Afdeling 09 Kennemerland

Deze afdeling wordt gevormd door fotoclubs in de regio Kennemerland.
Klik hier voor een overzicht van de aangesloten fotoclubs.

Lid worden van de Fotobond? Fotoclubs en persoonlijk leden zijn van harte welkom!
> klik hier voor meer informatie.

Voor Fotobond-leden heeft deze afdeling ook een Facebook-pagina.

bestuur

Henri Kok, voorzitter.afd09@fotobond.nl
Evelyne Meijssen, secretaris.afd09@fotobond.nl
André de Bruijne, penningmeester.afd09@fotobond.nl
Peter Saarloos, competitiesecretaris, saver@antenna.nl
Dillestraat 52 | 2034 MR Haarlem | 023 – 53 35 927

Voorlopige agenda 2022 - 2023

1 okt '22              Slotmanifestatie Regio Fort Hoofddorp
                             Noordwest    

3 t/m 9 okt '22  Inleveren 1e ronde                                         digitaal

31 okt '22           Bespreking 1e ronde       Haarlem en streaming

14 t/m 20 nov '22 Inleveren 2e ronde                                    digitaal

21 nov '22          Ambassadeursverg.        Locatie volgt

12 dec '22          Bespreking 2e ronde       Haarlem en streaming

23 jan '23          Uiterlijk inleveren            Locaties en instr. volgen
                            serieronde                                                        geprint!

20 feb '23          Bespreking serieronde   Haarlem en streaming

20 maart '23    Ambassadeursverg.         Locatie volgt

 27 maart t/m 2 april
2023                   Inleveren 4e ronde                                         digitaal

24 april             Bespreking 4e ronde      Haarlem en streaming
                                                                                                        digitaal

15 mei 2023     AAV                                      Locatie volgt

De locatie in Haarlem is: De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98, 2035 VD Haarlem.

Download hier het digitaal wedstrijdreglement en het reglement afdelingscompetities.

Afdelingsfotowedstrijd 2022 - 2023

Afdelingswedstrijd 2022-2023

De wedstrijd is verdeeld over vier ronden

1e ronde: vrije ronde/ landschap in zwart-wit :  > bekijk hier de resultaten
2e ronde: vrije ronde/ randen van de stad          
3e ronde: serieronde (selectie voor FN)               
4e ronde: vrije ronde/ “claire obscure”                 

Exposities en lezingen

Heb je een expositie of lezing die je op de website wilt plaatsen? Stuur dan een e-mail met de informatie naar redactie.afd09@fotobond.nl. Die zorgt ervoor dat de informatie in de agenda terecht komt. Vergeet niet een leuke foto mee te sturen. Affiches plaatsen we in principe niet. Die zijn vaak slecht leesbaar en de informatie is dan vaak moeilijk terug te vinden.

 

Nieuwe initiatieven

Fotobond Kennemerland wil u graag betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Zo onderzochten wij de mogelijkheid en wenselijkheid van een regelmatig terugkerend Bondscafé (een fysiek sociaal netwerk voor alle leden) en Regionale Interessegroepen. Het Bondscafé is ondertussen een feit. De eerste interessegroep is gestart (architectuur) maar wie wil nog een groep opstarten?

Ambassadeurs welkom!

Fotobond Kennemerland bestaat voor en dankzij haar leden. Het is dan ook vanzelfsprekend dat leden een grote inbreng hebben in de koers die wij met z’n allen varen. Omdat we alle leden willen betrekken bij onze initiatieven, willen wij werken met Ambassadeurs. Dat hoeven geen clubbestuurders te zijn, maar mensen met een sterke band met zowel de eigen club als met Fotobond Kennemerland. Op informele wijze komen we regelmatig bij elkaar om creatief na te denken waar we met z’n allen naartoe gaan. Is uw club nog niet vertegenwoordigd? Geef u dan nu op als Ambassadeur! Meer informatie krijgt u bij uw clubbestuur of bij de secretaris van Fotobond Kennemerland (secretaris.afd09@fotobond.nl).

Ton van Laar - 4e ronde - Zien niet zien

Afdelingsfotowedstrijd 2021 - 2022

De wedstrijd wordt verdeeld over 4 ronden.

Ronde 1: vrij- leeg/stilte bekijk hier de resultaten

Ronde 2: vrij-architectuur bekijk hier de resultaten

Ronde 3: serieronde (selectie FN) bekijk hier de resultaten

Ronde 4: vrij-humor bekijk hier de resultaten


Eindklassement persoonlijk: 

  1. Marcel van Balken, FK Uithoorn - 166 pt.
  2. John Oosterhuis en René Kuipers, FK Polderlicht - 160 pt.

Eindklassement clubs:

1e: Fotokring Uithoorn - 572 pt
2e: Fotokring Polderlicht - 522 pt
3e: Fotogroep Haarlem - 510 pt


Disciplines:

  1. Marcel van Balken
  2. Cor Boers
  3. Gerard Bruins


Afdelingsfotowedstrijd 2020-2021

Deze wedstrijd was verdeeld over vier ronden. De bespreking van de foto’s vond vanwege het corona-virus digitaal plaats.

Eindklassement clubs:

Eindklassement persoonlijk:

  • 1e: Marcel van Balken (Fotokring Uithoorn) - 168 pt
  • 2e: Talitha Hoppe (Fotokring Polderlicht) - 161 pt
  • 3e: Rene Kuipers (Fotokring Polderlicht) - 160 pt

Carla van de Pieterman.jpg

Foto: Carla van de Pieterman (winnaar Vrije ronde 3)

> wedstrijdreglement (vs mei2019)