Vacatures

De Fotobond heeft op korte termijn enkele interessante functies beschikbaar voor leden die de Bond een warm hart toedragen. De afgelopen jaren is het aantal vrouwelijke leden toegenomen en dat zien we graag terug in de besturen en commissies, maar uiteraard zijn mannen evenzeer welkom. Wilt u hiermee bijdragen aan de vrijwilligersorganisatie die de Fotobond is? Of kent u een lid dat we hierover kunnen polsen? 

Openstaande vacatures

Adviseur verzekeringen

We zoeken iemand die verstand heeft van verzekeringen. De Fotobond heeft een paar verzekeringen lopen: een aansprakelijkheidsverzekering voor alle besturen (ook die van de fotoclubs) en verzekeringen voor camera's en tentoonstellingen. De omvang van het werk is beperkt: Loop de polissen eens door, kijk of de bestaande informatie aan de leden verbeterd kan worden en beantwoordt de vragen die we hierover een paar keer per jaar krijgen van leden. Ook het contact houden met onze assurantieadviseur Smeink Assurantiën hoort tot dit werk. Het wordt geheel vanuit huis gedaan.

Heeft u ervaring met verzekeringen en wilt u als lid actief bijdragen aan de organisatie van de Fotobond? Stuur dan een mailtje aan voorzitter@fotobond.nl en dan bel ik u daarna. Of bel me rechtstreeks: 06-54 62 15 72 (Oege Lam).

Taakgroep Wedstrijden en Exposities zoekt leden
De taakgroep Wedstrijden en Exposities zoekt mensen die mee willen helpen met de organisatie van wedstrijden. Het gaat met name om Foto Online en Foto Individueel. Je werkt in een team en denkt mee over de ontwikkelingen van wedstrijden en exposities binnen de Fotobond.

Lijkt het u leuk om bij te dragen aan het organiseren van wedstrijden, dan nodigen we u van harte uit om contact op te nemen. Heeft u  belangstelling en wilt u meer weten? Stuur dat een mail naar wedstrijden@fotobond.nl

Leden taakgroep Opleidingen & Sprekers
De taakgroep Opleidingen & Sprekers zoekt mensen met een warm hart voor de ontwikkeling van de vrijetijdsfotograaf. Vindt u het belangrijk dat de leden van de Fotobond zich kunnen blijven ontwikkelen? En wilt u daarbij betrokken zijn? Dan is de taakgroep Opleidingen & Sprekers op zoek naar u! Wij zoeken mensen die actief betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van de kwaliteit van de vrijetijdsfotografie.
Passie voor de fotografie is vanzelfsprekend. Skills op het gebied van het ontwikkelen van educatieve activiteiten, communicatieve vaardigheden, ervaring met social media, een doener en een denker zijn belangrijke zaken voor enthousiastelingen die ons team willen versterken.
De taakgroep vergadert ongeveer 6 keer per jaar in het midden van het land en heeft daarnaast wanneer nodig contact via Skype.

Lijkt het u leuk om bij te dragen aan de activiteiten van de taakgroep, dan nodigen we u van harte uit om contact op te nemen. Heeft u  belangstelling en wilt u meer weten? Stuur dat een mail naar opleidingen@fotobond.nl.

Webredacteur voor www.fotobond.nl

Ter versterking van ons webteam zoeken wij een webredacteur/ assistent-webmaster.
De taken van deze webredacteur zijn o.a.:

- Plaatsen van artikelen en nieuwsberichten op fotobond.nl 
- Plaatsen van foto’s op de website·     
- Afdelingen ondersteunen bij het beheer van hun webpagina op fotobond.nl.·       
- De algemene mailbox van de Fotobond beheren, vragen afhandelen of doorsturen naar bestuur of taakgroepvoorzitters         
- Onderwerpen verzamelen voor de maandelijkse nieuwsbrief i.o.m. bestuur en taakgroepvoorzitters,  de nieuwsbrief redigeren en waar nodig ondersteunen bij de verzending.

Enige kennis van het beheer van websites is voor deze functie een voordeel. Ons Content Management Systeem (Wagtail) is eenvoudig te leren. Tijdsinvestering is gemiddeld ongeveer een half uur per dag. Redacteuren dienen lid te zijn van de Fotobond.

Heb je belangstelling of wil je graag meer weten? Neem dan contact met ons op via webmaster@fotobond.nl.

Redacteur Facebookpagina Fotobond.
Tevens vragen we een redacteur voor de Facebookpagina. De pagina wordt dagelijks gevuld met een item over fotografie, afkomstig van internet. Omdat het een pagina betreft, kunnen berichten in het vooruit worden gepland, waardoor de taakbelasting te overzien is. Tijdsinvestering ongeveer een uur per week. De huidige redacteuren doen het werk om en om één maand. 

Heb je belangstelling of wil je graag meer weten? Neem dan contact met ons op via webmaster@fotobond.nl.

Notulist 
Iemand die makkelijk begrijpt én schrijft, en vastlegt wat besproken is. Speciaal voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur, bondsbestuur en de algemene ledenvergadering. De notulist luistert mee, filtert het noodzakelijke en registreert dat en is daardoor uitstekend op de hoogte van wat er in de Fotobond gebeurt.

Achtergrond: Tot de vele werkzaamheden van de bondssecretaris behoort het maken van notulen. Tijdens vergaderingen (zoals de maandelijkse vergadering van het dagelijks bestuur) moet de secretaris zijn aandacht verdelen tussen het meepraten en het opschrijven. We zouden geholpen zijn als iemand dit werk na een inwerkperiode kan overnemen. De omvang van het werk is te overzien, maar belangrijk genoeg om iemand hiervoor te zoeken. Helpt u ons? 

Heeft u interesse of wilt u meer weten en wilt u als lid actief bijdragen aan de organisatie van de Fotobond? Stuur dan een mailtje aan voorzitter@fotobond.nl en dan bel ik u daarna. Of bel me rechtstreeks: 06-54 62 15 72 (Oege Lam).

Leden jubileumcommissie Fotobond 100 jaar
In 1922 is de Fotobond opgericht. In 2022 bestaan we honderd jaar en dat moet natuurlijk leiden tot extra aandacht binnen en buiten de Fotobond. Er wordt een jubileumcommissie opgericht die een zinvol programma bedenkt. We zoeken personen uit verschillende geledingen, geografisch gespreid. De commissie handelt in overleg met het bestuur, maar kent een grote zelfstandigheid. 
Er hebben zich al twee personen gemeld, maar we kunnen er minstens nog twee gebruiken. Iets voor u? 

Heeft u interesse of wilt u meer weten en wilt u als lid actief bijdragen aan de organisatie van de Fotobond? Stuur dan een mailtje aan voorzitter@fotobond.nl en dan bel ik u daarna. Of bel me rechtstreeks: 06-54 62 15 72 (Oege Lam).