De ballotage/jurering van BMK en kandidaat-BMK 2024

Jurering in twee stappen, eerst de preselectie:

Het portfolio wordt in eerste instantie digitaal ingediend. De jury zal op basis van deze digitale presentatie een preselectie maken waarbij portfolio’s die door de jury te licht worden bevonden niet verder in de jurering worden opgenomen. De uitslag van deze preselectie wordt gecommuniceerd met de desbetreffende inzenders. Elke deelnemer die niet door de preselectie komt, ontvangt een korte, door de jury opgestelde, schriftelijke toelichting die bij de afwijzing naar hem/haar toegestuurd wordt.

Jurering in twee stappen, de tweede stap:

De fotografen van de overgebleven inzendingen worden uitgenodigd om op zaterdag 16 maart 2024 hun portfolio in printvorm (als afdruk, als werkstuk) voor te leggen en toe te komen lichten. De mondelinge toelichting aan één van de juryleden is verplicht. De voltallige jury zal na afloop van deze individuele presentaties in een gezamenlijk overleg besluiten of de inzender het predicaat BMK krijgt toegewezen, dan wel kandidaat-BMK wordt of volledig wordt afgewezen.

Hierbij zullen de criteria voor BMK en kandidaat-BMK voor de juryleden bepalend zijn. Na afloop van de jurering zal de jury in een openbare bespreking zijn beslissing nader toelichten/motiveren.

N.B.

Het mag duidelijk zijn dat doorgaan naar de tweede ronde nog geen garantie voor succes is. Immers dan zal de jury juist unaniem of bij grote meerderheid moeten besluiten dat iemand in aanmerking komt voor het predicaat BMK of het tijdelijke predicaat kandidaat-BMK of afgewezen wordt.

Wat moet wanneer en hoe ingeleverd worden

Een portfolio bestaat uit minimaal 12 foto’s *). Het portfolio moet zowel digitaal (voor de 1e ronde) als in afdruk/printvorm/als werkstuk (bij de 2e ronde) worden aangeleverd.

*) In plaats van foto’s kan er sprake zijn van een (ander mediaal of vormgegeven) werkstuk. U dient dit voorafgaande aan uw inzending met de BMK-coördinator Fred Smith te bespreken. In dat geval zal door de BMK-coördinator in overleg getreden worden met de jury en bepaald worden of de inzending in aanmerking komt voor jurering.

Aanleveren digitale bestanden:

JPEG bestanden in de maximale kwaliteit, kleurruimte: sRGB, langste zijde 1500 pixels. De titel van de bestanden moet zijn: volgnummer, eventuele titel, en de naam van de maker.

Voorbeeld: 01_mooie-serie_foto-graaf.jpg

In de periode 4 januari tot 10 februari 2024 kunnen de digitale inzendingen via www.wetransfer.nl verstuurd worden naar: bmkfsmith@gmail.com.

Let op:

Het ingevulde aanmeldingsformulier versturen naar zowel bmkfsmith@gmail.com als bmkcoordinator@gmail.com (t.a.v. Herman Schartman).

Afdruk/printvorm/als werkstuk dient, op de dag van ballotage, bij de mondelinge toelichting, door de maker zelf meegenomen te worden.


Data voor de ballotage van 2024

BMK inzendingen:

10 februari 2024: Sluiting inzending (inleveren digitale bestanden)

2 maart 2024: Afwijzing of uitnodiging 2e ronde

16 maart 2024: Gelegenheid voor het geven van een toelichting op het ingezonden werk

16 maart 2024: Uitslag toelating BMK in openbare bespreking

Aanmeldingsformulier:

klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden

Betaling

Inschrijfgeld voor de ballotage van de BMK bedraagt 35,00 EURO per persoon.

Deze kosten dienen bij aanmelding overgemaakt te worden op rekeningnummer:

NL23 RABO 0361 7856 82 t.n.v. BMK FOTOBOND, onder vermelding van BMK ballotage 2024.

Het volledig ingevulde inschrijfformulier 2 maal opsturen naar zowel de BMK Coördinator bmkfsmith@gmail.com als ook naar bmkcoordinator@gmail.com (t.a.v. Herman Schartman)

Verloop ballotage BMK:

De ballotage zal plaatsvinden op zaterdag 16 maart 2024 in Museum Hilversum, Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum.

Toelichting op ingezonden werk:

Degenen die doorgaan naar de tweede ronde krijgen een uitnodiging om op zaterdag 16 maart 2023 tussen 9:30 en 12:00 uur hun foto’s/werkstuk toe te lichten aan één van de juryleden. De inzenders dienen er rekening mee te houden dat museum Hilversum de dag van de ballotage geopend is. Aangezien de toelichting aan de jury plaats vindt in expositieruimtes, kan het voorkomen dat bezoekers aan het museum toehoorder zijn. Deelnemers aan de ballotage hebben gratis toegang tot het museum.

De tijdsindeling wordt omstreeks 2 maart 2024 per mail toegezonden.

Middag programma:

Tijdens het juryoverleg zal het Museum Hilversum een rondleiding langs foto's van de Zilveren Camera organiseren

De jury zal ’s middags, tijdens een openbare bespreking, de uitslag bekend maken en een toelichting op de voorgelegde series geven.

Nadere informatie nodig?

Fred Smith: tel. 06-20433597 of e-mail: bmkfsmith@gmail.com

Voor de volledige toelichting over de BMK, verwachtingen en eisen download hier het stuk ‘BMK Inzendingen en jurering’.