Lezingen en sprekers

Veel clubs organiseren regelmatig een lezing. Als een spreker erg duur is, wordt er vaak via de Afdeling een lezing georganiseerd. Vaak is het mogelijk een lezing (tegen betaling) bij een andere club te volgen. De Fotobond heeft een lijst met sprekers van binnen en van buiten de Fotobond.

Ben je ergens een interessante spreker tegengekomen? Geef dat door aan ons (opleidingen@fotobond.nl). We zijn altijd op zoek naar nieuwe sprekers!

Interne sprekers (Fotobond-leden)

Het uitnodigen van een spreker brengt nieuwe kennis en inzichten. Op de interne sprekerslijst van de Fotobond staan leden die bereid zijn als spreker bij fotoclubs op te treden. De onderwerpen die de sprekers aanbieden variëren van eigen fotowerk, de fotogeschiedenis, hedendaagse fotografen, beeldtaal of het maken van een serie tot het vinden van ideeën.

De sprekerslijst is opgesteld door de Taakgroep Opleidingen & Sprekers en wordt elk jaar geactualiseerd. In deze lijst vind je namen, adressen en telefoonnummers van de sprekers en hun specialiteit of onderwerp waarover zij willen praten of wat zij willen laten zien. Bovendien zijn namen van clubs toegevoegd waar een spreker in de afgelopen jaren heeft opgetreden. De sprekers die in deze lijst zijn opgenomen zijn allemaal leden van de Fotobond.

Fotoclubs die een spreker willen vastleggen nemen rechtstreeks contact met hem/haar op.

De Fotobond heeft de vergoeding die de club moet betalen aan de spreker voor een avondlezing vastgesteld op ten minste € 150,- exclusief reiskosten. De spreker kan btw in rekening brengen.

Zoek je een sprekers in de buurt dan zijn sprekers ook geografisch te vinden op het Platform van de Fotobond:
Lijst met interne sprekers die lid zijn van de Fotobond (versie 15 april 2024).

Externe sprekers (geen Fotobond-leden)

Naast de interne sprekers is er een lijst met externe sprekers van buiten de Fotobond. Externe sprekers bieden vaak een andere kijk. Denk bijvoorbeeld aan een fotorecensent, columnist, reclamefotograaf of een kunstenaar. Bekende fotografen zoals Ruben Smit, Pim Ras of Marie Cecile Thijs bieden veel inspiratie. Een andere reden om een externe spreker uit te nodigen, is kennis op het gebied van bijvoorbeeld andere technieken, multimedia of creativiteit.

De Taakgroep Opleidingen & Sprekers benadert interessante sprekers en vraagt of zij beschikbaar zijn voor lezingen en op de lijst geplaatst willen worden.

De tarieven voor externe sprekers zijn niet vastgesteld. De prijs voor een externe spreker ligt vaak iets hoger dan een interne spreker. Daarom worden externe sprekers vaak uitgenodigd via de Afdeling of in een samenwerkingsverband van meerdere clubs.
Download de externe-sprekerslijst (versie 19 november 2023).