1. Homepage
  2. Over Fotobond

Dagelijks bestuur en ondersteuning

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vijf leden. Zij worden ondersteund door specialistische teams en taakgroepen.

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Oege Lam - voorzitter@fotobond.nl

Secretaris: André van Hooidonk - secretaris@fotobond.nl

Penningmeester: Hugo Vollebregt - penningmeester@fotobond.nl

Bestuurslid PR & Communicatie: Cora Sens - pr@fotobond.nl

Bestuurslid Fotografie: Tom Meerman -fotografie@fotobond.nl

DB_Oege Lam
DB_André van Hooidonk
DB_Hugo Vollebregt
DB-Cora Sens
DB_Tom_Meerman

Ondersteuning

  • Het Bondsbureau onderhoudt o.a. de Ledenadministratie, beheert de voorraden en de insignes voor de Onderscheidingen.
  • De Redactie In Beeld en In Beeld Online, schrijft de content betreffende fotografische activiteiten van leden en clubs.
  • Voorts zijn er supportgroepen zoals de Commissie Commercie. Het Dagelijks Bestuur laat zich voor advies m.b.t. statuten, reglementen en wetgeving, bijstaan door een team juristen.
  • De Taakgroep Website beheert de algemene mailbox, onderhoudt de content en verzorgt de technische ondersteuning van de website, en onderhoudt de content van de Facebookpagina en Twitter.
  • De Taakgroep Opleidingen & Sprekers ontwikkelt educatieve activiteiten en leidt mentoren op, die bij afdelingen en clubs kunnen worden ingehuurd.
  • De Taakgroep Wedstrijden & Exposities ontwikkelt en organiseert landelijke wedstrijden, exposities en salons.

Bondsbureau:  ledenadministratie@fotobond.nl

Redactie In Beeld (Online): inbeeld@fotobond.nl

Taakgroep Website / Social media: webmaster@fotobond.nl

Taakgroep Opleidingen & Sprekers: opleidingen@fotobond.nl

Taakgroep Wedstrijden & Exposities: wedstrijden@fotobond.nl