Logo Fotobond landelijke groep Architectuur RGB.jpg


Landelijke groep Architectuur

Coördinator: Jim van Iterson (architectuur@fotobond.nl)

Galerie

> bekijk hier het fotoalbum van deze groep


Deze groep is in april 2021 op initiatief van de Fotobond opgericht en bestaat uit enthousiaste architectuurfotografen, afkomstig uit alle delen van het land.

Onder architectuur wordt hier verstaan: de gebouwde omgeving; inclusief steden, gebouwen, woningen en interieurs.

Koos Breuker.JPG

Foto: Koos Breuker

Doelstelling

De groep wil het artistiek en technisch niveau van de leden op een hoger niveau brengen en binnen de context van de Fotobond bijdragen aan het vergroten van de belangstelling voor architectuurfotografie. Kennisoverdracht zal plaatsvinden in de vorm van lezingen, portfoliobesprekingen en workshops in het land.

Lidmaatschap

Leden van de Fotobond kunnen lid worden van de groep door aanmelding voor het lidmaatschap, eventueel na een vrijblijvende kennismaking tijdens één van de bijeenkomsten. Uitgangspunt is belangstelling voor de architectuurfotografie. Er vindt geen ballotage plaats.

Heb je belangstelling voor deelname aan deze groep of wil je meer weten? Neem dan contact op met de coördinator.

Bijeenkomsten en activiteiten

Er zijn in principe vier bijeenkomsten per jaar. Tijdens de bijeenkomsten worden foto’s – 3 à 5 afdrukken - van de leden besproken. In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken. Het uitwisselen van ervaring en kennis speelt een belangrijke rol. Techniek is belangrijk, maar de artistieke inhoud van het uiteindelijke beeld staat centraal,

Van de leden wordt verwacht dat ze de bijeenkomsten bijwonen. Het meebrengen van eigen werk naar de bijeenkomsten is een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van de groep.

Daarnaast gaan leden van de groep, al dan niet in kleinere groepen, op pad om interessante architectuur te fotograferen. De frequentie is nog nader vast te stellen.

Waar?

Zodra de Covid 19-beperkingen het weer mogelijk maken om fysiek bij elkaar te komen, wordt een geschikte locatie vastgesteld.

Financiën

De contributie voor deze groep bedraagt € 25,00 per jaar. We betalen zelf onze gemaakte onkosten. De Fotobond stelt in de Covid-19 periode een Zoom-abonnement beschikbaar.