Contributie

Voor nieuwe clubleden wordt de contributie belast aan de clubs per eerstvolgende jaarfacturatie.

Waarom lid worden?

 • Deelnemen aan wedstrijden op landelijk niveau
 • Deelnemen aan wedstrijden op regionaal niveau per genre
 • Deelname aan exposities
 • Portfoliobesprekingen door gekwalificeerde bondsfotografen
 • Deelname aan genregroepen op regionaal of landelijk niveau
 • Mentoraten volgen op landelijk en regionaal niveau
 • Cursussen volgen op allerlei niveaus
 • Ontvangen van magazine In Beeld Online 4 x per jaar
 • Ontvangen van In Beeld Magazine in print 4 x per jaar
 • 35% korting op geselecteerde boeken van Van Duuren Media
 • 30% korting op lidmaatmaatschap Photofacts Academy
 • Korting op abonnement Pf Magazine en FOCUS
 • 20% korting op cursussen bij de Fotovakschool
 • Korting op boeken van Pixfactory
 • Deelnemen aan Photo 31
 • Automatisch lidmaatschap FIAP (internationale Foto-organisatie)
 • Wekelijks digitale ontvangst van de fotonieuwsbrief In the picture met elke week een nieuw fotothema

De contributie 2024 bedraagt:

 • voor clubleden: € 28,00 per jaar dit wordt jaarlijks doorbelast aan de clubs
 • voor persoonlijke leden: € 38,00 per (kalender)jaar. De contributie van het Persoonlijk Lidmaatschap vindt jaarlijks automatisch per mail plaats.

  Inschrijven als nieuw lid