Foto Online

Foto Online is een digitale fotowedstrijd voor alle leden van de Fotobond, die vanaf 2022 tweemaal per jaar wordt gehouden.

Deze wedstrijd wil nadrukkelijk openstaan voor de beginnende fotograaf. Het is een mooie gelegenheid om je werk te laten toetsen door een vakjury.

Coördinator: Anton Verbeek, e-mail fotoonline@fotobond.nl.
> reglement Foto Online vs 7.7

Foto Online 3e editie 2021

De derde editie van Foto Online dit jaar is van 1 oktober tot 15 november. Deze wedstrijd is vooral bedoeld voor de beginnende fotograaf, die met het meedoen aan deze wedstrijd zijn fotografische vooruitgang kan toetsen. 
Per lidmaatschap mogen maximaal 2 foto's worden ingestuurd. 
Er is geen thema aan deze wedstrijd verbonden.
Het reglement is vanaf 1 oktober in te zien op deze website onder Foto Online. 

Bekijk hier de winnende foto's en de uitslag van de 3e editie.

Nathalie-Kremers_FO1_2021.jpg

Foto: Nathalie Kremers (zilver FO #1 2021)

Foto Online 1e en 2e editie 2021

> klik hier voor de winnende foto's van Foto Online 2021

Jury verslag Foto Online 2e editie 2021

De jury bestaande uit Nancy Poels, Hans van Weelden en Rob ’s-Gravendijk heeft bij deze 2e editie 487 foto’s beoordeeld.

Naast het feit dat het altijd een boeiende bezigheid is om naar al die foto’s te kijken, zitten er ook wel haken en ogen aan deze bezigheid en die wil de jury u ook niet onthouden.

Voor een ‘opstap’ wedstrijd in de fotobond was de kwaliteit verrassend te noemen. Het zijn natuurlijk niet alleen beginners die mee doen en daarom is het verschil in kwaliteit soms behoorlijk groot.

Veel portretten, steeds meer in zwart-wit, en veel beestjes. Misschien is het nuttig om bij dat laatste wat langer stil te staan. Macrofotografen maken het zichzelf erg moeilijk. Wil je een geslaagde macrofoto maken dan moet je van goede huizen komen. Er zijn meer eisen dan alleen goed scherp. Dat laatste is een kwestie van apparatuur en dus overal te koop. Maar waar ben je als fotograaf? Hoe krijg je een interessante en ook nog spannende macrofoto? Veel foto’s die in dit genre werden ingestuurd zouden uitstekend passen in ‘Grasduinen’ of in een encyclopedie, maar wij willen nou net iets meer. Overigens niets mis met die foto’s in Grasduinen. Wij willen graag iets zien wat we nog niet eerder hebben gezien en dan nog in een spannende setting. Als je veel macrofoto’s hebt gezien dan weet je wat we bedoelen.

Al met al was er veel moois te zien, het was weer echt de moeite waard,

De jury

Elke foto wil iets overbrengen op de kijker: de inhoud. In veel foto's ging het om esthetiek, het overbrengen van een ervaring van schoonheid. Heel wat foto's hadden een relatie met de huidige periode van lockdown (veel titels verwezen daar naar). Herkenbaarheid soms, gezochtheid af en toe, ontroering ook, zoals in één van de foto's die goud heeft gekregen.

Foto's met wat meer diepgang, die je als kijker aan het werk zetten, raken, of verrassen hebben een hogere waardering gekregen dan de meer oppervlakkige.

Behalve de inhoud die je als fotograaf wilt overbrengen is er ook de vormtechnische kant die dat streven moet ondersteunen. In algemene zin was sprake van een goede techniek bij de meeste foto's.

Ondanks het grote aantal foto's, heb je als jury alle tijd om rustig achter de computer de foto's op je te laten inwerken. Dat is het voordeel van online wedstrijden. Het nadeel is dat je geen prints kunt zien: het echte resultaat van je foto-inspanningen.

Als jurylid weet je dat je je eigen fotografische voorkeuren moet zien uit te schakelen, zodat in elk genre de beste foto's ook hun waardering kunnen krijgen. Na afloop hebben de drie juryleden o.l.v. de juryvoorzitter Anton Verbeek in een Zoomsessie een laatste afstemming gemaakt. Het ging dan over foto's waar er opvallende onderlinge scoringsverschillen waren.

Twee foto's hebben goud gekregen:

Bert Wolfs.JPG
Willemien Kamps.JPG

De foto van Bert Wolfs laat een leeg stukje straat zien met wat schaduwen. Met minimale visuele elementen binnen het kader is een suggestief beeld ontstaan. De schaduw van die mens is essentieel voor de kracht van de verbeelding die deze foto oproept. De compositie is perfect gekozen, de vignettering functioneel en niet overdreven, de verdeling van lichte en donkere delen over het vlak, de aansnijding links, allemaal goed en afgewogen. Ook op de technische uitvoering is niets aan te merken.

De tweede foto met goud is van de hand van Willemien Kamps. Een oude man kijkt naar buiten met verlangen in zijn blik. Een aandoenlijke hand steunt daarbij op de vensterbank. Wat buiten voor de man te bieden zou hebben is in de weerspiegeling te zien. Dat is niet veel: een smalle straat met een scheef paaltje en aan de overkant een winkelruit. Toch is het kennelijk onweerstaanbaar aantrekkelijk voor deze man.
Uit alles spreekt een groot verlangen om bevrijd te worden vanuit de eenzaamheid van het opgesloten zijn door de lockdown en het moeten vermijden van besmettingsgevaar. Deze foto brengt het gevoel van de hedendaagse beperkingen indringend over.

Dank aan alle deelnemers en dank aan de uitstekende organisatie. Zij maakten dat het jureren weer een plezierige bezigheid was.

De jury: Monique de Zwart, Gerard Hol en Hans Brongers

Foto Online 3e editie 2020

> klik hier voor de uitslag en bekroonde foto's van Foto Online 2020 - 3e editie
> download hier de scorelijst van de overige inzendingen

Juryverslag

Met veel plezier hebben we deze jurering uitgevoerd. Als jurylid wil je recht doen aan de maker van de foto en dat betekent dat je de foto goed gaat bestuderen en ontleden. Een geweldig gereedschap daarbij is het schema uit boek “Over foto’s gesproken”:

  • Beschrijven - wat zie ik
  • Analyse - de beeldelementen
  • Interpretatie - de beeldelementen staan in dienst van de inhoud = het verhaal
  • En de waardering, die dan als vanzelf volgt.

Techniek, esthetiek en inhoud vormen samen de foto. In sommige gevallen bleef zeker een van die drie achter. Bij andere foto’s was een van de drie soms juist erg nadrukkelijk aanwezig, bijvoorbeeld het gebruik van Photoshop. Natuurlijk mag/moet je dat gebruiken, maar het staat ten dienste van de inhoud van je foto. Niet andersom. Overigens was dat bij veel foto’s wél prima in balans.

Opvallend was ook dat er veel, vooral mooie, foto’s waren ingezonden. Geen grote verhalen (de goede uitzonderingen daargelaten), maar esthetische beelden, die vooral mooi zijn. Alsof ze gemaakt zijn in een parallelle wereld, waar de harde dagelijkse werkelijkheid ontbreekt. Maar ook hierop waren gelukkig uitzonderingen.

Soms is ook gebruik gemaakt van een uitleg / gevoel van de foto. Zo’n tekst mag sturend zijn, maar dat moet dan ook tot uiting komen in de foto zelf en dat was niet altijd het geval.

Kennis over genres is ook een aandachtspunt. Daar kan je de zeggingskracht van je foto mee vergroten.

Soms is het aantal punten laag. Zie dat vooral als een aanmoediging om uit te zoeken waar het aan ontbreekt. Dan ontwikkel jij je als fotograaf.

De jury: Janny Wierenga, Jan Nabuurs, Rob Agterdenbos

Foto Online 2e editie 2020

> klik hier voor de uitslag van Foto Online 2020 - 2e editie

Juryverslag

In totaal werden er 481 foto’s voor deze editie van Foto Online ingezonden. Een inzending in de Corona periode. Een aantal inzendingen waren gebaseerd op dit thema, en dat is niet verwonderlijk. Amateurfotografen hebben bij uitstek de gelegenheid om de pandemie en de bijbehorende uitingen hiervan vast te leggen.

Het ‘vrije onderwerp’ als thema van deze editie zorgde voor een zeer gevarieerde inzending, waarin alle gangbare genres vertegenwoordigd waren. Als jurylid heb je het idee dat je appels met peren aan het vergelijken bent, maar er valt zoveel te genieten wat jureren steeds weer een plezierige bezigheid is.

Voor de juryleden waren de pijlers:
inhoud (is het meer dan een afbeelding?),
uitvoering (is de compositie verrassend, de uitsnede in orde en past de stijl van fotografie bij het onderwerp?) En
techniek (is de toegepaste bewerking een toevoeging en is deze goed uitgevoerd?).

Het technische niveau van de inzendingen was behoorlijk hoog.

Er waren echter ook foto’s bij die ‘over de top’ waren qua uitwerking. Zo kwamen we beelden tegen met te veel verscherping en verzadiging, matige uitsnedes en belichtingen alsmede stof op sensoren. Zomaar wat dingen waarmee, met wat meer aandacht en zelfkritiek van de fotograaf een hogere score te behalen valt.

De jury was unaniem voor wat betreft de winnaars van deze editie. Veel discussie was niet nodig omdat ‘de pareltjes’ door eenieder herkend werden.

Zorgvuldig en creatief vastgelegde beelden, met gevoel voor sfeer en helder met betrekking tot wat de fotograaf wil communiceren met de kijker.

Wat betreft de gouden winnaars:

Portret
Ondanks dat het model van bovenaf is vastgelegd, maakt zij een hele krachtige indruk. Zij doet denken aan Greta Thunberg. Haar uitstraling zegt dat ze weet wat ze wil, eigenzinnig en sterk. Het zegt iets over de samenwerking/verhouding tussen model en fotograaf. Deze moet optimaal zijn om dit beeld te kunnen maken. De uitvoering van het beeld bekrachtigt dit en de toonschaal helpt hieraan positief bij. Een tijdloze foto.

Twee peuters
Een aandoenlijk beeld. De verhoudingen in het beeld kloppen en dat maakt het een heerlijk beeld. Doordat de ruggetjes van de peutertjes onderaan het beeld zichtbaar zijn, zien we meteen waar we naar kijken en dat maakt het tot een toegankelijk en sterk beeld. De handjes geven de foto emotie. De maker is in het water zichtbaar en zorgt ervoor dat de krulletjes van het linker kind beter zichtbaar zijn.

De jury: Colette Lukassen, René van Rijswijk en Theo Bijker

Foto Online 1e editie 2020

Bij deze eerste editie van FOL dit jaar waren er net iets meer dan 1000 inzendingen. Jullie hadden er zin in!
De juryleden waren Wim Broekman, redacteur van InBeeld en Renk Ruiter en John Seegers, uit de gespreksgroep Bondsmeesterklasse.

De jury was verrassend snel klaar. Een geoefend oog ‘ziet nu eenmaal sneller’ en daarom was er wat meer tijd om een instructief verhaal van ze te vragen. Een leermoment waar we allemaal iets aan hebben.
Dat leren we eigenlijk niet van de goede foto’s. Dat kunnen we zelf wel invullen, maar juist de foto’s die het niet halen, het waarom daarvan… Natuurlijk gezien door de ogen van een van de juryleden.

Ook over jureren wil ik het graag nog even hebben. Wim Broekman geeft daar zijn persoonlijke visie op: ‘waar moet een jurylid op letten?’
We weten allemaal dat we bij het beoordelen van foto’s geen stokpaardjes moeten berijden. Maar nog steeds wordt als beargumentering van een lage waardering aangevoerd dat smaken verschillen. Natuurlijk verschillen smaken en heeft iedereen zijn eigen voorkeuren maar van een goed jurylid kan je niet verwachten: ‘Dit is mijn ding niet, of hier heb ik niets mee’.
Ook al gaat de voorkeur uit naar een ander onderwerp dan zal hij of zij toch een foto moeten kunnen beoordelen op zijn eigen verdienste.

> klik hier voor de uitslag van Foto Online 2020 - 1e editie
Om een foto te bekijken: (dubbel)klik op de url of kopieer en plak de url in uw browser.
Uw eigen score kunt u zoeken door Ctrl F te gebruiken en uw lidnummer in het zoekvenster links onderaan in te typen.)
Alle bekroonde inzendingen van de 1e editie 2020 vindt u hier > dit album.

Uitslagen/foto's 2019 en eerder

> uitslagen Foto Online 2019 #1 *

> juryverslag Foto Online 2019 #1

> uitslagen Foto Online 2019 #2 *

> juryverslag Foto Online 2019 #2

> uitslagen Foto Online 2019 #3 *

> bekijk de bekroonde foto's van 2019

> uitslagen Foto Online 2018 #1 *

> juryverslag Foto Online 2018 #1

> uitslagen Foto Online 2018 #2 *

> juryverslag Foto Online 2018 #2

> uitslagen Foto Online 2018 #3 *

> bekijk de bekroonde foto's van 2018

> uitslagen van Foto Online 2017 - 2e editie *

> uitslagen van Foto Online 2017 - 3e editie *

> bekijk de foto's van 2015 - 2017

* Download het document.
  - Klik 2x maal op de url om de foto te bekijken of kopieer de url in uw browser.
  - Uw gegevens kunt u zoeken door Crl F en tik in het lidnummer of uw naam.