Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Meerdere clubs vroegen ons hoe de Fotobond omgaat met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Die wet formaliseert de eisen waaraan besturen van verenigingen moeten voldoen – dus ook fotoclubs, afdelingen en de Fotobond zelf. Het kan leiden tot gedwongen aanpassing van statuten.

In de ledenvergadering (ALV) van 24 april 2021 is daarover gesproken. Fotoclubs bewegen zich niet op het terrein waarvoor de wet eigenlijk bedoeld is (witwassen, oplichting) maar zullen toch moeten voldoen aan enkele regels.

Er is een commissie ingesteld (bestaande uit Jan Versteeg, John Meijers en Mary van Rossenberg) die daarover binnenkort een advies uitbrengt. Door daarop te wachten kunnen de clubs waarschijnlijk geld besparen.

De wet gaat 1 juli 2021 in, maar voor het aanpassen van de statuten is daarna nog ruim tijd.