In Memoriam: Hans Brongers

Ons heeft het droevige bericht bereikt, dat ons zeer gewaardeerd erelid Hans Brongers is overleden. Na een uitzichtloze, kortstondige ziekte moeten we helaas afscheid nemen van Hans.

Net zoals Hans belangrijk was voor de Fotobond, was de Fotobond belangrijk voor Hans. Hij genoot van de rol die hij speelde in de kwaliteitsverbetering van de Fotobond, de mentoraten en jureringen.

Door goed te luisteren, door te vragen, zette hij je aan het denken om zelf de antwoorden te vinden. Daarbij gaf hij je het vertrouwen dat je het kon. Dat maakte Hans een zeer goede mentor en een bijzonder mens.

In 2009 volgde Hans de leergang Fotoreflectie. Een opleiding die zijn nieuwsgierigheid naar de fotowereld flink vergrootte. Hans was gretig in het leren en ontdekken van deze nieuwe wereld. De mentoren cursus van Corinne Noordenbos, verbreedde zijn horizon nog verder.

De kennis die hij hier vergaarde, zette hij in om de kwaliteit van de Fotobond te verbeteren. Dit deed hij samen met onder andere Simon Ophof, die ons eveneens wegens ziekte dit jaar veel te vroeg is ontvallen. Iets wat Hans zeer veel verdriet deed, samen waren zij lid van de denktank: brede kwaliteitsverbetering.

Hiermee stond Hans aan de wieg van de huidige structuur van de Fotobond, waarbij taakgroepen een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van het bestuur.

FAMA20190128-7656-PS[3675].jpg
Foto: Theo Fama

De belangrijkste bijdrage van Hans en Simon aan de Fotobond was het schrijven van het boek Over foto’s gesproken. Zij leerden de leden van de Fotobond opnieuw kijken. Nu, acht jaar later, is het boek meerdere keren herdrukt en worden er nog wekelijks boeken besteld. Ook de cursus, die gebaseerd is op het boek, is nog steeds populair bij clubs en afdelingen van de Fotobond. De bespreekmethode is gebaseerd op vier pijlers, beschrijven, analyseren, interpreteren en waarderen. In de naam van de laatste pijler, waarderen, is de hand van Hans te herkennen. Niet beoordelen, maar waarderen. Zoeken naar het goede en dit samen met een waardevolle tip meegeven aan de fotograaf, als een cadeautje.

In 2014 ontving Hans een onderscheiding als lid van verdienste en in 2018 werd hij benoemd tot erelid. Wat hij ook deed, alles pakte hij aan met aandacht en zorgvuldigheid. Of hij nu een juryverslag maakte of een mentoraatsverslag, alles was tot in de puntjes verzorgd.

Meer nog dan een fotograaf was hij een mensenmens. Dit uitte zich ook in zijn fotografie. Portretfotografie was zijn specialisme. Tien jaar lang was hij voorzitter van de landelijke portretgroep. Tijdens een mentoraat maakte hij portretten van zijn clubgenoten. Hierin toonde hij de mens zoals hij was. De portretten spiegelden ook wie Hans was: waardig, betrokken, bescheiden, bedachtzaam en sociaal geëngageerd.

Hoe ziek Hans ook was, zijn hart ging nog steeds uit naar de Fotobond. Toen Cora Sens, onze voorzitter, hem mailde dat we binnenkort het predicaat koninklijk mogen ontvangen, toonde hij zijn blijdschap en felicitaties.

De koninklijke Fotobond is één van zijn ridders kwijt. Hans, we gaan je missen.

Bestuur Fotobond

Met dank aan Diana Bokje

rouwkaart Hans Brongers.png