Clubmentoraat

In een clubmentoraat worden leden van een club persoonlijk begeleid door een daarvoor opgeleide fotografiedocent (de Fotobondmentor).

Met verdere vragen kun je terecht bij taakgroep.opleidingen@fotobond.nl.

Wat is een mentoraat?

Een mentoraat is een persoonlijke begeleiding door een daarvoor opgeleide fotografiedocent (de Fotobondmentor). In een aantal sessies zal de mentor door de de cursist te stimuleren en te motiveren proberen de fotografie naar een hoger niveau te tillen.
Over het algemeen zijn er een vijftal sessies over het jaar verspreid. Tijdens de eerste bijeenkomst maken mentor en cursist kennis en bepalen zij aan welk onderwerp of thema de cursist gaat werken. Dit thema wordt gedurende het hele mentoraat vastgehouden. De cursist neemt bij elke volgende bijeenkomst nieuw werk mee, dat door de mentor van commentaar wordt voorzien. Zo kan de cursist zijn fotografie verbeteren.
Aan het einde van het mentoraat is er vaak een eindpresentatie of een expositie.

Individueel, maar niet alleen

Hoewel het mentoraat een persoonlijke begeleiding is van een cursist worden er tijdens een sessie meerdere fotografen begeleid. De cursisten kunnen ook leren van het commentaar en de motivatie die gegeven  wordt aan de andere deelnemers, vaak kan hun inbreng ook erg stimulerend en motiverend zijn.

Fotobondmentoren

Een Fotobondmentor kan op verschillende manieren iets betekenen voor een club. De Fotobond-mentor wordt meestal gevraagd voor het geven van een mentoraat waarbij een groep fotografen gezamenlijk met één thema aan de slag gaat of ieder op zoek gaat naar persoonlijke verdieping. De mentor begeleidt de deelnemers vijf avonden of dagdelen. Hij laat de deelnemers kennis maken met andere fotografen, andere stromingen, een andere kijk op fotografie of hij probeert vastgelopen fotografen weer vlot te trekken. Daarnaast kan een mentor helpen bij het samenstellen van een expositie, een jaarprogramma, het organiseren van een jubileum of handvatten aanreiken bij het bespreken van foto's. Er zijn momenteel zo’n 35 bondsmentoren die verspreid over het land wonen. U vindt er dus altijd wel één of meer bij u in de buurt.
Het tarief voor de bondsmentor is vastgesteld op minimaal € 100,00 exclusief reiskosten. Enkele mentoren kunnen ook btw in rekening brengen.
In de Algemene Ledenvergadering van 2020 is besloten om de kilometervergoeding voor bondsvergaderingen te verlagen van € 0,25 naar € 0,19/km. In navolging van dit besluit adviseert het bestuur deze vergoeding ook voor mentoren/sprekers. NB: Het gaat in dit geval om een aanbevolen (minimum-)bedrag waarvan de mentor altijd kan afwijken.
> overzicht Bondsmentoren

Subsidie

Omdat de Fotobond het belangrijk vindt dat clubs zich laten inspireren door mentoren, subsidieert zij onder bepaalde voorwaarden clubs voor het organiseren van een clubmentoraat met een maximum van € 250,00 per twee jaar. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal mentorbijeenkomsten. Per bijeenkomst is de subsidie € 50,00 met een maximum van € 250,00.
Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet de gekozen mentor een Bondsmentor zijn. Dat wil zeggen dat de mentor moet voorkomen op de lijst met Bondsmentoren (zie hierboven onder 'Bondsmentoren').
Onderstaande formulier kan na overleg met de mentor gebruikt worden om een subsidie aan te vragen bij de algemeen secretaris van de Fotobond. 

> formulier subsidieaanvraag Bondsmentoraat

v.2023-10-25

Naam cursus Clubmentoraat
Leerdoel De inhoud van het mentoraat wordt in overleg met het clubbestuur bepaald. Dit kan zijn: – Seriematig leren werken– Werken aan een thema– Werken naar een expositie– Persoonlijke ontwikkeling van de individuele fotograaf
Werkvorm U maakt fotowerk, bv. voor een serie, een thema of een andere opdracht en krijgt tijdens de bijeenkomsten feedback op uw werk van een bondsmentor
Bedoeld voor Clubs die zich fotografisch willen verbeteren
Cursusomvang en -doel 5 avonden van ongeveer 2,5 uur
Wanneer Datums worden in overleg met het clubbestuur vastgesteld
Aantal deelnemers Afhankelijk van de inhoud: minimaal 8 en maximaal 12
Voorwaarden Inzet en ruimte om nieuw werk te maken
Waar Bij de club
Kosten en betaling Per avond: mentorvergoeding en reiskosten door de club te betalen aan de mentor
Inschrijving Via de club
Meer informatie bij Zie verder op deze pagina
Organisator De club in overleg met de mentor