Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Nieuwe wettelijke regels WBTR voor verenigingen zijn van belang voor fotoclubs en afdelingen

Op 1 juli 2021 treedt de WBTR in werking. De wet is onder andere van belang voor verenigingen, en dan niet alleen voor ‘formele’ verenigingen (met notaris, statuten en zo) maar ook voor clubs die het zonder enige formele regel stellen. Dus voor alle fotoclubs en afdelingen van de Fotobond.

Over de wet komen vragen binnen bij de Fotobond. Moeten onze statuten worden aangepast? Verandert de aansprakelijkheid voor bestuursleden? Voor de meeste verenigingen valt het gelukkig wel mee.

In de algemene ledenvergadering van april is een Commissie WBTR benoemd. De commissie onder voorzitterschap van Mary van Rossenberg bestaat verder uit Jan Versteeg, John Meijers en Oege Lam.

De commissie heeft een notitie opgesteld met een samenvatting van de belangrijkste wetswijzigingen. Ook wordt ingegaan op de aansprakelijkheid van het bestuur van een vereniging. Omdat er waarschijnlijk toch wat zaken door de clubs moeten worden gewijzigd – niet op korte termijn maar wel op een later tijdstip – is ook een actieplan opgenomen dat het bestuur behulpzaam is om systematisch dit onderwerp te behandelen.

Over dit onderwerp kunnen de volgende documenten gedownload worden:

  • WBTR Fotobond advies aan verenigingen
    Een overzicht ten behoeve van fotoclubs en afdelingen van de Fotobond, met actieplan. > klik hier.
  • De WBTR uitgebreid
    Toelichting op de werking van de wet, met voorbeeldclausule. > klik hier.
  • Aansprakelijkheid van bestuurders van verenigingen
    Verzekeren of niet? > klik hier.