Logo Fotobond landelijke groep Smartphone RGB.jpg

Coördinator: lgsmartphone@fotobond.nl. De rol wordt wisselend door de leden ingevuld, evenals de rollen van voorzitter en notulist.

De Smartphone groep is in april 2021 opgericht op initiatief van de Fotobond en bestaat uit Smartphonefotografen uit alle delen van Nederland.

> Bekijk hier het fotoalbum van deze groep

Doelstelling

Smartphonefotografie omvat alle foto's/afbeeldingen gemaakt met een smartphone.

De groep wil de smartphonefotografie onder de aandacht brengen van de leden van de fotobond en de smartphonefotografie op een artistiek en technisch hoger niveau brengen.

De groep beschouwt de smartphone als volwaardig alternatief voor een spiegelreflex- of systeemcamera, waarbij de smartphone in een aantal gevallen unieke mogelijkheden biedt.

Lidmaatschap

Leden van de Fotobond kunnen lid worden van de groep door aanmelding voor het lidmaatschap, eventueel na een vrijblijvende kennismaking tijdens één van de bijeenkomsten. Uitgangspunt is belangstelling voor het fotograferen met de smartphone. Er vindt geen ballotage plaats.

Heb je belangstelling? Neem dan contact op met de coördinator via bovenstaand emailadres.

Bijeenkomsten en activiteiten

De activiteiten van de smartphonegroep vinden plaats via 'Zoom'. Er zijn ongeveer 8 online bijeenkomsten per jaar. Tijdens de bijeenkomsten wordt er kennis overgedragen en worden de foto's bekeken van foto-opdrachten die we elkaar gegeven hebben. Van de leden wordt verwacht dat ze deze online bijeenkomsten bijwonen en foto's tonen bij de foto-opdracht.

PR Poster expo Zimihc.JPG
De poster bij onze expositie in theater Zimihc
Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht

Exposities

Ook exposeren we af en toe zoals in 2022 in het Kulturhûs in Epe.

Onze tweede gezamenlijke expositie is in het Zimihc-theater in Zuilen, Utrecht van 7 november 2023 tot en met 7 januari 2024. Op zaterdag 25 november vindt daar om 15:00 uur de officiële opening plaats door Nico Brons. Hij is de eerste fotograaf in Nederland die met een smartphone de fotografie-opleiding aan de Fotoacademie in Amsterdam voltooide.

Kijk voor meer informatie elders op onze pagina's.

Financiën

De contributie bedraagt €25,- per jaar. We betalen zelf onze onkosten.

Wanneer

Data voor de bijeenkomsten worden in overleg gekozen en vallen altijd op een donderdagavond.