Afdelingen

De Fotobond kent afdelingen (Zie: https://fotobond.nl/over-fotobond/afdelingen-en-clubs/)

Afdelingsactiviteiten
Als persoonlijk lid hoor je bij de afdeling waarin je ook woonachtig bent. Dat betekent dat je mee kunt doen aan alle activiteiten die de afdeling organiseert, zoals een afdelingsmentoraat, een afdelingswedstrijd, een portfolio-avond of een lezing.
Soms organiseren afdelingen bijeenkomsten met vertegenwoordigers van clubs om het beleid en de plannen te bespreken. Bij die bijeenkomsten worden ook vertegenwoordigers van de persoonlijke leden gevraagd. Het is immers van groot belang om ook als persoonlijk lid je stem te laten horen.

Genregroepen.
Het staat nog wat in de kinderschoenen, maar het is de bedoeling dat per afdeling ook genregroepen ontstaan. Je kunt die vergelijken met de huidige Landelijke groepen (Zie ook: https://fotobond.nl/landelijke_groepen/) Je bent bijvoorbeeld bezig met documentaire fotografie en dan is het leerzaam om van tijd tot tijd eens met gelijkgestemden je werk te bespreken. De genregroepen kunnen samengesteld zijn uit clubleden en persoonlijke leden.