Vergaderingen Fotobond

Dagelijks Bestuur vergaderingen

Het Dagelijks Bestuur komt meerdere malen per jaar samen.

Fotobond Bestuursvergaderingen

Tweemaal per jaar vindt er een vergadering van het Fotobond bestuur (Bondsbestuur+) plaats. Daaraan nemen het Dagelijks Bestuur, de voorzitters van de Afdelingen en de voorzitters van de Taakgroepen deel.

Algemene Ledenvergadering

De Fotobond houdt jaarlijks een Algemene Ledenvergadering waarvoor de bestuursleden van de fotoclubs en de Afdelingen worden uitgenodigd. In deze vergadering worden besluiten met betrekking tot het werk van de Fotobond genomen. Deze besluiten worden door het Fotobond bestuur ter uitvoering opgedragen aan het Dagelijks Bestuur.
> klik hier voor informatie over de ALV 2021
> klik hier voor informatie over de ALV 2020

Agenda vergaderingen 2021

Datum Bestuur Activiteit Locatie
13 november 2021 Bondsbestuur voorbereiding ALV
11 december 2021 Alg. Ledenvergadering (ALV)