Vergaderingen Fotobond

Dagelijks Bestuur vergaderingen

Het Dagelijks Bestuur komt meerdere malen per jaar samen.

Fotobond Bestuursvergaderingen

Tweemaal per jaar vindt er een vergadering van het Fotobond bestuur (Bondsbestuur+) plaats. Daaraan nemen het Dagelijks Bestuur, de voorzitters van de Afdelingen en de voorzitters van de Taakgroepen en Landelijke Groepen deel.

Algemene Ledenvergadering

De Fotobond houdt jaarlijks twee Algemene Ledenvergaderingen waarvoor Persoonlijke Leden, bestuursleden van de fotoclubs en de Afdelingen worden uitgenodigd. In de ALV worden besluiten met betrekking tot het werk van de Fotobond genomen. Deze besluiten worden door het Fotobond bestuur ter uitvoering opgedragen aan het Dagelijks Bestuur.
> klik hier voor informatie over de ALV 2021
> klik hier voor informatie over de ALV 2020

Agenda vergaderingen 2022

Datum Bestuur Activiteit Locatie
26 maart 2022 Bondsbestuur voorbereiding ALV Roast & Grill, Hilversum
23 april 2022 Alg. Ledenvergadering (ALV) Fin. 2021 en begroting 2022 De Amershof, Amersfoort
5 november 2022 Bondsbestuur begroting / voorbereiding ALV Zoom
17 december 2022 Alg. Ledenvergadering (ALV) Begroting 2023 - Contributie 2023 Zoom