Clubkwesties: Hoe trekt je een mentoraat weer vlot?

49674Marion Rot

Vele cursussen en mentoraten stranden op een lockdown en op zorgen over de eigen en elkaars gezondheid. Hoe trekken we mentoraten weer vlot zodra het weer mag en verantwoord kan? Hoe gaat jouw club daar mee om: laten zitten tot minstens medio 2021 of zijn er ideeën? Wat vinden de mentoren?
Wij nodigen iedereen, en vooral de mentoren, uit om verse ideeën aan te dragen over hoe je een mentoraat uit de impasse trekt. Deel je mening en plannen en vertel over je aanpak op dit forum!
Een uitgebreide toelichting op dit onderwerp vind je op https://fotobond.nl/voor-clubs/clubkwesties/.

tom_meermanTom Meerman
 • 26 Nov '20

Een mentoraat wordt weliswaar aan een groep aangeboden, maar die bestaat natuurlijk uit individuele fotografen. Dus na een introductie in de bedoeling van dit mentoraat kan heel goed via een-op-een-sessies in Zoom, Skype, WhatsApp-video of Facetime verder worden gesproken. Juist met zijn tweeën gaat dat prima, een coachingsgesprek. Foto's kan je via 'schermdelen' of vooraf via WeTransfer toesturen en bekijken.
In het mentoraat over portfoliovorming dat ik bij afdeling 10 verzorgde hebben we er goede ervaring mee opgedaan dat dit werkt. Het grote voordeel is dat je ongestoord samen kunt spreken.

bas_berkhoutBas Berkhout
 • 26 Nov '20

Natuurlijk is een digitaal mentoraat “anders” dan een “live” mentoraat. Je mist het sociale contact, het met zijn allen rond een grote tafel en met foto’s schuiven. Maar het allerbelangrijkste van een “live mentoraat” is dat je leert van de feedback van de mentor en je mede cursisten op jouw en andermans fotowerk. Zoals Tom Meerman al aangeeft is 1:1 een mogelijkheid. Ik wil een ander voorbeeld geven wat zeker bij seriematig werken een oplossing kan bieden.
Stuur je fotowerk naar de mentor, deze verzamelt het werk van alle deelnemers en verwerkt ze in een Powerpoint presentatie. Tijdens een Zoom sessie (waar alle cursisten aan meedoen) bespreekt de mentor het in de presentatie opgenomen werk van alle deelnemers. De mentor ondersteund middels feedback op het werk, iedereen kan vragen stellen en waar nodig voor zichzelf aantekening maken. Als extraatje kan de mentor de feedback in de presentatie verwerken en rondsturen naar de cursisten.

45596Ton Constandse
 • 28 Nov '20

k begrijp eerlijk gezegd het probleem niet zo goed. Je volgt een mentoraat omdat je wil leren van je mentor. Het liefst doe je dat natuurlijk live, in het echt met foto’s die je kan vasthouden en samen kan bespreken. Maar als Corona beperkingen oplegt en je niet bij elkaar kan of wil komen, dan is het goed mogelijk om via MSTeams of via Zoom het contact wel te leggen.
Als het verlangen, de motivatie of de drang groot genoeg is dan laat je je niet weerhouden door zoiets als Corona. We leven in 2020 en er zijn plenty oplossingen. Ik werk als organisatieadviseur/trainer en geef m’n trainingen, net als ontelbare docenten, vanuit huis. Het is niet ideaal, maar eigenlijk best goed te doen.
Zoek op het internet naar de mogelijkheden die bovengenoemde programma’s bieden, je zal versteld staan.
Laat je niet weerhouden, door de angst voor het onbekende. Doe het gewoon en en zoek een weg waarbij het voor jou wel werkt.

 • 28 Nov '20

Het is duidelijk dat het bij elkaar komen vaak geen optie is. Het is even niet anders. Zoomen en anderszins biedt zeker mogelijkheden en idd zoals Bas schrijft leer je van de mentor, maar vooral ook van de processen van anderen -je mede fotografen- tijdens de sessies. Daarnaast is het ook zo dat niet iedereen een opdracht heeft gekozen die in coronatijd gemakkelijk uit te voeren is. Ik merk dat in een 'nog lopend' mentoraat. Na de inleidende avond waarin ook de opdrachten stonden ging de zaak op slot ..... Ongeveer de helft kan verder en daarmee heb ik veelvuldig contact op verschillende manieren. De overige deelnemers hebben een opdracht gekozen waar ze feitelijk op dit moment niet uit de voeten kunnen...
Ik denk dat life mentoraten niet hetzelfde effect hebben dan zoom (of anderszins) mentoraten gelet op de mogelijkheden én de impact van de communicatie, zowel individueel als in het collectief. Dus ja overbruggen en ja als straks de zaak weer 'los' is er volop tegenaan. Overigens ontwikkel ik vanwege corona een lessencyclus Documentaire Fotografie waaraan je kosteloos kunt deelnemen, kunt starten wanneer je wilt en je tempo zelf kunt bepalen. Via -soms kleine, soms grote- opdrachten krijg je feedback en deel je je fotografie met anderen. Er staan inmiddels 6 paragrafen online en elke twee weken verschijnt er een nieuwe paragraaf. In totaal ongeveer 25 paragrafen ..... Als je een kijkje wilt nemen: https://documentaire.fotopetervantuijl.nl/
Registreer je met een naam en eigen gekozen wachtwoord of als je zomaar even wilt kijken kun je tot 3 december inloggen met GAST en ww NUbenikGAST
Succes de komende tijd en tot ziens!

Louis_VisserenLouis Visseren
 • 28 Nov '20

In een mentoraat haal je onder begeleiding van de mentor het beste uit jezelf naar boven. Dat werkt net even anders dan in een cursus. In de communicatie hierbij is het non-verbale minstens zo effectief als het verbale. De postzegels op Zoom - voor zover al in beeld - laten dit niet toe. Verder is de dialoog tussen mentor en deelnemer vaak juist voor de overige deelnemers interessant en ook de blik van collega deelnemers op je werk levert iets extra's op. Je mist de dynamiek van een life sessie en hoe hou je de aandacht vast ? Omstandigheden die het niet makkelijk maken een mentoraat in een on-line versie te gieten. Wat prima kan is een 1 op 1 review van een portfolio of serie. Fotoreview heeft daar deze ronde ook van gebruik gemaakt. Ook cursussen kunnen heel goed on-line gevolgd worden. Begrijp me goed: ik ben niet tegen on-line contact. Ik hoop zelfs dat er in het post-Corona tijdperk blijvend aandacht voor zal zijn. Als aanvulling op fysieke avonden zijn er wel degelijk mogelijkheden. Het wegvallen van reisafstanden of reizen over glibberige winterwegen is een groot bijkomstig voordeel. Maar behalve tools is daar nog wel wat bijscholing voor nodig. Ik heb nogal wat saaie webinars en andere on-line presentaties moeten aanschouwen de laatste maanden. Het echte lostrekken van de mentoraten zal samenvallen met het toedienen van de anti Covid vaccinatie. En dat staat gelukkig op een overzienbare termijn te gebeuren.

Diana_BokjeDiana Bokje
 • 30 Nov '20

Het is heel goed mogelijk om een mentoraat digitaal voort te zetten. Zelf maak ik gebruik van Zoom. De deelnemers sturen de foto's van te voren op. Op mijn computer heb ik Faststone Image Viewer geïnstalleerd. Deze (gratis) software maakt het mogelijk om de hele map te bekijken en daarin foto's te verschuiven net zoals je dat op tafel doet, wanneer je een serie maakt. Ook kun je de foto's groot bespreken wanneer je ze aanklikt. We doen dit gewoon met de hele groep omdat je, zoals hier al meer is opgemerkt ook veel leert van elkaar. De microfoons laten we aan zodat iedereen tussendoor ook kan reageren.

43980Kees Molders
 • 30 Nov '20

Mooi, dank voor jullie vlotte reacties! Goed dat ook - en met name - mentoren hun ervaringen delen.
In het onderstaande noem ik Teams, als pars pro toto.
Dat je kunt vergaderen via Teams was iedereen wel duidelijk ;-). Veel clubs hebben goede ervaringen opgedaan met het bespreken van tevoren ingezonden foto's. De discipline wordt steeds beter, al vraag ik me af of er leden zijn die niet 'digitaal genoeg in hun vel zitten' om überhaupt bij de clubbijeenkomsten aan te haken. Dat moeten we uitzoeken; sluiten we stilletjes deelnemers uit?

Een video-vervanging van een 'klassiek' mentoraat zag ik echter zo snel niet voor me, vandaar mijn clubkwestie: het kan niet anders of andere verenigingen worstelen er ook mee.
Ik zet wat dingen uit jullie reacties op een rij:

 • Een 1:1- individuele coaching via video werkt kennelijk goed, maar is zeker niet hetzelfde als een mentoraat. In een mentoraat gaat het duidelijk niet alleen om het bilaterale contact tussen individuele fotografen en de mentor, maar ook om een groepsproces.
 • Een mentoraat werkt mede door de interactie in de groep en de individueel gekozen onderwerpen anders dan een (online) cursus.
 • De uitvoering van een mentoraat via Teams vergt een andere aanpak dan een analoog mentoraat. Van de mentor én van de deelnemers vraagt die waarschijnlijk meer voorbereiding. De mentor verwerkt de tevoren ingezonden foto's in Powerpoint of een Image Viewer en deelt zijn scherm met de deelnemers.
 • Het opdoen van meer vaardigheid met het digitale middel is noodzaak, zowel voor de mentor als voor de deelnemers. Ook zonder corona... Het vraagt leren omgaan met voor het doel bruikbare software (Teams c.s. en fotoviewers, scherm delen) en hardware als camera's en microfoons.
 • Ook 'digitaal inspirerend blijven' is geen vanzelfsprekendheid.
 • Discipline is noodzaak, al kun je in een groep met beperkte omvang bijvoorbeeld de microfoons laten openstaan.
 • De ervaringen met een digitaal video-mentoraat zijn wisselend: de een schuift digitaal goed met foto's, de ander heeft daar toch minder goede ervaringen mee: de 'postzegels' zijn slecht zichtbaar.
 • De deelnemers zouden in Coronatijd onderwerpen moeten kiezen die niet afhankelijk zijn van sociale contacten, anders stokt in de praktijk de voortgang. Wie een onderwerp kiest dat niet van nauwe persoonlijke contacten afhankelijk is, kan verder!
 • Digitaal contact heeft ook voordelen op het vlak van reistijd, afstanden en winterweer...
 • Alternatief is afwachten tot in het post-vaccinatietijdperk.

Sommige punten liggen redelijk voor de hand zou je zeggen, dat van die goed gekozen onderwerpen vind ik zelf wel een eye-opener: een duidelijk ervaringsfeit.
Is het bovenstaande een opstap naar een receptuur of serie aanbevelingen voor een digitaal mentoraat? Roep nog eens wat dingen/aanbevelingen/ervaringen....?

Dank zover!
Kees Molders

 • Pagina 1 van 1