1. Homepage
  2. Afdelingen

Afdeling 08 Noord-Holland Noord

Afdeling NulAcht

Fotobond | Afdeling 08 Noord-Holland Noord


bestuur

Geertruud Strooper, voorzitter
Hetty Mellink, secretaris
Frank Terlien, penningmeester
Leen van Nieuwenhuijzen, opleidingscoördinator

RAW exposeert met het thema: Mijn Plekje

Op zaterdag 17 en zondag 18 augustus 2019 exposeert Fotocollectief RAW met het thema: Mijn Plekje 

Bosstraat 6 

1731SE Winkel 

van 10:00 uur tot 17:00 uur op beide dagen www.nazomereninniedorp.nl 

(info. op de website onder deelnemers: fotografie) 

Een prachtig samenspel tussen fotografie, spanning en creativiteit maakt deze gevarieerde expositie met een verrassende presentatie tot een belevenis! 

We zien u graag! 

Heel hartelijk welkom! 

Jaarvergadering afdeling Noord-Holland-Noord 2019

De deuren van ontmoetingscentrum openden een half uur eerder om iedereen de kans te geven om onder het genot van koffie alvast wat bij te praten. De voorzitster opende de vergadering stipt om 20:00 en startte een efficiënte maar grondige afhandeling van de agendapunten. Nadat ingekomen vragen waren beantwoord bleken de notulen, het jaarverslag, het financieel verslag inclusief kascontrole inderdaad de bedoelde hamerstukken te zijn. Een punt van zorg is de bestuurssamenstelling. De penningmeester, Andries Koens, trad zoals aangekondigd af. Onder dankzegging, applaus en bloemen namen wij afscheid van onze penningmeester. Tot nu toe hebben zich geen kandidaten gemeld. De voorzitster deed een laatste oproep om ook binnen de gelederen van de clubs te zoeken aangezien een bestuur zonder penningmeester nu eenmaal onvolledig is en ophoudt te bestaan.

Na het formele gedeelte mochten wij genieten van een presentatie van Kenneth Stamp. Het professionele werk van Kenneth valt dit jaar ook te bewonderen op het fotofestival in Naarden. Met een snelle, flitsende en humoristische presentatie leidde hij ons door zijn gevarieerde fotowerk. Er was veel te zien en voor ons ook veel werk dat gemaakt is in onze eigen regio. Voor iedereen die dit alles ook in print wil aanschouwen is fotofestival in Naarden een aanrader.

Als laatste valt nog te melden dat de regionale wedstrijd (de voorronde van Foto Nationaal) zal plaatsvinden op 25 april. Waard om in de agenda te noteren en een serie voor te bereiden. Er is steeds seriewerk van hoog niveau te zien. Verder natuurlijk Tribute to Colour, onderdeel van het Holland International Image Circuit. Eigenlijk het enige internationale circuit dat je o.a. in Heerhugowaard kunt bijwonen. Dus wat let ons om mee te doen zeker met de korting op de inschrijving voor de vroege vogels.


Fotoclubs in de Afdeling

Kijk op deze pagina voor een overzicht van alle clubs. 


De fotoclubs waarvan het clubnummers beginnen met 08 vallen binnen de Afdeling 08 Noord-Holland Noord.

Exposities en lezingen

Heb je een expositie of lezing die je op de website wilt plaatsen? Stuur dan een e-mail met de informatie naar de webredacteur van de Afdeling: redactie.afd08@fotobond.nl. Die zorgt ervoor dat de informatie in de agenda terecht komt. Vergeet niet een leuke foto mee te sturen. Affiches plaatsen we in principe niet. Die zijn vaak slecht leesbaar en de informatie is dan vaak moeilijk terug te vinden.

Informatie

Heeft u informatie die u op deze pagina wilt plaatsen neem dan contact op met redactie.afd08@fotobond.nl.

Foto van de maand

Afdelingsfotowedstijd 2019

De Afdelingsfotowedstijd 2019 heeft als thema “Snel” 

In november vindt weer De Afdelingsfotowedstrijd plaats. Dit is een fotowedstrijd voor individuele fotobondleden en leden van de bij de Fotobond aangesloten fotoclubs binnen de regio NoordHolland-Noord.. 

Afspraken over het inleveren van de foto’s 

Vorm:  Elke fotograaf mag maximaal twee opgezette foto's inleveren.  

  • De foto mag niet eerder zijn geaccepteerd bij een wedstrijd van de afdeling. 

  • Er wordt recent werk verwacht.

  • Het formaat van de foto is vrij, het formaat van het passe-partout moet 40 x 50 cm zijn. Meerdere foto's in één passe-partout gelden als één foto.

  • De ingezonden foto's dienen opgezet te zijn op dun opzetkarton. Foto`s die niet voldoen aan de gestelde eisen kunnen worden geweigerd.

  • Van de ingezonden foto stuurt u tevens de digitale versie. Tijdens de bespreking worden de ingezonden foto´s op een scherm vertoond. 

Inzenden:  Op de achterkant van de foto’s dient het volgende te worden vermeld: 

  • Naam, adres, woonplaats, clubnaam* en het bondslidmaatschapsnummer van de fotograaf. (*individuele leden vermelden geen clubnaam maar ‘individueel lid’) 

Meer informatie over de wedstrijd volgt binnenkort.