Gegevens en data BMK inzending en jurering 2023

De ballotage/jurering van BMK en kandidaat-BMK

Jurering in twee stappen, eerst de preselectie:

Het portfolio wordt in eerste instantie digitaal ingediend. De jury zal op basis van deze digitale presentatie een preselectie maken waarbij portfolio’s die door de jury te licht worden bevonden niet verder in de jurering worden opgenomen. De uitslag van deze preselectie wordt gecommuniceerd met de desbetreffende inzenders. Elke deelnemer die niet door de preselectie komt, ontvangt een korte, door de jury opgestelde, schriftelijke toelichting die bij de afwijzing naar hem/haar toegestuurd wordt.

Jurering in twee stappen, de tweede stap:

De fotografen van de overgebleven inzendingen worden uitgenodigd om op zaterdag 11 maart 2023 hun portfolio in printvorm (als afdruk, als werkstuk) voor te leggen en toe te komen lichten. De mondelinge toelichting aan één van de juryleden is verplicht. De voltallige jury zal na afloop van deze individuele presentaties in een gezamenlijk overleg besluiten of de inzender het predicaat BMK krijgt toegewezen, dan wel kandidaat-BMK wordt of volledig wordt afgewezen.

Hierbij zullen de criteria voor BMK en kandidaat-BMK voor de juryleden bepalend zijn. Na afloop van de jurering zal de jury in een openbare bespreking zijn beslissing nader toelichten/motiveren.


N.B.

Het mag duidelijk zijn dat doorgaan naar de tweede ronde nog geen garantie voor succes is. Immers dan zal de jury juist unaniem of bij grote meerderheid moeten besluiten dat iemand in aanmerking komt voor het predicaat BMK of het tijdelijke predicaat kandidaat/BMK of afgewezen wordt.


Wat moet wanneer en hoe ingeleverd worden

Een portfolio bestaat uit minimaal 12 foto’s (1). Het portfolio moet zowel digitaal (voor de 1e ronde) als in afdruk/printvorm/als werkstuk (bij de 2e ronde) worden aangeleverd.

Aanleveren digitale bestanden:

JPEG bestanden in de maximale kwaliteit, kleurruimte: sRGB, langste zijde 1500 pixels.

De titel van de bestanden moet zijn: volgnummer, eventuele titel, en de naam van de maker. Voorbeeld: 01_mooie-serie_foto-graaf.jpg

Digitale inzendingen kunnen via www.wetransfer.nl verstuurd worden naar bmberkhout@telfort.nl


Let op:

Het ingevulde aanmeldingsformulier versturen naar zowel bmberkhout@telfort.nl als bmkcoordinator@gmail.com (t.a.v. Herman Schartman).

Afdruk/printvorm/als werkstuk dient, op de dag van ballotage, bij de mondelinge toelichting, door de maker zelf meegenomen te worden.

Download HIER het aanmeldingsformulier


(1)

In plaats van foto’s kan er sprake zijn van een (ander mediaal of vormgegeven) werkstuk. U dient dit voorafgaande aan uw inzending met de BMK-coördinator Bas Berkhout te bespreken. In dat geval zal de BMK-coördinator in overleg gaan met de jury en bepaald worden of de inzending in aanmerking komt voor jurering. In wat voor vorm het werk ook gepresenteerd wordt, de beelden moeten tijdens de jurybespreking ook in print worden aangeleverd.

Data voor de ballotage van 2023

BMK inzendingen:

4 februari: Sluiting inzending (inleveren digitale bestanden)
25 februari: Afwijzing of uitnodiging 2e ronde
11 maart: Gelegenheid voor het geven van een toelichting op het ingezonden werk
11 maart: Uitslag toelating BMK in openbare bespreking

Aanmelden bij:

Digitale bestanden en inschrijfformulier moeten opgestuurd worden naar de BMK Coördinator: Bas Berkhout / bmberkhout@telfort.nl

Betaling

Inschrijfgeld voor de ballotage van de BMK bedraagt € 30,00 euro per persoon.
Deze kosten dienen bij aanmelding overgemaakt te worden op rekeningnummer:
NL23 RABO 0361 7856 82 t.n.v. BMK FOTOBOND, onder vermelding van BMK ballotage 2023.
Het volledig ingevulde inschrijfformulier opsturen naar zowel de BMK Coördinator bmberkhout@telfort.nl als ook naar bmkcoordinator@gmail.com (t.a.v. Herman Schartman)

Verloop ballotage BMK:

De ballotage zal plaatsvinden op zaterdag 11 maart 2023 in museum Hilversum.

Toelichting op ingezonden werk:

Degenen die doorgaan naar de tweede ronde krijgen een uitnodiging om op zaterdag 11 maart 2023 tussen 9:30 en 12:00 uur hun foto’s/werkstuk toe te lichten voor één van de juryleden. De inzenders dienen er rekening mee te houden dat museum Hilversum de dag van de ballotage geopend is.

Aangezien toelichting aan de jury plaats vindt in expositieruimtes, kan het voorkomen dat bezoekers aan het museum toehoorder zijn.
Deelnemers aan de ballotage hebben gratis toegang tot het museum.

De tijdsindeling wordt omstreeks 25 februari 2023 per mail toegezonden.

Middag programma:

Toelichting op de uitslag door de jury is ’s middags tijdens een openbare bespreking.

Nadere informatie nodig?

Bas Berkhout, tel. 06-49596699, of bmberkhout@telfort.nl