Landelijke groep Portret

Coördinator: Gerard Hol (portret@fotobond.nl).

Galerie

> bekijk de fotoalbums van leden van deze groep


De Landelijke groep Portret houdt zich bezig met het fotograferen van de mens in al zijn verschijningsvormen en gaat dus uit van een ruimere opvatting dan alleen het studio-portret.

Meedoen?

Om deel te kunnen nemen dient een fotograaf tenminste acht foto’s voor te leggen aan de groep. De groep beoordeelt gezamenlijk de kwaliteit en de intentie van de maker en beslist aan de hand daarvan over diens toetreding.
Aanmelden voor deze groep kan na overleg met de coördinator.

John Schenk , foto bij tekst portretgroep-1.jpg

Foto: John Schenk

Inspiratie

Er bestaat een grote vrijheid met betrekking tot de vormgeving. Binnen de groep is er dan ook een grote verscheidenheid aan stijlen. Het is geweldig om veel foto’s te zien en daar met elkaar over te spreken in een prima sfeer: kritisch en respectvol. Dat maakt dat je iedere keer weer geïnspireerd huiswaarts gaat na een bijeenkomst.