Foto Individueel 2024-1 Juryrapport

foto Koos Schenk

foto: Koos Schenk

Er werden 695 foto’s ingebracht voor deze genrewedstrijd, ruim 100 minder dan vorig jaar. De genres waren: natuur, creatief, documentair en vrij onderwerp.

Wat opviel was dat de genres nogal eens door elkaar gebruikt werden. Op zich is dit geen wonder. Valt een bewust onscherp gefotografeerd landschap binnen het genre natuur of binnen het genre creatief?

In deze wedstrijd kwam trouwens het hele scala aan onderwerpen gevarieerd voorbij.

Als juryteam werden wij getrakteerd op prachtig werk, goed gefotografeerd en, qua techniek, prachtig uitgewerkt. Daarentegen werd er nogal wat werk ingebracht wat op zich goed en interessant was, maar waarbij de uitwerking tekort schoot. Dit ging ten koste van de uiteindelijke beoordeling.

Foto Individueel is een wedstrijd die door de juryleden digitaal beoordeeld wordt. Ieder jurylid kan de jurering doen, binnen een aangegeven tijdsbestek op zijn eigen wijze en in eigen tempo. Het ingebrachte werk wordt foto voor foto aandachtig bekeken en naar eer en geweten voorzien van punten. Hierdoor komen (kleine) fouten en imperfectie bovendrijven.

Wat opviel was dat er bij het ingezonden werk, met name in de bijgevoegde teksten, in meerdere gevallen sprake was van het aanroeren van maatschappelijke thema’s. Er was protest waarneembaar, maar ook uitingen van zorgen over de huidige toestand in de wereld. Hierdoor kwamen er verhalende foto’s voorbij. Fijn dat we meer van dit soort fotografie tegengekomen zijn.

Als jury hebben wij nog doorgepraat over de tendensen die waarneembaar zijn in de fotografie van de bondsleden. Naast modern en eigentijds werk zagen wij ook werk voorbij komen wat jaren geleden populair was. Zo kwam de vraag naar voren; wat kan nog fotografie genoemd worden en waar ligt de grens?

Bij deze editie van Foto Individueel zijn er 62 foto’s in de prijzen gevallen. Bij het genre vrij onderwerp (314 foto’s ), vielen er 27 foto’s in de prijzen.

Bij het genre natuur (181 foto’s) vielen er 16 foto’s in de prijzen. Dat is opmerkelijk veel als je het vergelijkt met de afgelopen edities. Ook binnen het genre creatief (130 foto’s) waren er 16 prijswinnende foto’s. Voor het genre documentair werden 70 foto’s ingezonden, waarvan er 3 in de prijzen zijn gevallen.

Tenslotte: het is altijd weer een eer om gevraagd te worden om een grote wedstrijd met allure te jureren. Naast het gegeven dat de samenwerking prettig was, valt er ook altijd wat te leren bij een jurering, met name van de andere juryleden en hun kijk op de inzendingen.

Ook hebben we veel geleerd van het ingezonden werk. Regelmatig hebben we ons afgevraagd waarom er niet wat meer aandacht besteed is aan de finishing touch, want dat zou met genoegen gehonoreerd zijn

Bovenal hebben we genoten van het prachtige werk.

Vriendelijke groet van de jury,

Peter Willemse, Marco Bastmeijer en Theo Bijker

De juryuitslag kunt u hier downloaden: FI24-1_juryuitslag op naam.pdf

divider.jpg

Foto Individueel 2023 - 2 Storytelling

foto_code_46049_Evert van Duren.jpg

Algemeen juryverslag

Met veel plezier heeft de jury de ingezonden series bekeken en beoordeeld.

Om een serie op waarde te beoordelen heeft de jury gekeken naar:

  • - de samenhang in de serie, is er een duidelijke samenhang te zien;
  • - het verhaal, vertelt de serie een verhaal, wat laat de serie zien, raakt het de kijker;
  • - de fotograaf, wat heeft de fotograaf met het onderwerp gedaan;
  • - het gebruik van de beeldtaal om het verhaal te vertellen;
  • - de serie, is de serie in zijn soort goed uitgevoerd, denk aan typologie, sequenties, vormenseries, reportage, documentair

Wat opviel was dat het maken van een goede serie met samenhang nog niet voor iedereen zo gemakkelijk is. Daarom een grote waardering voor alle deelnemers die een poging hebben gedaan en een serie hebben ingezonden. Het doet de jury deugd dat er seriematig wordt gewerkt, omdat je door seriematig te werken net een stap verder gaat met je fotografie.

Er waren goede series en series die een goed verhaal lieten zien maar net niet de juiste manier hadden gevonden om het uit te beelden. Ook wat creativiteit betreft was er best wel meer mogelijk geweest. Tijdens de openbare bespreking op de PI-dag heeft de jury naast de prijswinnende series ook enkele andere ingezonden series besproken om de fotografen extra feedback te geven.

Voor degenen die graag met series maken verder willen en zich willen verbeteren is het wellicht een goed idee om een cursus of mentoraat series maken van de Fotobond te gaan volgen.

Harry Sikkenk, Mariet Wielders, Monique de Zwart


Bekijk hier de uitslag op naam van 2023 - 2

Bekijk hier de foto's van de gouden winnaars.
Bekijk hier de foto's van de zilveren winnaars.
Bekijk hier de foto's van de bronzen winnaars

divider.jpg
Foto: Claudia van Zanten

Foto Individueel 2023 - 1 Algemeen juryverslag

Juryleden Monique de Zwart, René van Rijswijk, Louis Visseren

De toevoeging van het nieuwe genre “creatief” blijkt een schot in de roos. Heel wat deelnemers aan de wedstrijd Foto Individueel bleken te zijn aangespoord om hiermee aan de slag te gaan. Voor een aantal betekende dat om de dubbelbeeld functie van hun camera eens te gaan uittesten of met een photoshop programma in de weer te gaan. Helaas leidde dat niet in alle gevallen tot goede resultaten. Soms werden de kleuren wel eens iets te ver opgevoerd of bleken de dubbele beelden wat erg willekeurig. Aan het maken van compleet bedachte composities moeten deelnemers veel plezier hebben beleefd, ook al kwamen die niet allemaal voor een hoge waardering in aanmerking.

Maar er kwamen ook bijzondere beelden uit. Kijk naar de winnaar van deze ronde. De kracht van deze foto zit in dat wat je niet laat zien, maar wel suggereert. De figuur die uit natuurlijke materialen lijkt te zijn opgebouwd, levert de maker een gouden medaille op. Het zou een vage herinnering kunnen zijn maar evengoed een verbeelding van een onzekere toekomst.

Dat een aantal winnaars van de verschillende categorieën zwart/wit foto’s blijken te zijn is toeval. Zoals uit de reeks aan zilveren en bronzen waarderingen blijkt wordt er met veel succes ook in kleur gefotografeerd. Wij nodigen je uit naar deze beelden met sterke inhoud en in originele uitvoering te gaan kijken.

Uitslag en fotobespreking per genre

De winnende foto's, gegroepeerd per genre, zijn via de volgende link te bekijken. Aan iedere foto is het commentaar van de jury toegevoegd. Ook de uitslag (alfabetisch op voornaam) is te vinden onder deze link, voor de winnaars wordt het aantal verkregen punten voorlopig nog niet bekend gemaakt. Welke foto's goud, zilver of brons hebben gekregen zal blijken op de FI-dag die op 28 oktober wordt gehouden in de Bilt.

> het album met jurycommentaar bij alle bekroonde foto's

Uitslag 2023-1 klik hier

divider.jpg

Foto Individueel 2022 -2

De winnende foto's zijn te bekijken in dit album Bekijk hier de uitslag van Foto Individueel 2022-2

Foto Individueel 2022 -1

De winnende foto's en de uitslag zijn te bekijken in dit album

Foto Individueel 2021

De winnende foto's en de uitslag zijn te bekijken in dit album.

Foto Individueel 2020

De winnende foto's zijn te bekijken in dit album.
Bekijk hier de uitslag van Foto Individueel 2020

Foto Individueel 2019

De winnende foto's zijn te bekijken in dit album.
Bekijk hier de uitslag van Foto Individueel 2019