Dagelijks bestuur en ondersteuning

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vijf leden. Zij wordt ondersteund door specialistische teams en taakgroepen.

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Cora Sens - voorzitter@fotobond.nl

Secretaris: Andries van Hooidonk - secretaris@fotobond.nl

Penningmeester: Pieter Coenen (1e penningmeester) - penningmeester@fotobond.nl

Bestuurslid PR & Communicatie: Marcel van Balken - pr@fotobond.nl

Bestuurslid Fotografie: Tom Meerman - fotografie@fotobond.nl

Ondersteuning

  • Het Bondsbureau onderhoudt de Ledenadministratie en beheert de voorraden.
  • De Redactie In Beeld en In Beeld Online, schrijft de content betreffende fotografische activiteiten van leden en clubs..
  • De Taakgroep Websitebeheer beheert de algemene mailbox, onderhoudt de content en verzorgt de technische ondersteuning van de website, en onderhoudt de content van de Facebookpagina en Twitter.
  • De Taakgroep Opleidingen & Sprekers ontwikkelt educatieve activiteiten en leidt mentoren op, die bij afdelingen en clubs kunnen worden ingehuurd.
  • De Taakgroep Wedstrijden & Exposities ontwikkelt en organiseert landelijke wedstrijden, exposities en salons.

Bondsbureau:  bondsbureau@fotobond.nl

Redactie In Beeld (Online): inbeeld@fotobond.nl

Taakgroep Website / Social media: webmaster@fotobond.nl

Taakgroep Opleidingen & Sprekers: opleidingen@fotobond.nl

Taakgroep Wedstrijden & Exposities: wedstrijden@fotobond.nl