1. Homepage
  2. Afdelingen

Afdeling 10 Amsterdam

Afdeling Tien

Fotobond | Afdeling 10 Amsterdam


bestuur

Johan van den Boomen, voorzitter.afd10@fotobond.nl
Ronald Besemer, secretaris.afd10@fotobond.nl
John Schenk, penningmeester.afd10@fotobond.nl
Arjan Benders, bestuurslid
Corrie Groen-Pickhard, bestuurslid

Lezingen NAFVA

De NAFVA stelt haar lezingavonden voortaan ook open voor niet-leden, waarbij ze vooral denkt aan club- en individuele leden uit Afdeling 10. Toegang € 7,50 per keer, ter plekke af te rekenen, reserveren vooraf niet nodig. Er wordt niet breed voor geadverteerd, en alle bondsleden uit de Afdeling zijn welkom. Een prima kans om het werk van aankomende of vooraanstaande professionals te zien, met hun verhaal.

Locatie: Pelgrimskerk, Tuinzaal, Van Boshuizenstraat 560, ingang opzij op Backershagen 12, 1082 GT Amsterdam-Buitenveldert. Aanvang 20 uur.

Tram 5 en sneltram 51 vanaf de stations CS en Zuid, halte Van Boshuizenstraat op ca. 400 m afstand. Gratis parkeren na 19 uur.

Programma:
Data in 2016 nader in te vullen: 9 maart – 13 april – 1 juni.

Oproepen en mededelingen

Aanmelden voor de gespreksgroep Journalistiek & Documentair is nog mogelijk, en dan graag snel, er is nog meer dan voldoende ruimte. We zoeken op dit moment een geschikte begeleider, suggesties van namen zijn welkom bij de secretaris op bovenstaand adres. De groep komt naar eigen wens ca. 4-6x per jaar bijeen in Amsterdam. Lid worden kunnen Bondsleden die zich actief met het thema bezig houden en die daarin geen beginner meer zijn. Nauwkeuriger: niveau tussen enigszins gevorderd en de landelijke top in, met als doel het streven naar het topniveau

Helaas heeft het Afdelingsbestuur moeten besluiten de gespreksgroep Portret te schrappen, waarvoor zich slechts 3 deelnemers hebben gemeld. Allen zijn Amsterdammers en hen is aanbevolen op huiskamerniveau gedrieën verder te gaan zonder bijdrage of begeleiding uit de Afdeling.

Evenzo moest het bestuur besluiten het Afdelingsmentoraat te schrappen, er waren slechts 2 belangstellenden. We verwachten er nauwelijks meer via een nieuwe oproep, nu tenminste drie leden uit de Afdeling zijn toegelaten tot het landelijke mentoraat, het ‘BMK-voorportaal’.

Gewerkt wordt nog aan een geschikte opzet voor portfoliobesprekingen in de Afdeling, terwijl we ook willen inhaken op de cursus ‘jureren van foto’s’ die de Fotobond in 2016 gaat aanbieden.

Oproep. De Afdeling heeft dringend een webmaster nodig, die beide Afdelingspagina’s op de Fotobondsite kan bijhouden, gevoed met informatie door de secretaris en met eigen initiatief. Je wordt natuurlijk afdoende ingewerkt.

Oproep. Tijdig voor zijn reglementair aftreden in april 2016 heeft Pieter Coenen aangekondigd zich niet herkiesbaar te stellen als voorzitter. De Afdeling zoekt een geschikte opvolger.

Mededelingen

De standaard 2-delige verzenddozen, vereist voor o.a. de Bondsfotowedstrijd, binnenmaat 40×50 cm, zijn verkrijgbaar bij Afdelingssecretaris Wim Broekman voor €7,00 per stuk + verzendkosten (= nul bij overhandiging op afspraak).

Extra nummers van het bondsmagazine Fotobond in Beeld, b.v. voor wie het niet heeft ontvangen, of er zelf in staat, zijn verkrijgbaar via de secretaris tegen de verzendkosten van €3,00 (= nul bij overhandiging). Eerste beschikbare nummer = 80/december 2015.

Fotoclubs in de Afdeling

De fotoclubs waarvan het clubnummers beginnen met 10 vallen binnen de Afdeling 10 Amsterdam. Kijk op deze pagina voor een overzicht van alle clubs.

Exposities en lezingen

Heb je een expositie of lezing die je op de website wilt plaatsen? Stuur dan een e-mail met de informatie naar redactie.afd10@fotobond.nl. Die zorgt ervoor dat de informatie in de agenda terecht komt. Vergeet niet een leuke foto mee te sturen. Affiches plaatsen we in principe niet. Die zijn vaak slecht leesbaar en de informatie is dan vaak moeilijk terug te vinden.

Afdelingsfotowedstrijd 2016

Volle bak bij de Afdelingsfotowedstrijd op 6 april bij de FV GVB. Over de vergadering vooraf t.z.t. meer. Jury Corinne Noordenbos kreeg (te) weinig tijd voor de bespreking, gevolg van een iets uitlopende vergadering en veel groter aantal foto’s. Juist minder series (dáárvoor hadden we Corinne nu juist ‘ingehuurd’), maar veel meer losse foto’s (van 56 naar 80). Corinne besprak ze daarom gegroepeerd in subthema’s per categorie. Heel zinvolle opmerkingen waar je veel aan hebt, ook enkele dubieuze uitspraken. Daaruit blijkt weer dat vanuit kunstacademies toch anders naar fotografie wordt gekeken dan binnen amateurkringen. Dat kan ogen openen en we kregen een aantal tips mee. Bij voorbeeld: ga meer zoeken, maak meer opnamen, probeer niet meteen een eindresultaat te maken – blijf spelen.

De uitslag:
Series:

1e prijs Bert de Ronde/NAFVA, 2e prijs Wieske Berkenbosch/FC Dames, Eervolle vermeldingen An de Graaf/FVGVB, Willem Putters/NAFVA en Marga Wiebenga/FC Lelystad.

Foto’s: Bert de Ronde