Jureren, hoe gaat dat?

Bij de Fotobond worden geregeld wedstrijden gehouden waarvoor juryleden noodzakelijk zijn. Maar hoe komt hun selectie tot stand en worden score en ranking bepaald? 

Voor deze wedstrijden maken we gebruik van juryleden van binnen de Fotobond, waarvan we weten dat ze de knowhow hebben hoe te jureren. En wat misschien nog belangrijker is, hoe ze hun waardering over moeten brengen op een groter publiek.

Er zijn ook selecties zoals voor de salon Foto Nationaal en de ballotage voor de BMK gespreksgroep, waarbij gebruik wordt gemaakt van mensen van buiten de Fotobond.

Er zijn juryleden met veel ervaring en veel fotokennis die cursussen hebben gevolgd (bijv. de cursus Fotoreflectie van de Fotovakschool) en die onze grote wedstrijden kunnen jureren en bespreken. Daarnaast zijn er juryleden uit de clubs die een korte opleiding hebben gevolgd voor jureringen bij clubs en in de afdelingen. Deze opleiding wordt de laatste jaren verzorgd door de Fotobond.

Bij de Fotobond gebruiken wij een wedstrijdmodule waarin de foto’s die u via de website oplaadt terecht komen. De juryleden kunnen die foto’s een voor een op het scherm krijgen en beoordelen.

Hoe gaat die jurering in zijn werk ?

Juryleden worden uitgenodigd door de coördinator van de betreffende wedstrijd. Meestal zijn dat er 3. Zij krijgen van tevoren een instructie hoe die jurering in zijn werk gaat.
Bij wedstrijden met juryleden van binnen de Fotobond hanteren we een waardering d.m.v. punten 1 t/m 10. Jureren mensen van buiten, dan laten we de manier van waarderen aan hen over. Dit zijn beroepsfotografen, art directors en mensen uit de museale wereld aan wie wij niet willen zeggen hoe zij het moeten doen.

Bij FOL, FI of de BFW kan elk jurylid per foto dus 1 t/m 10 punten geven.

Het totaal wordt door de coördinator omgerekend naar een schaal van 0 t/m 100 om tot een ranking te komen die vergelijkbaar is in de diverse wedstrijden, ook als er een ander aantal juryleden zou zijn.

Als er 3 juryleden zijn is het te bereiken puntentotaal maximaal 30.

De omrekenfactor naar 100 is dan 3,333. Door de 3 jurywaarderingen per foto op te tellen en daarna te vermenigvuldigen met 3,333 ontstaat de plaats van de foto op een schaal van 1 t/m 100: de ranking.

In het kort komt het hier op neer: als een foto bv. Goud* wil krijgen zal het totaal van de jurypunten 29 of 30 moeten zijn:
Goud* 29-30
Goud 27-28
Zilver 25-26
Brons 23-24

Bij de uitslagen zie je soms 2 cijfers. Een voor het puntentotaal van de juryleden (punten) en een voor de plaats op de rankingschaal (score).

Maar hoe bepaalt een jurylid nu hoeveel punten hij aan een foto moet toekennen? Hij let daarbij o.a. op de gebruikte beeldtaal, stijlelementen, onderwerpkeuze van de fotograaf in samenhang met een thema of genre. Klopt dit alles dan zal de foto hoger scoren. Is er dan ook sprake van de "wow-factor" of van een unieke kijk op het onderwerp, dan zijn dat ook redenen om een hogere score te geven. Is het plaatje dan ook nog eens esthetisch aantrekkelijk, dan hoeft niemand te worden overtuigd van de gegeven punten.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via wedstrijden@fotobond.nl.