Beste Clubbesturen en Persoonlijke Leden

De infosessie voor de Algemene Leden Vergadering (ALV), op 20 april, is door ruim 30 leden bijgewoond.

Vóór aanvang waren schriftelijke vragen door de algemeen penningmeester al beantwoord. Ook tijdens de infosessie zijn vragen gesteld, die door het dagelijks bestuur zijn beantwoord. Het een en ander heeft geleid tot een kleine aanpassing van de notulen van de ALV van december 2023, die niet van invloed zijn op de besluitvorming.

Over een aantal zaken kan nu worden gestemd. Dat gaat schriftelijk via het stemformulier, zie hieronder. Er kan alleen worden gestemd door Persoonlijke leden en door clubbesturen, waarbij het aantal leden op 31 januari bepalend is voor het aantal stemmen. Neem zo nodig contact op met uw clubbestuur om uw mening over een onderwerp te geven. Per club wordt slechts één stemformulier in behandeling genomen.
Let op: als u het niet eens bent met één van de onderwerpen en dat onderwerp staat apart vermeld op het stemformulier, stem dan niet het hele beleid weg, maar alleen het specifieke onderwerp.

Stuur het ingevulde stemformulier uiterlijk 31 mei naar de Algemeen Secretaris

U kunt hier het stemformulier en de toelichting downloaden.

Met vriendelijke groet,

Andries van Hooidonk

Namens het bestuur van de Fotobond