Fotobond Koninklijk

Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Fotobond, voluit de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen, heeft de Koning besloten ons het recht toe te kennen om het Predicaat Koninklijk te dragen. Bij dit Certificaat hoort ook het recht om de Koninklijke Kroon te voeren in onze uitingen.

Het officiële Predicaat, met de welbekende aanhef ‘Wij Willem Alexander…’ is gedateerd 16 mei 2022. Het recht is ons verleend voor de komende 25 jaar.

Na de zomer zal in een besloten ceremonie de Commissaris van de Koning de toelichting op het besluit aan ons bekend maken.

Het bestuur gaat zich nu beraden over de vervolgstappen ten aanzien van logo, naamvoering en presentatie.

De Fotobond, de BNAFV, draagt inmiddels meerdere titels. Sinds het jubileumjaar is het bijschrift bij onze naam Nederlands Centrum voor Vrije Fotografie. In de nieuwe naam zal zeker naar voren worden gebracht dat de BNAFV, opgericht op 11 maart 1922, nu Koninklijk is.

De aanvraag

Het is met trots en met vertrouwen in de organisatie dat het Dagelijks Bestuur deze aanvraag heeft samengesteld en ingediend. Zowel de blik op het verleden als de visie op de toekomst van deze vereniging in haar ambities om betekenisvol te zijn voor de georganiseerde amateurfotografe in Nederland zijn verwoord in de documentatie bij de aanvraag.

In het Jubileumboek is al geschreven over de geschiedenis van de Fotobond. Bij het onderzoek daarnaar kwam naar voren dat de vereniging een heel stabiel bestaan heeft geleid. Met in honderd jaar elf voorzitters, met nooit een fusie of scheuring, zonder grote bedreigingen in het bestaan, met een schommelend maar consistent ledenbestand, met haar financiën op orde en passend bij een organisatie van deze omvang, met goede betrekkingen internationaal, met een vast en variërend activiteitenpakket, met gezonde relaties met de vele vrijwilligers in besturen en commissies, met een relevante positie in het fotografisch werkveld van Nederland, is de BNAFV nu de oudste en grootste organisatie van fotografen in Nederland. Dat en nog veel meer is aangedragen als argumentatie onder de aanvraag om het Koninklijk Predicaat te mogen dragen. En dat is erkend door de Koning in zijn besluit tot toekenning.

Landelijke organisatie

Voor de goede orde is vermeld dat dit predicaat voor de landelijke organisatie geldt. Dat betreft alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van het Bestuur plaatsvinden in de diverse overlegstructuren, de taakgroepen en commissies. De verenigingen en afdelingen in het land zijn weliswaar bij de - nu Koninklijke - BNAFV aangesloten, maar dragen niet zelf het predicaat

Fotobond Koninklijk