1. Homepage
  2. Over Fotobond

Vergaderingen Fotobond

Dagelijks Bestuur vergadering

Het Dagelijks Bestuur komt meerdere malen per jaar samen.

Fotobond bestuursvergadering
Tweemaal per jaar vindt er een vergadering van het Fotobond bestuur (Bondsbestuur+) plaats.
Daaraan nemen het Dagelijks Bestuur, de voorzitters van de Afdelingen en de voorzitters van de Taakgroepen deel.

Algemene Ledenvergadering
De Fotobond houdt jaarlijks een Algemene Ledenvergadering waarvoor de bestuursleden van de fotoclubs en de Afdelingen worden uitgenodigd. In deze vergadering worden besluiten met betrekking tot het werk van de Fotobond genomen. Deze besluiten worden door het Fotobond bestuur ter uitvoering opgedragen aan het Dagelijks Bestuur.
> klik hier voor informatie over de ALV 2019

Vergaderdata 2019

Datum Bestuur Activiteit Locatie
15-04-2019 Landelijke groepen + DB jaarplannen LG's De Amershof, Amersfoort
29-04-2019 Dagelijks bestuur vergadering De Amershof, Amersfoort
06-06-2019 Dagelijks bestuur vergadering De Amershof, Amersfoort
08-07-2019 Dagelijks bestuur vergadering De Amershof, Amersfoort
19-08-2019 Dagelijks bestuur begroting afdelingen De Amershof, Amersfoort
16-09-2019 Dagelijks bestuur vaststellen jaarplannen en begrotingen / voorbereiding BB+ #1 De Amershof, Amersfoort
23-09-2019 Taakgroepen + DB jaarplannen/begrotingen TG's De Amershof, Amersfoort
14-10-2019 Dagelijks bestuur voorbereiding BB+ #2 De Amershof, Amersfoort
04-11-2019 Dagelijks bestuur vergadering -
16-11-2019 Bondsbestuur+ begroting/beleid De Amershof, Amersfoort
09-12-2019 Dagelijks bestuur vergadering De Amershof, Amersfoort