De Fotobond heeft mensen nodig!

Fotografie en beeld staan in het centrum van de belangstelling. Het aantal persoonlijke leden groeit voortdurend. De Fotobond bevindt zich in een dynamisch ontwikkelproces en heeft dringend versterking nodig.

De Fotobond, met bijna 280 verenigingen en rond de 5.800 leden, vormt het centrum van de vrije fotografie in Nederland. Het stimuleren en ondersteunen van de aangesloten verenigingen en leden in hun fotografische ontwikkeling zijn onze speerpunten..
De Fotobond staat voor: passie voor fotografie en beeld; delen, leren en inspireren.

Wil jij je inzetten voor een levendige, nationale vrijwilligersorganisatie? Meewerken in een team enthousiaste leden? Aarzel dan niet en meld je bij de Algemeen Secretaris. Klik voor meer informatie hieronder op een van de vacature-titels.

De Koninklijke Fotobond zoekt een 1e penningmeester. Dit is een waardevolle en eervolle functie, die echter zwaarder klinkt dan dat hij is. De geldstromen zijn best beperkt voor een landelijke organisatie: in omvang vergelijkbaar met het inkomen van twee tweeverdieners (zo’n 4x modaal; ruim anderhalve ton per jaar). Veel praktische zaken zijn al geautomatiseerd. De Fotobond heeft ook een 2e penning­meester en laat zich daarnaast ondersteunen door een externe financiële hulp.

Tegelijk gaat het echt wel ergens over. Hoe ga jij om met balans tussen behouden en vernieuwen? Hoe help jij zo’n vijf- à zesduizend leden te ondersteunen in hun fotohobby? Welke keuzes vind jij financieel verantwoord als het gaat om landelijke wedstrijden en activiteiten, om drukwerk en ICT, om algemene bestuurskosten en afdracht aan de afdelingen? Goed te weten dat de langdurige discussie over de hoogte van de contributie is beslecht met een afspraak over indexering. Fijn ook dat er geen sprake is van bijvoorbeeld loonkosten of energie- dan wel huurcontracten. De bond draait primair op vrijwilligers, de penning­meester krijgt een kleine vergoeding.

Koninklijke Fotobond

Fotografie en beeld spelen een grote rol in onze cultuur. Die rol lijkt alleen maar te groeien. De fotowereld verandert en het is zaak om daar goed op in te spelen. De leden staan centraal bij de Fotobond. De meeste leden zijn aangesloten bij een club. Tegelijk zien we het aantal ‘persoonlijke leden’ groeien. Afdelingen ondersteunen clubs en leden op regionale schaal. Het bondsbestuur en landelijke groepen werken weer regio-overstijgend. Zij zorgen bijvoorbeeld dat landelijke wedstrijden en ontmoetingen georganiseerd worden. Ook dat het stelsel van cursussen, mentoren, media (online en print) en informatie functioneert. Voor verder toelichting op wat de Fotobond allemaal doet, zie het schema onderaan.

Dagelijks Bestuur

Leden van het dagelijks bestuur hebben de volgende eigenschappen nodig:

 • gericht op interne samenwerking, vanuit zichzelf en met energie
 • makkelijk in de omgang met anderen
 • graag actief in het landelijk netwerk van beeld & geluid
 • denken en werken - vanuit missie - via de eigen portefeuille naar uitvoering
 • ervaren bestuurskracht om de bond modern en flexibel te maken/houden

Profiel 1e penningmeester

De penningmeester die wij zoeken is al ergens eerder penningmeester of bestuurslid geweest. Hij – (waar we hij schrijven, bedoelen we hij/zij/hen) – kan vanuit die kennis en/of ervaring soepel starten. Hij heeft affiniteit met vrijwilligers. Hij overziet, bewaakt en verbetert de financiële en de daarmee samenhangende administratie organisatie. Hij is mede bepalend voor het financieel- en strategisch beleid. Hij denkt juist ook vanuit het belang van de (club)leden, clubs, afdelingen, taak- en landelijke groepen. Hij kan streng zijn, bijvoorbeeld roepen: “geen nieuwe dingen starten zonder oude dingen te stoppen” Hij is niet alleen goed in cijfers maar ook in empathie, met een kompas voor de goede (ethische) keuzes.

Taken 1e penningmeester

Wat zijn de hoofdtaken van de eerste penningmeester?

 • financieel beleid ontwikkelen en naleven
 • toezien dat de financiële administratie correct verloopt
 • de concept jaarrekening en begroting opstellen met de 2e penningmeester

De 1e penningmeester draagt (mede) zorg voor:

ü het financieel gezond zijn van de Fotobond wat betreft landelijke gelden;
dat wil zeggen voldoende geld hebben om kortlopende verplichtingen te kunnen betalen en niet teveel afhankelijk zijn van extern vermogen zoals subsidies en toezeggingen (liquiditeit en solvabiliteit)

 • het uitvoeren van betalingen
 • het bewaken van het financieel belang in samenwerkingen met derden
 • het beheren en ontwikkelen van subsidiestromen voor de Fotobond
 • het begeleiden van Afdelingen bij het verkrijgen van subsidies
 • het zonodig helpen van Afdelingen bij het rapporteren van resultaten en begrotingen aan het landelijk dagelijks bestuur
 • het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage aan de Afdelingen
 • het opstellen van begrotingen, inclusief hoogte van de contributie
 • het rapporteren van het financiële beleid op de Algemene Leden Vergadering

Interesse?

Heb je belangstelling voor functie van 1e penningmeester, of ken je mensen in jouw netwerk die aan bovengenoemd profiel voldoen, laat dit ons dan snel weten.
Stuur een mail aan:
Johan van den Boomen voorzitter.afd10@fotobond.nl en/of

Jan van der Ende voorzitter@fotobonddrenthe.nl.

Johan en Jan hebben van het dagelijks bestuur het verzoek gekregen om een penningmeester voor het DB te zoeken. Zij ontvangen graag een bericht per mail, waarna ze contact zullen opnemen voor een gesprek.


organisatie.png

Vacature 2e secretaris Dagelijks Bestuur Koninklijke Fotobond

Voor de functie van 2e secretaris zijn we op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger, die versterking komt bieden aan het werk van de secretaris. De werkzaamheden zijn zeer divers. Het helpt als je beschikt over de vaardigheden die passen bij een secretaris: makkelijk schrijven, handig met de computer, kunnen omgaan met Excel, etc.
In samenwerking met de huidige 1e secretaris kom je tot afstemming van de taken.

Laat ons weten als je belangstelling hebt via voorzitter@fotobond.nl

Ben jij gepassioneerd door ICT, ben je ervaren in websitebeheer, of heb je talenten op het gebied van PR & Communicatie?

De Taakgroep Websitebeheer van de Fotobond roept vrijwilligers op om ons dynamische team te versterken.

Wat we zoeken:

* Affiniteit met ICT of websitebeheer (ervaring is een plus).
* Interesse in PR & Communicatie.

Wat bieden wij:

* De kans om bij te dragen aan de landelijke website, Facebook- en Instagrampagina van de Fotobond.
* Een dynamisch team van gelijkgestemden.
* De mogelijkheid om jouw kwaliteiten in te zetten voor een waardevol doel.

Stuur een e-mail naar webmaster@fotobond.nl met je kwaliteiten en beschikbare tijd. Wij nemen contact met je op!

Contactpersoon: Marcel van Balken, Coördinator Taakgroep Websitebeheer.

Doe mee en laat je passie voor fotografie en digitale communicatie tot uiting komen bij de Fotobond!