Foto Individueel in 2023

Foto Individueel is de wedstrijd voor alle leden van de Fotobond die tweemaal per jaar gehouden wordt. Op 22 oktober heeft in Druten de bespreking en prijsuitreiking van beide edities van 2022 plaats gevonden. Ook voor 2023 zal een Foto Individueel dag worden georganiseerd. Deze bespreking staat open voor alle leden van de Fotobond, niet alleen de deelnemers en de winnaars. Het bijwonen van deze dag is leerzaam; je leert beter kijken naar foto’s en je doet inspiratie op voor je eigen fotowerk.

Ingezonden voor de wedstrijd FI 2023 - 1 kan worden van 1 febr. tot 15 maart. De genres voor deze wedstrijd zijn: De mens, Natuur, Creatief en Vrij

Het is voor de eerste keer dat geüpload kan worden voor het genre creatief, daarom een globale en zeker niet uitputtende beschrijving van het type foto’s dat onder dit genre valt. Het kunnen vrij bewerkte realistische, surrealistische en kunstzinnige foto’s zijn door toepassing van fotografische bewerkingen die leiden tot fotografische schilderkunst, abstractie of surrealisme, foto’s die je meenemen naar de grens van het herkenbare. Het kunnen dubbelbeelden zijn of met ICM gemaakte foto's. Je kunt je voor dit genre uitleven en een geheel eigen wereld scheppen.

Coördinator: Rob Gerritsen, e-mail fotoindividueel@fotobond.nl.
Voor het wedstrijdreglement, klik hier.

divider.jpg
Foto: Floor Lacroix
Foto: Floor Lacroix

Foto Individueel 2022 - 2 Algemeen juryverslag

Juryleden Diana Bokje, Herman Schartman, Peter van Tuijl

Foto Individueel dit keer met de opdracht Storytelling. Simpel gezegd: vertel een verhaal met je foto of met enkele foto’s. Er waren wat minder inzenders (213) dan verwacht maar samen stuurden zij wel bijna 600 foto’s in.

Series hadden de overhand. Kennelijk wordt het gemakkelijker gevonden om een verhaal te vertellen met een serie foto’s dan met een enkele foto, ondanks het gezegde ‘een foto vertelt meer dan 1000 woorden’.

Storytelling betekent niet per definitie dat het documentair gericht moet zijn. In de aankondiging van de wedstrijd is al geschreven dat deze wedstrijd veel ruimer gezien wordt. De jury is dan ook blij dat er foto’s/series uit verschillende genres werden ingezonden. Van portret tot macro, van persoonlijke ervaringen tot politiek getinte beschouwingen.

Bij bepaalde foto’s/series zag je in een oogopslag wat het verhaal was. Dan is de verrassing niet al te groot. Foto’s of series waar je langer moet kijken of zoeken naar de betekenis zijn vaak interessanter. Je laat ruimte voor de beschouwer en juryleden om hun eigen interpretatie te maken waardoor het persoonlijker wordt.

Storytelling betekent in onze ogen niet dat het per se waargebeurd moet zijn. Ook fotografen die graag ensceneren en een eigen werkelijkheid creëren, konden bij deze wedstrijd volop aan de slag. Mooi dus dat dergelijk werk ook volop te zien was en zelfs bij de prijswinners zien we die terug.

Foto’s die in de top eindigden hebben naast een goed verhaal ook visueel indruk gemaakt. Beeldmiddelen van een foto zoals compositie, kleuren/grijstonen en lichtomstandigheden -de fotografische keuzes die de fotograaf maakt om zijn story goed te verbeelden- zijn evenzeer van belang en maakten voor ons soms het nipte onderscheid tussen wel brons of net niet. Wij vinden dan ook dat veel fotografen die uiteindelijk niet tot de ‘top twintig’ behoren heel interessant werk hebben afgeleverd. Volgens ons een reden om het bij deze ene wedstrijd niet te laten. Mogelijk dat de Fotobond ‘het leren verhalen vertellen’ op de agenda kan zetten door het aanbieden van workshops/lezingen storytelling voor clubs of afdelingen.

Uitslag en fotobespreking brons, zilver en goud

De foto's, gegroepeerd in goud, zilver en brons zijn voor zowel FI 2022 -1 als voor FI 2022 - 2 via de volgende link te bekijken. Het jurycommentaar per foto/serie is te vinden onder het kopje Individuele bespreking. Ook de uitslag (alfabetisch op voornaam) is te vinden onder deze link.

> het album met jurycommentaar bij alle bekroonde foto's

divider.jpg
28173-Anita Evers.jpg
Foto: Anita Evers, een van de bronzen, zilveren of gouden winnaars

Foto Individueel 2022 - 1

Het juryverslag

Juryleden Ineke Vijn, Mariska Lansbergen en Jan Nabuurs

Liefst 776 foto’s werden er ingestuurd voor de 2022 editie van Foto Individueel (FI). Dat aantal betekende een flinke klus voor de jury, die door Rob Gerritsen, de coördinator van FI, uitgenodigd waren om deze wedstrijd te jureren. Leuk om te doen, zo’n taak. Dat bleek ook deze keer weer toen we de enorme variatie aan onderwerpen en benaderingen onder ogen kregen.

Elk jurylid waardeerde de foto’s afzonderlijk met gebruik van eenzelfde puntenschaal, waarna de scores opgeteld werden. Bij iets minder dan 10% van de foto’s bleken er soms wat grotere verschillen in de onderlinge waarderingen. Die werden in een zoom-overleg doorgesproken onder het toeziend oog van Rob. Esthetiek, techniek, inhoud en verrassingsfactor waren daarbij onderwerp van gesprek. In sommige gevallen leidden argumenten tot een aanpassing van de score, soms ook niet. Verschillen op grond van perceptie en ervaring blijven ook in juryland mogelijk.

Er was niet enkel een grote variatie in onderwerpen, maar ook in kwaliteit. Er waren diverse foto’s die nogal voor de hand liggend en weinig opvallend waren. Misschien dat klankborden in je eigen fotoclub, voordat je instuurt, je op weg kan helpen om ook echt je beste prestatie van het jaar in te zenden. Of om die beste prestatie nog eerst te verbeteren. Er waren gelukkig ook een aantal echte toppers waar je als jury blij van wordt en er viel een royaal aantal stickers te noteren, waaronder 2 gouden!

Dank aan Rob Gerritsen voor de organisatie/coördinatie en aan alle inzenders die deze wedstrijd invulden.

Namens de jury

Jan Nabuurs

> het album met jurycommentaar bij alle bekroonde foto's
> Klik hier voor het overzicht op naam

divider.jpg

Foto Individueel 2022 -1

De winnende foto's zijn te bekijken in dit album Bekijk hier de uitslag van Foto Individueel 2022-1

Foto Individueel 2021

De winnende foto's zijn te bekijken in dit album.
Bekijk hier de uitslag van Foto Individueel 2021

Foto Individueel 2020

De winnende foto's zijn te bekijken in dit album.
Bekijk hier de uitslag van Foto Individueel 2020

Foto Individueel 2019

De winnende foto's zijn te bekijken in dit album.
Bekijk hier de uitslag van Foto Individueel 2019

Foto Individueel 2018

De winnende foto's zijn te bekijken in dit album.
Bekijk hier de uitslag van Foto Individueel 2018