Foto:

Nieuw! Fotojureer en -bespreeksysteem

voor fotoclubs en landelijke groepen
Wil je als fotoclub een (digitale) fotocompetitie (bijv. een Foto van de Maand) organiseren dan biedt de Fotobond daar een uniek platform voor. Een compleet platform binnen de website van de Fotobond waarop leden foto's kunnen insturen, foto's gejureerd kunnen worden (door de eigen clubleden of door externe juryleden) en voorzien kunnen van commentaar. Ook een Excelsheet is te downloaden met een overzicht van alle gejureerde foto's, de punten (totaal en gemiddeld per foto), en een specificatie van de punten gegeven per jurylid. Tot slot is het mogelijk de fotocompetitie in presentatievorm overzichtelijk op de club te vertonen, alle foto's stuk voor stuk voorzien van de punten en de commentaren van de juryleden.

Hoe kan ik als club of afdeling een fotocompetitie opzetten?
Allereerst moet er iemand binnen de club geautoriseerd worden om op het platform binnen de website van de Fotobond een fotowedstrijd of - competitie op te mogen zetten. Stuur daarvoor een verzoek aan webmaster@fotobond.nl en vermeldt daarin de persoon (of eventueel max. 2 personen) die dit binnen de club of afdeling gaat beheren. Deze personen kunnen dan alleen voor hun eigen club of afdeling een fotowedstrijd aanmaken.

N.B. Belangrijk is dat het ledenbestand van de fotoclub actueel door de secretaris is bijgehouden in de Ledenadministratie van de club. Alleen dié leden die op dat moment als lid staan ingeschreven kunnen straks ook meedoen aan de clubcompetitie en foto's inzenden.

Voor de Handleiding opzetten fotocompetitie klik hier


Hoe werkt het opzetten van een fotowedstrijd voor de club of landelijke groep?

1. Registratie bij de Fotobond
Allereerst moet er iemand binnen de club, afdeling of landelijke groep geautoriseerd worden om op het platform een fotowedstrijd of - competitie op te mogen zetten. Stuur daarvoor een verzoek aan webmaster@fotobond.nl en vermeldt daarin de persoon (of eventueel max. 2 personen) die dit binnen de club of afdeling gaat beheren. Deze personen kunnen dan alleen voor hun club of landelijke groep een fotowedstrijd aanmaken.

2. Platformgebruik voor Leden
Instrueer leden om hun foto's eenvoudig in te sturen via hun eigen account op de Fotobond-website. Dus leden loggen zelf in op hun Fotobond-account en zien Clubevenement staan. Daar zien ze dan het evenement staan en kunnen ze zelf foto’s uploaden.

3. Jureringsopties
Bepaal of de jurering intern door (alle of een deel van de ) clubleden of extern door professionele juryleden plaatsvindt.

4. Foto-Jurering
Geef de juryleden toegang tot het platform, zodat ze de ingezonden foto's kunnen beoordelen (punten geven van 1 t/m 10). Voorzie hen van duidelijke richtlijnen voor het beoordelingsproces.

5. Commentaar toevoegen
Juryleden kunnen naast een puntenwaardering ook (constructief) commentaar toevoegen aan de foto's. Dit verrijkt de ervaring van de deelnemers en biedt waardevolle inzichten.

6. Downloaden van puntenscores
Zodra de jurering is voltooid, download je de Excelsheet van desbetreffende fotocompetitie. Deze sheet bevat een overzicht van alle gejureerde foto's (met de naam van de fotograaf), totale punten, gemiddelde punten per foto en een specificatie van de punten per jurylid.

7. Presentatieopties
Het is mogelijk de fotocompetitie in presentatievorm te vertonen, alle ingezonden foto's overzichtelijk achter elkaar, elk voorzien van punten en commentaren van de juryleden.

8. Deel de scores en resultaten
Communiceer de resultaten naar alle deelnemers en moedig een positieve sfeer aan. Beloon mogelijk de beste inzendingen met erkenning of prijzen.

Met deze praktische handleiding ben je klaar om een succesvolle fotocompetitie te organiseren in de club of in de afdeling met behulp van het unieke platform van de Fotobond.