Logo Fotobond landelijke groep Smartphone RGB.jpg

Landelijke groep Smartphone

Coördinator: Marijke Boonstra: lgsmartphone@fotobond.nl

De Smartphone groep is in april 2021 opgericht op initiatief van de Fotobond en bestaat uit Smartphonefotografen uit alle delen van Nederland.

> Bekijk hier het fotoalbum van deze groep

Doelstelling

Smartphonefotografie omvat alle foto's / afbeeldingen gemaakt met een smartphone.

De groep wil de smartphonefotografie onder de aandacht brengen van de leden van de fotobond en de smartphonefotografie op een artistiek en technisch hoger niveau brengen.

De groep beschouwt de smartphone als volwaardig alternatief voor een spiegelreflex- of systeemcamera, waarbij de smartphone in een aantal gevallen unieke mogelijkheden biedt.

Lidmaatschap

Leden van de Fotobond kunnen lid worden van de groep door aanmelding voor het lidmaatschap, eventueel na een vrijblijvende kennismaking tijdens één van de bijeenkomsten. Uitgangspunt is belangstelling voor het fotograferen met de smartphone. Er vindt geen ballotage plaats.

Heb je belangstelling? Neem dan contact op met de coördinator (Marijke Boonstra).

My old oil can.jpg
Foto: Wim Geerts

Bijeenkomsten en activiteiten

De activiteiten van de smartphonegroep vinden plaats via 'Zoom'. Er zijn 8 online bijeenkomsten per jaar. Tijdens de bijeenkomsten wordt er kennis overgedragen en worden de foto's bekeken van foto-opdrachten die we elkaar gegeven hebben.

Van de leden wordt verwacht dat ze de online bijeenkomsten bijwonen en de opdrachten uitvoeren.

Financiën

De contributie bedraagt €25,- per jaar. We betalen zelf onze onkosten. De Fotobond stelt een Zoom-abonnement beschikbaar.

Wanneer

Data voor de bijeenkomsten zullen nader worden bepaald.