: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en het Fotobond-lidnummer van de fotograaf en de naam van de fotoclub.

Overige rondes
Er mogen alleen foto’s ingeleverd worden, dus geen boekjes. Er wordt recent werk gevraagd. Formaat: maximaal 40 x 50 cm, inclusief passe-partout (maar een passe-partout is niet verplicht). Foto zonder passe-partout dient dan wel opgeplakt te zijn op materiaal met een maximale dikte van 2 mm.

> wedstrijdreglement (pdf)

Exposities en lezingen

Heb je een expositie of lezing die je op de website wilt plaatsen? Stuur dan een e-mail met de informatie naar redactie.afd09@fotobond.nl. Die zorgt ervoor dat de informatie in de agenda terecht komt. Vergeet niet een leuke foto mee te sturen. Affiches plaatsen we in principe niet. Die zijn vaak slecht leesbaar en de informatie is dan vaak moeilijk terug te vinden.