Vergaderingen Fotobond

Dagelijks Bestuur vergaderingen

Het Dagelijks Bestuur komt meerdere malen per jaar samen.

Fotobond Bestuursvergaderingen

Tweemaal per jaar vindt er een vergadering van het Fotobond bestuur (Bondsbestuur+) plaats. Daaraan nemen het Dagelijks Bestuur, de voorzitters van de Afdelingen en de voorzitters van de Taakgroepen en Landelijke Groepen deel.

Algemene Ledenvergadering

De Fotobond houdt jaarlijks twee Algemene Ledenvergaderingen waarvoor Persoonlijke Leden, bestuursleden van de fotoclubs en de Afdelingen worden uitgenodigd. In de ALV worden besluiten met betrekking tot het werk van de Fotobond genomen. Deze besluiten worden door het Fotobond bestuur ter uitvoering opgedragen aan het Dagelijks Bestuur.
> klik hier voor informatie over de ALV 2023

Agenda vergaderingen 2024

Datum Bestuur Activiteit Locatie
1 – 2 februari 2024 DB Studiedagen uitdiepen onderwerpen Wilp
11 maart 2024 DB + coördinatoren Landelijke Groepen halfjaar overleg nnb
23 maart 2024 Bondsbestuur + Besturendag BB+ voorbereiding ALV de Amershof
20 april 2024 Alg. Ledenvergadering (ALV) Fin. 2023 en begroting 2024 ZOOM
22 april 2024 DB-vergadering actiepunten uit de ALV nnb
14 september 2024 DB + Taakgroepen halfjaar overleg de Amershof
23 september 2024 DB + coördinatoren Landelijke Groepen halfjaar overleg de Amershof
12 oktober 2024 BB+ Afdelingsbestuur Overleg + begrotingen de Amershof
30 november 2024 Alg. Ledenvergadering (ALV) Fin. 2024 en begroting 2025 de Amershof