Dagelijks bestuur en ondersteuning

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vijf leden. Zij wordt ondersteund door specialistische teams en taakgroepen.

Dagelijks Bestuur

voorzitter: Cora Sens voorzitter@fotobond.nl
secretaris: Willie Janmaat secretaris@fotobond.nl
1e penningmeester: Pieter Coenen penningmeester@fotobond.nl
PR en Communicatie Marcel van Balken pr@fotobond.nl
Verenigingsondersteuning: Diana Bokje vo@fotobond.nl

Ondersteuning

  • De Secretaris is het contact voor Ledenadministratie en het voorraadbeheer.
  • De Redactie In Beeld en In Beeld Online, schrijft de content betreffende fotografische activiteiten van leden en clubs.
  • De Taakgroep Websitebeheer beheert de algemene mailbox, onderhoudt de content en verzorgt de technische ondersteuning van de website, en onderhoudt de content van de Facebookpagina en Instagram.
  • De Taakgroep Opleidingen & Sprekers ontwikkelt educatieve activiteiten en leidt mentoren op, die door afdelingen en clubs kunnen worden ingehuurd.
  • De Taakgroep Wedstrijden & Exposities ontwikkelt en organiseert landelijke wedstrijden, exposities en salons.

Bondsbureau:  bondsbureau@fotobond.nl

Consul Persoonlijke Leden: consul-pl@fotobond.nl

Redactie In Beeld (Online): inbeeld@fotobond.nl

Taakgroep Website / Social media: webmaster@fotobond.nl

Taakgroep Opleidingen & Sprekers: opleidingen@fotobond.nl

Taakgroep Wedstrijden & Exposities: wedstrijden@fotobond.nl