Logo Fotobond landelijke groep Portret RGB.jpg


Landelijke groep Portret

Coördinatoren: Ton Dirven en Richard Janssen (portret@fotobond.nl).

Galerie

> bekijk de fotoalbums van leden van deze groep


Een groep fotografen die - ieder individueel – mensen fotografeert. Heel specifiek in een samenwerkingsverband met de persoon of personen op de foto. Anders dan bijvoorbeeld bij straatfotografie, waarbij het fotograferen vrijwel helemaal eenrichtingsverkeer vanuit de fotograaf is.

We komen per jaar vier keer bij elkaar om elkaars afgedrukte foto’s te bespreken. Gemiddeld 1 x per jaar wordt er een fotograaf/bespreker uit het professionele circuit uitgenodigd om ons te inspireren en ons werk te bespreken. In coronatijd kunnen dat ook videosessies zijn. De besprekingen zijn altijd fair. Soms doet dat pijn, andere keren ben je blij omdat je bevestiging krijgt, of tips dan wel aanwijzingen. Dingen die je kunnen helpen individuele foto’s of een reeks foto’s te verbeteren.

John Schenk , foto bij tekst portretgroep-1.jpg

Foto: John Schenk

Verbeteren ja, ook al heb je meer dan gemiddeld ervaring en hoor je bij de betere Fotobond fotografen. Daarmee komen we bij een eventuele toelating tot de portretgroep. Toelating is niet vanzelfsprekend. Bij iedere live bijeenkomst is een toelatingsprocedure mogelijk. Je levert dan een tiental foto’s aan waarna de groep, zonder dat je erbij bent, het aangeboden werk bespreekt en beoordeelt op kwaliteit, relevantie en potentie. Gemiddeld een kwart van de kandidaten wordt toegelaten tot de portretgroep. We lichten altijd toe waarom je wel of niet bent toegelaten. Wel zo fair. Of je wel of niet bent toegelaten, je kan de rest van de dag de bijeenkomst bijwonen. Ook een deel van de afgewezen kandidaten maakt daarvan gebruik.

Hoewel het misschien anders lijkt, is de diversiteit in benadering door de verschillende “portretfotografen” groot, omdat iedereen het thema “portret” op een eigen unieke wijze interpreteert. Dat maakt het erg plezierig om deel te nemen aan de bijeenkomsten. Bovendien zijn de reacties op je fotowerk door de aanwezige ervaring en kennis van de materie beter toegesneden op jouw favoriete onderwerp dan in de meeste fotoclubs.

Activiteiten voor 2024
24 februari - live bijeenkomst in de Fonteinkerk, Amersfoort
6 april - live bijeenkomst in de Fonteinkerk, Amersfoort
21 september - live bijeenkomst in de Fonteinkerk, Amersfoort
2 november - live bijeenkomst in de Fonteinkerk, Amersfoort