De Fotobond heeft mensen nodig!

Fotografie en beeld staan in het centrum van de belangstelling. Het aantal persoonlijke leden groeit voortdurend. De Fotobond bevindt zich in een dynamisch ontwikkelproces en heeft dringend versterking nodig.

De Fotobond, met bijna 300 verenigingen en rond de 5.800 leden, vormt het centrum van de vrije fotografie in Nederland. Het stimuleren en ondersteunen van de aangesloten verenigingen en leden in hun fotografische ontwikkeling zijn onze speerpunten..
De Fotobond staat voor: passie voor fotografie en beeld; delen, leren en inspireren.

Wil jij je inzetten voor een levendige, nationale vrijwilligersorganisatie? Meewerken in een team enthousiaste leden? Aarzel dan niet en meld je bij de Algemeen Secretaris. Klik voor meer informatie hieronder op een van de vacature-titels.

De Eerste Penningmeester is direct verantwoordelijk voor het financiële beleid van de Fotobond.

Het betreft tezamen met de andere leden van het Dagelijks Bestuur (DB) het beleid uitvoeren en ontwikkelen en samen de tent runnen.

Daarnaast zijn de volgende zaken van belang:

 • het bewaken van de liquiditeit en de solvabiliteit en uitvoeren van de betalingen;
 • het bewaken van het financieel belang van de Fotobond in samenwerkingen met derden;
 • het beheren en ontwikkelen van subsidiestromen voor de Fotobond en begeleiding van de Afdelingen bij het verkrijgen van subsidies;
 • het administratief ondersteunen waar nodig van de Afdelingen van de Fotobond bij het rapporteren van resultaten en begrotingen;
 • het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage aan de Afdelingen tezamen met de tweede penningmeester;
 • het opstellen van begrotingen en het voorbereiden van de jaarlijkse contributie voor de leden tezamen met de tweede penningmeester;
 • het rapporteren van het financiële beleid op de ALV;
 • de begeleiding van de boekhouding welke wordt uitgevoerd door het daarvoor ingeschakelde administratiekantoor.

Interesse? Stuur dan een mailtje aan Pieter Coenen, penningmeester@fotobond.nl

De Tweede Penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding van de Fotobond.

Daarnaast zijn de volgende zaken van belang:

 • de juiste uitvoering van de ledenadministratie en de facturering in overleg met de automatiseerder;
 • maandelijkse rapportering van de mutaties in het ledenbestand aan het Dagelijks Bestuur (DB);
 • interne verantwoordelijkheid voor rapportering van financiële overzichten, waaronder (half) jaarcijfers en voorbereiding jaarcijfers;
 • het opstellen van begrotingen en het voorbereiden van het jaarlijkse contributievoorstel aan de leden tezamen met de Eerste Penningmeester.

Interesse? Stuur dan een mailtje aan Pieter Coenen, penningmeester@fotobond.nl.

Geniet jij ook zo van InBeeld?

Wanneer ons magazine InBeeld op je mat valt, ben je dan nieuwsgierig wat erin staat? Zou je willen meewerken aan dit beeldverhaal van de Fotobond? Zie je misschien wel verbeterpunten? Dit is je kans!

Wij zoeken een Hoofdredacteur InBeeld

Wat doet de hoofdredacteur?

 • nadenken over de visie en inhoud van InBeeld;
 • uitzetten rubrieken en interviews voor het komende nummer bij de redacteuren;
 • aanvullende artikelen maken of uitzetten;
 • verzamelen van de artikelen;
 • keuze maken uit de aangeleverde foto’s;
 • cover en inhoudsopgave maken;
 • indeling maken van het blad;
 • overleg met de drukker over deadlines en planning;
 • aanleveren artikelen bij de drukker;
 • eindcontrole van de opgemaakte artikelen;
 • voorzitten van de redactievergaderingen.

InBeeld verschijnt vier keer per jaar. Het redactieteam bestaat naast de hoofdredacteur uit vier personen. Drie redacteuren en een eindredacteur, die de teksten corrigeert. Er is een kleine vergoeding beschikbaar voor de functie.

Interesse? Stuur je reactie naar Diana Bokje, diana@bokje.com