Fotobond op Flickr

flickr.JPG

De Fotobond heeft het initiatief genomen om een groep aan te maken voor de Fotobond op Flickr. Er hebben zich inmiddels bijna 150 fotografen aangemeld die per maand zo’n 125 foto's laten zien.

Er is nu ook een tweede groep voor leden die het leuk vinden om een maandelijks wisselend thema uit te werken en te zien wat anderen maken. Deze groep heet ‘Fotobond Thema’.

Waarom Flickr?

Veel leden zijn al vertrouwd met dit medium: Fotobondsleden hebben al meer dan 3.500 foto's op Flickr staan.
Ook is van belang dat Flickr de mogelijkheid kent om een "besloten groep" aan te maken. Dit houdt in dat uitsluitend leden van de Fotobond foto's in deze groep kunnen plaatsen. Het is een mooie mogelijkheid om op een gemakkelijke manier op landelijk niveau (buiten de gebruikelijke kring van club, afdeling, groep, etc) foto's te delen en onderling feedback te vragen.

Uit discussies op Flickr blijkt grote behoefte aan gestructureerde fotobespreking. Hiertoe wordt binnen de Fotobond overleg gevoerd. Ideeën zijn van harte welkom!

Heb je vragen of suggesties over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar flickr@fotobond.nl.