Logo Fotobond landelijke groep Foto Sport RGB.jpg


Landelijke groep Foto Sport: Speelveld onbegrensd

Coördinatoren:
Ton Thomassen (29thomassen@gmail.com)
Yolanda Simarro (
ysimarro@hotmail.com)

Galerie

> bekijk hier fotoalbums van de leden


Doelstelling

De Landelijke groep Foto Sport is in 2018 opgericht. De ambitie is hoog; elkaar inspireren, onze sportfotografie naar een hoger niveau brengen en als genre binenn de Fotobond op de kaart zetten.

LG Foto Sport

Sport kan je breed zien waarbij elke vorm van sport geldt; van dammen tot Formule 1, van recreatieve tot professionele sport, van kind tot senior, van in je achtertuin sporten tot in een vol stadion. Essentieel in de sport is de beleving: de concentratie van een sporter, het knokken voor de winst of doelpunt, de vreugde om winst en het verdriet om verlies maar ook de aanmoedigingen van het publiek of de trainer, een schouderklopje, de verzorging van een sporter/paard/(motor)fiets. Alles kan gefotografeerd worden, van een detail tot het grote sfeerplaatje. Natuurlijk zijn daarbij techniek, compositie, kleur/zwart-wit keuze, vorm en overdracht van de eventuele boodschap / betekenis in de foto belangrijk.

Wie kan lid worden?

In principe kan iedereen die lid is van de Fotobond, lid worden van deze groep. Maar van elk lid wordt actieve deelname verwacht en op de één of andere manier affiniteit met en passie voor Sport te hebben. Belangrijk is het actief en regelmatig bijdragen en deelnemen aan de hieronder genoemde activiteiten, in team verband. Het uitdragen van de passie sportfotografie, onafhankelijk van ieders individuele uitgangsniveau maar met de wil om te groeien.

Wijze en frequentie samenkomsten

We komen viermaal per jaar bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten maken we nader kennis met elkaar, bespreken we kritisch maar op een opbouwende manier onze sportfoto’s, doen we inspiratie op, geven we elkaar tips over o.a. techniek en compositie om de fotografie te verbeteren. Verder attenderen we elkaar bijvoorbeeld op sportfotografielezingen, -exposities, -wedstrijden, sportevenementen waarbij gefotografeerd kan worden, nodigen we elkaar uit bij lokale of nationale sportgebeurtenissen binnen onze kring of daarbuiten om met elkaar sport te fotograferen.
Door met elkaar op pad te gaan, kan je namelijk heel veel van elkaar leren en kan je kennismaken met sporten waar je normaal gesproken niet zou komen. Dit kan genoemd worden tijdens de bijeenkomsten of via de mail.
De fysieke bijeenkomsten zullen in de verschillende regio’s georganiseerd worden. Er wordt een oproep gedaan aan de Foto Sport leden om geschikte locaties aan te dragen en de bijeenkomsten te organiseren.
De coördinatoren zullen met deze informatie een schema maken om evenredig te rouleren. Wanneer de fysieke bijeenkomst te combineren valt met het bezoeken van een sportevenement en het maken van foto's dan is dat meegenomen, maar dat is secundair.
Primair bij alle activiteiten staat om op een plezierige manier de sportfotografie met elkaar te beleven.

Medium onderling digitaal contact

Door het jaar heen bespreken we foto’s in een aparte besloten Flickr groep. Dit moeten we nog opstarten.

Financiën

Er is geen extra contributie voor deze groep aan de Fotobond; we betalen zelf onze gemaakte onkosten voor eventuele (digitale) samenkomsten en Fotobond mentorschap gericht op sportfotografie.