Vergaderingen Fotobond

Dagelijks Bestuur vergaderingen

Het Dagelijks Bestuur komt meerdere malen per jaar samen.

Fotobond Bestuursvergaderingen

Tweemaal per jaar vindt er een vergadering van het Fotobond bestuur (Bondsbestuur+) plaats. Daaraan nemen het Dagelijks Bestuur, de voorzitters van de Afdelingen en de voorzitters van de Taakgroepen en Landelijke Groepen deel.

Algemene Ledenvergadering

De Fotobond houdt jaarlijks twee Algemene Ledenvergaderingen waarvoor Persoonlijke Leden, bestuursleden van de fotoclubs en de Afdelingen worden uitgenodigd. In de ALV worden besluiten met betrekking tot het werk van de Fotobond genomen. Deze besluiten worden door het Fotobond bestuur ter uitvoering opgedragen aan het Dagelijks Bestuur.
> klik hier voor informatie over de ALV 2021
> klik hier voor informatie over de ALV 2020

Agenda vergaderingen 2023

Datum Bestuur Activiteit Locatie
18 - 19 januari 2023 Studiedagen uitdiepen onderwerpen Wilp
6 februari 2023 DB-vergadering voorbereiden Besturendag en BB+ de Amershof
11 februari 2023 Besturendag afd. secretarissen en penningmeesters de Amershof
20 maart 2023 DB + coördinatoren Landelijke Groepen halfjaar overleg nnb
25 maart 2023 Bondsbestuur voorbereiding ALV de Amershof
22 april 2023 Alg. Ledenvergadering (ALV) Fin. 2022 en begroting 2023 de Amershof
24 april 2023 DB-vergadering actiepunten uit de ALV nnb
19 juni 2023 DB-vergadering
28 augustus 2023 DB + coördinatoren Landelijke Groepen halfjaar overleg de Amershof
14 oktober 2023 BB+ de Amershof
2 december 2023 Alg. Ledenvergadering (ALV) Fin. 2022 en begroting 2023 de Amershof