Vacatures

De Fotobond heeft op korte termijn enkele interessante functies beschikbaar voor leden die de Bond een warm hart toedragen. De afgelopen jaren is het aantal vrouwelijke leden toegenomen en dat zien we graag terug in de besturen en commissies, maar uiteraard zijn mannen evenzeer welkom. Wilt u hiermee bijdragen aan de vrijwilligersorganisatie die de Fotobond is? Of kent u een lid dat we hierover kunnen polsen? Stuur een mail naar voorzitter@fotobond.nl, dan bel ik u daarna op.

Oege Lam, algemeen voorzitter Fotobond.

Vervulde vacatures

  • Vier personen vormen samen de groep die zich gaat bezighouden met de opmaak van het nieuwe digitale blad Fotobond In Beeld (de online-versie).
  • Als juridisch adviseur hebben zich twee leden-juristen gemeld. Voor een vereniging als de onze zijn vooral beeldrecht en copyright belangrijk.
  • Er is na onze oproep ook een uit twee personen bestaande Commissie Commercie opgericht, die kan meewerken aan besparingen en aanbiedingen voor de leden.
  • En we hebben een nieuwe algemeen peningmeester, Hugo Vollebregt, die perfect aansluit bij de werkzaamheden van Roelof Pieters, die vertrekt aan het einde van dit boekjaar.

Dank aan de leden die zich gemeld hebben! Deze personen zetten zich daarmee geweldig in voor de voortgang van de Fotobond.

Openstaande vacatures

Op dit moment (februari 2019) zoeken we nog naar de juiste personen voor de volgende functies.

Leden taakgroep Opleidingen en Sprekers
Deze taakgroep zoekt mensen met een warm hart voor de ontwikkeling van de vrijetijdsfotograaf. Vind je het belangrijk dat de leden van de fotobond zich kunnen blijven ontwikkelen? En wil je daarbij betrokken zijn en daaraan bijdragen? Dan is de taakgroep Opleidingen & Sprekers op zoek naar jou! Wij zoeken mensen die actief betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van de kwaliteit van de vrijetijdsfotografie.

Passie voor de fotografie is vanzelfsprekend. Skills op het gebied van het ontwikkelen van educatieve activiteiten, communicatie vaardigheden, ervaring met social media, een doener en een denker zijn belangrijke zaken voor enthousiastelingen die ons team willen versterken.

De taakgroep vergadert ongeveer 6 keer per jaar in het midden van het land en heeft daarnaast wanneer nodig contact via Skype.

Lijkt het je leuk om bij te dragen aan de activiteiten van de taakgroep, dan nodigen we je van harte uit om contact op te nemen. Heb je belangstelling en wil je meer weten? Stuur dat een mail naar opleidingen@fotobond.nl.

Voor algemene informatie over de activiteiten van deze taakgroep, klik hier.

Notulist(e)
Iemand die makkelijk begrijpt én schrijft, en vastlegt wat besproken is. Speciaal voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur, bondsbestuur en de algemene ledenvergadering. De notulist luistert mee, filtert het noodzakelijke en registreert dat en is daardoor uitstekend op de hoogte van wat er in de Fotobond gebeurt.

Achtergrond: Tot de vele werkzaamheden van de bondssecretaris behoort het maken van notulen. Tijdens vergaderingen (zoals de maandelijkse vergadering van het dagelijks bestuur) moet de secretaris zijn aandacht verdelen tussen het meepraten en het opschrijven. We zouden geholpen zijn als iemand dit werk na een inwerkperiode kan overnemen. De omvang van het werk is te overzien, maar belangrijk genoeg om iemand hiervoor te zoeken. Helpt u ons?

Leden jubileumcommissie
In 1922 is de Fotobond opgericht. In 2022 bestaan we honderd jaar en dat moet natuurlijk leiden tot extra aandacht binnen en buiten de Fotobond. Er wordt een jubileumcommissie opgericht die een zinvol programma bedenkt. We zoeken personen uit verschillende geledingen, geografisch gespreid. De commissie handelt in overleg met het bestuur, maar kent een grote zelfstandigheid.

Er hebben zich al twee personen gemeld, maar we kunnen er minstens nog twee gebruiken.Iets voor u? Geeft u zich op dan formeren we daarna deze commissie.

Interesse?

Heeft u interesse in een van deze taken? Mail naar voorzitter@fotobond.nl. U wordt dan gebeld door de voorzitter voor meer informatie.