Documentaire fotografie

Deze cursus kan op twee niveaus worden gegeven. Als eerste in de vorm van een avondvullende presentatie ter kennismaking met deze discipline in de fotografie en als tweede in de vorm van een mentoraat, waarbij deelnemers worden begeleid in de uitvoering van een documentair project.

Met verdere vragen kun je terecht bij taakgroep.opleidingen@fotobond.nl.

Naam Cursus Module Documentaire fotografie
Leerdoel Niveau 1: Kennis maken met Documentaire fotografie Niveau 2: Realiseren van eigen documentair fotografie-project
Werkvorm Powerpointpresentatie voor niveau 1 Gespecialiseerd mentoraat voor niveau 2
Doelgroep Groepen fotografen die interesse hebben in ontwikkelingen in de fotografie. Individuele fotografen die interesse hebben om meer documentair te willen werken.Clubs die op zoek zijn naar een gezamenlijk uit te voeren activiteit en daarvoor een documentair project als vorm kiezen.
Cursusomvang en duur De powerpointpresentatie vult een avond van ca. 2,5 uur Het gespecialiseerde mentoraat gaat uit van 5 bijeenkomsten. De doorlooptijd van deze bijeenkomsten kan met de deelnemers overlegd worden. Afhankelijk van de aard van de projecten ,waaraan wordt gewerkt is er meer of minder tijd tussen de bijeenkomsten nodig.
Wanneer Op verzoek door clubs of afdelingen te organiseren
Aantal deelnemers Voor presentatie zijn er geen beperkingen. Een mentoraat werkt het best tussen 8 en 12 deelnemers.
Voorwaarden Voor presentatie gelden geen voorwaarden. Deelnemers aan het mentoraat dienen voldoende affiniteit tot inhoudelijk fotograferen te bezitten. Doorgaans zijn het fotografen die al enige jaren ervaring hebben.
Waar Een locatie binnen de afdeling of bij een club
Kosten en betaling Per persoon door de afdeling/club te bepalen
Organisator Afdeling of club