Logo Fotobond landelijke groep Dronefotografie RGB.jpg


Landelijke groep Dronefotografie

Coördinator: Dick Mandemaker (drones@fotobond.nl)

Galerie

> bekijk hier het fotoalbum van deze groep


In april 2021 is deze groep op initiatief van de Fotobond opgericht.

De leden beschikken over een drone* en voldoen en houden zich aan de door de Europese commissie ingestelde richtlijnen**.

*onbemand luchtvaartuigsysteem (UAS): een onbemand luchtvaartuig en de apparatuur om het op afstand te besturen
**
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone

Rien Leendertse.JPG

Foto: Rien Leenderse

Doelstelling

De groep wil het artistiek en technisch niveau van de leden op een hoger niveau brengen en binnen de context van de Fotobond bijdragen aan het vergroten van de belangstelling voor fotografie met behulp van een drone.

Kennisoverdracht zal plaatsvinden in de vorm van lezingen, portfolio besprekingen en workshops in het land.

Lidmaatschap

Leden van de Fotobond kunnen lid worden van de groep door aanmelding voor het lidmaatschap, eventueel na een vrijblijvende kennismaking tijdens één van de bijeenkomsten. Uitgangspunt is belangstelling voor de fotografie met behulp van een drone. Er vindt geen ballotage plaats.

Heb je belangstelling voor deelname aan deze groep of wil je meer weten? Neem dan contact op met de coördinator.

Bijeenkomsten en activiteiten

  • Het uitgangspunt is om ieder kwartaal minimaal 1 bijeenkomst te organiseren.
  • Bijeenkomsten kunnen fysiek of digitaal georganiseerd worden.
  • Tijdens de bijeenkomsten worden 3 tot 5 foto’s van de leden besproken.

In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken.

  • Het uitwisselen van ervaring en kennis speelt een belangrijke rol. Techniek is belangrijk, maar de artistieke inhoud van het uiteindelijke beeld staat centraal.
  • Van de leden wordt verwacht dat ze de bijeenkomsten bijwonen.
  • Het meebrengen van eigen werk naar de bijeenkomsten is een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van de groep.

Financiën

De contributie voor deze groep bedraagt € 25,00 per jaar. We betalen zelf onze gemaakte onkosten.