Afdelingsmentoraat

Een afdelingsmentoraat is gelijk aan een clubmentoraat, maar wordt door een afdeling georganiseerd voor persoonlijke leden, en clubleden waarvan de clubs zelf geen mentoraat organiseren.

> Lijst met Fotobondmentoren (2024-04-15)
> formulier subsidieaanvraag Bondsmentoraat

Met verdere vragen kan een afdeling terecht bij taakgroep.opleidingen@fotobond.nl.

Naam cursus Afdelingsmentoraat
Leerdoel De leerdoelen van het mentoraat zijn individueel: – Ontwikkelen van fotografische inzichten– Ontwikkelen van persoonlijke fotografie– Seriematig leren werken– Stimuleren van creativiteit in fotografie
Werkvorm U werkt aan een eigen fotoproject of thema en krijgt tijdens de bijeenkomsten feedback op uw werk van een bondsmentor. Tijdens het mentoraat is er ook aandacht voor theorie
Bedoeld voor Individuele leden van de afdeling en leden uit clubs waar geen mentoraat wordt aangeboden, die zich verder willen ontwikkelen in hun fotografie
Cursusomvang en -doel 5 avonden van ongeveer 2,5 uur
Wanneer Data worden door de afdeling vastgesteld
Aantal deelnemers Minimaal 8 en maximaal 10/12
Voorwaarden Inzet en ruimte om nieuw werk te maken
Waar Een locatie in de afdeling
Kosten en betaling Per persoon: door de afdeling te bepalen
Inschrijving Via de afdeling
Meer informatie bij Secretariaat van de afdeling
Organisator De afdeling