Oproep voor een adviseur verzekeringen

De Fotobond heeft enkele verzekeringen lopen voor de vereniging, en heeft afspraken met verzekeraars over verzekeringen die nuttig zijn voor de aangesloten clubs en de individuele leden. Het Dagelijks Bestuur van de Fotobond wil dit tegen het licht houden om te bezien of het nog voldoet aan de actuele eisen. Er is nogal wat veranderd in de wetgeving, zoals de inwerkingtreding van WBTR.
Het DB zoekt daarbij ondersteuning van een of meer ervaren adviseur(s) verzekeringen. Bent u een clublid met die kennis en wilt u uw Fotobond steunen? Laat dat dan weten aan de 2e penningmeester André Legerman, via een mail aan penningmeester@fotobond.nl