1. Homepage
 2. Afdelingen

Afdeling 08 Noord-Holland Noord

Afdeling NulAcht

Fotobond | Afdeling 08 Noord-Holland Noord


bestuur

Geertruud Strooper, voorzitter
Hetty Mellink, secretaris
Frank Terlien, penningmeester
Leen van Nieuwenhuijzen, opleidingscoördinator

Foto Regionaal 2019

Donderdag 25 april organiseert de Fotobond Afdeling Noord-Holland Noord Foto Regionaal

Foto Nationaal, het paradepaardje van de Fotobond, is een fotosalon met het beste fotowerk van de Nederlandse vrijetijdsfotografen. Deelname aan Foto Nationaal kan alleen op uitnodiging. Het bestuur van de Fotobond Afdeling Noord-Holland Noord mag 9 fotografen nomineren voor deelname. Ook dit jaar organiseert de Afdeling Foto Regionaal. Dit is een wedstrijd met als hoofdprijs deelname aan Foto Nationaal van de Fotobond.

Datum:  Donderdag 25 april 2018 
Tijd:   Zaal is om 19:30 uur open. De avond begint om 20:00 uur. 
Locatie:  De Brink. Middenweg 168. 1702 HE Heerhugowaard 
Inleveren series: Aan het begin van de wedstrijdavond tussen 19:30 en 19:45 uur. 

Na het inleveren van de foto’s gaat de jury in een aparte ruimte haar keuze bepalen. Ondertussen is er voor de bezoekers een interessant programma. Hierover wordt u nog geïnformeerd. Na deze presentatie bespreekt de jury de fotoseries en maakt de winnaars bekend. Het bijwonen van deze bespreking is leuk en leerzaam. Ook als u geen fotoserie inlevert is deze avond zeer de moeite waard. 

Deelname

Fotografen met een BMK titel ontvangen automatisch een uitnodiging voor deelname aan Foto Nationaal en hoeven dus niet aan deze wedstrijd mee te doen. 

Aanleveren fotoseries 

Wijze van aanleveren fotoseries, zie Foto Regionaal Reglement 2019.
Fotoseries inleveren aan het begin van de wedstrijdavond tussen 19:30 en 19:45 uur. 

Hetty Mellink,  
Secretaris afd. Noord-Holland Noord 

Jaarvergadering afdeling Noord-Holland-Noord 2019

De deuren van ontmoetingscentrum openden een half uur eerder om iedereen de kans te geven om onder het genot van koffie alvast wat bij te praten. De voorzitster opende de vergadering stipt om 20:00 en startte een efficiënte maar grondige afhandeling van de agendapunten. Nadat ingekomen vragen waren beantwoord bleken de notulen, het jaarverslag, het financieel verslag inclusief kascontrole inderdaad de bedoelde hamerstukken te zijn. Een punt van zorg is de bestuurssamenstelling. De penningmeester, Andries Koens, trad zoals aangekondigd af. Onder dankzegging, applaus en bloemen namen wij afscheid van onze penningmeester. Tot nu toe hebben zich geen kandidaten gemeld. De voorzitster deed een laatste oproep om ook binnen de gelederen van de clubs te zoeken aangezien een bestuur zonder penningmeester nu eenmaal onvolledig is en ophoudt te bestaan.

Na het formele gedeelte mochten wij genieten van een presentatie van Kenneth Stamp. Het professionele werk van Kenneth valt dit jaar ook te bewonderen op het fotofestival in Naarden. Met een snelle, flitsende en humoristische presentatie leidde hij ons door zijn gevarieerde fotowerk. Er was veel te zien en voor ons ook veel werk dat gemaakt is in onze eigen regio. Voor iedereen die dit alles ook in print wil aanschouwen is fotofestival in Naarden een aanrader.

Als laatste valt nog te melden dat de regionale wedstrijd (de voorronde van Foto Nationaal) zal plaatsvinden op 25 april. Waard om in de agenda te noteren en een serie voor te bereiden. Er is steeds seriewerk van hoog niveau te zien. Verder natuurlijk Tribute to Colour, onderdeel van het Holland International Image Circuit. Eigenlijk het enige internationale circuit dat je o.a. in Heerhugowaard kunt bijwonen. Dus wat let ons om mee te doen zeker met de korting op de inschrijving voor de vroege vogels.


Afdelingsfotowedstrijd 2018. Thema: Mijn held

Op vrijdag 23 november vond de openbare bespreking van de afdelingsfotowedstrijd 2018 plaats. Het thema was “Mijn held” 

Er waren 36 inzendingen. De jury, Suzanne van Koolwijk en Cris Bakker, heeft de geprinte foto’s al een paar dagen eerder beoordeeld en kwam tot een selectie van 17 foto’s met daarbij de top 10. 

Alle ingezonden foto’s zijn besproken. Het thema bleek best lastig, maar we hebben mooie, indrukwekkende, grappige resultaten gezien. 

Hierbij de uitslag:

De makers van de top 10 geselecteerde foto’s in willekeurige volgorde: 

 • Ton Thomassen HAF Heiloo 
 • Marlies Siewertsen FC Morgana. 
 • Will Hoekstra Fotogroep Egmond 
 • Andre Bergmans met 2 foto’s HAF Heiloo 
 • Barend Verijzer foto 1 Fotoclub Den Helder 
 • Marianne Ansink Fotoclub Het Derde Oog 
 • Tineke Leering met 2 foto’s HAF Heiloo 
 • Yolanda Geldof HAF Heiloo

De makers van de foto’s die ook zijn geselecteerd voor de expositie:

 • Barend Verijzer foto 2 
 • Willeke Alkema HAF Heiloo 
 • Jet Pronk HAF Heiloo 
 • Leen van Nieuwenhuijzen Fotoclub Het Derde Oog 
 • Natascha Worseling Fotoclub Den Helder 
 • Peter Helmich Fotoclub Den Helder 
 • Sandra de Bruin FC Morgana

De winnaars van deze wedstrijd zijn: 

 1. Andre Bergmans HAF Heiloo 
 2. Tineke Leering HAF Heiloo 
 3. Yolanda Geldof HAF Heiloo 

De 17 geselecteerde foto’s worden geëxposeerd in:


Fotoclubs in de Afdeling

Kijk op deze pagina voor een overzicht van alle clubs. 


De fotoclubs waarvan het clubnummers beginnen met 08 vallen binnen de Afdeling 08 Noord-Holland Noord.

Exposities en lezingen

Heb je een expositie of lezing die je op de website wilt plaatsen? Stuur dan een e-mail met de informatie naar de webredacteur van de Afdeling: redactie.afd08@fotobond.nl. Die zorgt ervoor dat de informatie in de agenda terecht komt. Vergeet niet een leuke foto mee te sturen. Affiches plaatsen we in principe niet. Die zijn vaak slecht leesbaar en de informatie is dan vaak moeilijk terug te vinden.

Informatie

Heeft u informatie die u op deze pagina wilt plaatsen neem dan contact op met redactie.afd08@fotobond.nl.

Foto van de maand

Afdelingsfotowedstijd 2019

De Afdelingsfotowedstijd 2019 heeft als thema “Snel” 

In november vindt weer De Afdelingsfotowedstrijd plaats. Dit is een fotowedstrijd voor individuele fotobondleden en leden van de bij de Fotobond aangesloten fotoclubs binnen de regio NoordHolland-Noord.. 

Afspraken over het inleveren van de foto’s 

Vorm:  Elke fotograaf mag maximaal twee opgezette foto's inleveren.  

 • De foto mag niet eerder zijn geaccepteerd bij een wedstrijd van de afdeling. 

 • Er wordt recent werk verwacht.

 • Het formaat van de foto is vrij, het formaat van het passe-partout moet 40 x 50 cm zijn. Meerdere foto's in één passe-partout gelden als één foto.

 • De ingezonden foto's dienen opgezet te zijn op dun opzetkarton. Foto`s die niet voldoen aan de gestelde eisen kunnen worden geweigerd.

 • Van de ingezonden foto stuurt u tevens de digitale versie. Tijdens de bespreking worden de ingezonden foto´s op een scherm vertoond. 

Inzenden:  Op de achterkant van de foto’s dient het volgende te worden vermeld: 

 • Naam, adres, woonplaats, clubnaam* en het bondslidmaatschapsnummer van de fotograaf. (*individuele leden vermelden geen clubnaam maar ‘individueel lid’) 

Meer informatie over de wedstrijd volgt binnenkort.