Foto Online

Foto Online is een digitale fotowedstrijd voor alle leden van de Fotobond en wordt driemaal per jaar gehouden. Deze wedstrijd is vooral bedoeld voor de beginnende fotograaf, die met het meedoen aan deze wedstrijd zijn fotografische vooruitgang kan toetsen.

> reglement Foto Online vs 7.7

Coördinator Foto Online is Anton Verbeek, e-mail fotoonline@fotobond.nl.


Foto Online 1e editie 2021

Van 1 februari t/m 15 maart kunnen Fotobond-leden inzenden voor deze landelijke wedstrijd. Het onderwerp is vrij.
> inzenden


Foto Online 3e editie 2020

> klik hier voor de uitslag en bekroonde foto's van Foto Online 2020 - 3e editie

> klik hier voor de scorelijst van de overige inzendingen

Juryverslag

Met veel plezier hebben we deze jurering uitgevoerd. Als jurylid wil je recht doen aan de maker van de foto en dat betekent dat je de foto goed gaat bestuderen en ontleden. Een geweldig gereedschap daarbij is het schema uit boek “Over foto’s gesproken”:

  • Beschrijven - wat zie ik
  • Analyse - de beeldelementen
  • Interpretatie - de beeldelementen staan in dienst van de inhoud = het verhaal
  • En de waardering, die dan als vanzelf volgt.

Techniek, esthetiek en inhoud vormen samen de foto. In sommige gevallen bleef zeker een van die drie achter. Bij andere foto’s was een van de drie soms juist erg nadrukkelijk aanwezig, bijvoorbeeld het gebruik van Photoshop. Natuurlijk mag/moet je dat gebruiken, maar het staat ten dienste van de inhoud van je foto. Niet andersom. Overigens was dat bij veel foto’s wél prima in balans.

Opvallend was ook dat er veel, vooral mooie, foto’s waren ingezonden. Geen grote verhalen (de goede uitzonderingen daargelaten), maar esthetische beelden, die vooral mooi zijn. Alsof ze gemaakt zijn in een parallelle wereld, waar de harde dagelijkse werkelijkheid ontbreekt. Maar ook hierop waren gelukkig uitzonderingen.

Soms is ook gebruik gemaakt van een uitleg / gevoel van de foto. Zo’n tekst mag sturend zijn, maar dat moet dan ook tot uiting komen in de foto zelf en dat was niet altijd het geval.

Kennis over genres is ook een aandachtspunt. Daar kan je de zeggingskracht van je foto mee vergroten.

Soms is het aantal punten laag. Zie dat vooral als een aanmoediging om uit te zoeken waar het aan ontbreekt. Dan ontwikkel jij je als fotograaf.

De jury: Janny Wierenga, Jan Nabuurs, Rob Agterdenbos


Foto Online 2e editie 2020

> klik hier voor de uitslag van Foto Online 2020 - 2e editie

Juryverslag

In totaal werden er 481 foto’s voor deze editie van Foto Online ingezonden. Een inzending in de Corona periode. Een aantal inzendingen waren gebaseerd op dit thema, en dat is niet verwonderlijk. Amateurfotografen hebben bij uitstek de gelegenheid om de pandemie en de bijbehorende uitingen hiervan vast te leggen.

Het ‘vrije onderwerp’ als thema van deze editie zorgde voor een zeer gevarieerde inzending, waarin alle gangbare genres vertegenwoordigd waren. Als jurylid heb je het idee dat je appels met peren aan het vergelijken bent, maar er valt zoveel te genieten wat jureren steeds weer een plezierige bezigheid is.

Voor de juryleden waren de pijlers:
inhoud (is het meer dan een afbeelding?),
uitvoering (is de compositie verrassend, de uitsnede in orde en past de stijl van fotografie bij het onderwerp?) En
techniek (is de toegepaste bewerking een toevoeging en is deze goed uitgevoerd?).

Het technische niveau van de inzendingen was behoorlijk hoog.

Er waren echter ook foto’s bij die ‘over de top’ waren qua uitwerking. Zo kwamen we beelden tegen met te veel verscherping en verzadiging, matige uitsnedes en belichtingen alsmede stof op sensoren. Zomaar wat dingen waarmee, met wat meer aandacht en zelfkritiek van de fotograaf een hogere score te behalen valt.

De jury was unaniem voor wat betreft de winnaars van deze editie. Veel discussie was niet nodig omdat ‘de pareltjes’ door eenieder herkend werden.

Zorgvuldig en creatief vastgelegde beelden, met gevoel voor sfeer en helder met betrekking tot wat de fotograaf wil communiceren met de kijker.

Wat betreft de gouden winnaars:

Portret
Ondanks dat het model van bovenaf is vastgelegd, maakt zij een hele krachtige indruk. Zij doet denken aan Greta Thunberg. Haar uitstraling zegt dat ze weet wat ze wil, eigenzinnig en sterk. Het zegt iets over de samenwerking/verhouding tussen model en fotograaf. Deze moet optimaal zijn om dit beeld te kunnen maken. De uitvoering van het beeld bekrachtigt dit en de toonschaal helpt hieraan positief bij. Een tijdloze foto.

Twee peuters
Een aandoenlijk beeld. De verhoudingen in het beeld kloppen en dat maakt het een heerlijk beeld. Doordat de ruggetjes van de peutertjes onderaan het beeld zichtbaar zijn, zien we meteen waar we naar kijken en dat maakt het tot een toegankelijk en sterk beeld. De handjes geven de foto emotie. De maker is in het water zichtbaar en zorgt ervoor dat de krulletjes van het linker kind beter zichtbaar zijn.

De jury: Colette Lukassen, René van Rijswijk en Theo Bijker


Foto Online 1e editie 2020

Bij deze eerste editie van FOL dit jaar waren er net iets meer dan 1000 inzendingen. Jullie hadden er zin in!
De juryleden waren Wim Broekman, redacteur van InBeeld en Renk Ruiter en John Seegers, uit de gespreksgroep Bondsmeesterklasse.

De jury was verrassend snel klaar. Een geoefend oog ‘ziet nu eenmaal sneller’ en daarom was er wat meer tijd om een instructief verhaal van ze te vragen. Een leermoment waar we allemaal iets aan hebben.
Dat leren we eigenlijk niet van de goede foto’s. Dat kunnen we zelf wel invullen, maar juist de foto’s die het niet halen, het waarom daarvan… Natuurlijk gezien door de ogen van een van de juryleden.

Ook over jureren wil ik het graag nog even hebben. Wim Broekman geeft daar zijn persoonlijke visie op: ‘waar moet een jurylid op letten?’
We weten allemaal dat we bij het beoordelen van foto’s geen stokpaardjes moeten berijden. Maar nog steeds wordt als beargumentering van een lage waardering aangevoerd dat smaken verschillen. Natuurlijk verschillen smaken en heeft iedereen zijn eigen voorkeuren maar van een goed jurylid kan je niet verwachten: ‘Dit is mijn ding niet, of hier heb ik niets mee’.
Ook al gaat de voorkeur uit naar een ander onderwerp dan zal hij of zij toch een foto moeten kunnen beoordelen op zijn eigen verdienste.

> klik hier voor de uitslag van Foto Online 2020 - 1e editie
Om een foto te bekijken: (dubbel)klik op de url of kopieer en plak de url in uw browser.
Uw eigen score kunt u zoeken door Ctrl F te gebruiken en uw lidnummer in het zoekvenster links onderaan in te typen.)

Alle bekroonde inzendingen van de 1e editie 2020 vindt u hier > dit album.

Lees ook het juryverslag hieronder!

Juryverslag

Waarop letten als jury? Door Wim Broekman
In de tijd dat ik een breed georiënteerd fotoblad leidde waren o.a. selectiecriteria: zou ik de foto willen publiceren (zowel goed en interessant als vernieuwend), is hij in enig kader toepasbaar (b.v. als illustratie, boekomslag), is hij goed in zijn soort (fotografie is breder dan eigen interesses en stokpaardjes), zou ik er geld voor over hebben (als collectioneur), zou ik hem zelf gemaakt willen hebben (als fotograaf).
Originaliteit in onderwerpkeus en uitwerking zijn belangrijk, maar wel steeds moeilijker. “Alles is al gefotografeerd”, jawel, maar niet zoals jij het doet. Zo ook een effectieve compositie (dus geen saaie ‘regeltjes’ volgen), een adequate nabewerking (contrast, verzadiging, omzetting naar ZW-W), is een enscenering of montage ‘geloofwaardig’ (intrigerend, niet ‘kinderachtig’), en natuurlijk de opgeroepen associaties, sfeer en het licht. Niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde.

Je vergelijkt wel appels met peren, maar je bekijkt vooral ‘waar gaat de foto over?’ Misschien wel over meer of iets anders dan je in eerste instantie ziet. Dat kan dan een 2e laag vormen, bij langer kijken ontdek je meer betekenis, steeds meer verhaal. Een 2e laag geeft zonder meer een extra.
Soms zie ik in een foto een citaat uit, of verwijzing naar, iconische foto’s van bekende fotografen – dat mag je niet meteen afdoen met ‘plagiaat’ (naar bijv. Erwin Olaf, Hopper, Elliott Erwitt). Is sprake van ‘in de stijl van’ of een eigen draai aan een traditie?
Bevat de foto een ‘witte muis’, ofwel een opvallend, interessant, bijzonder element, dat een ‘gewone’ situatie een onverwachte ‘twist’ geeft. Straatfotografie kan heel boeiend zijn, maar ook gaan over heel alledaagse situaties die weinig toevoegen, en niets zeggen over een dieper gaande ‘condition humaine’.

In deze wedstrijd – zonder genre of thema, alles was ‘vrij onderwerp’ – was de categorie ‘natuur en landschap’ zeer sterk vertegenwoordigd, evenals het portret. Dat eerste zie ik wel, het laatste minder in de uitslag weerspiegeld. Ik zag er aanleiding toe, maar er waren drie juryleden, die in deze opzet weinig onderling overleg pleegden. Een andere opzet met één jurylid geeft weer andere uitgesproken oordelen.

Over de nabewerking: soms zie je hoe een stukje afsnijden al veel kan verbeteren (concentratie op de clou of lichtvoering, angst voor het vierkant?), ogen kunnen vaak iets opgehelderd en daardoor sprekender worden, soms helpt wat meer contrast, gecombineerd met echt wit en zwart, ze zijn te grijs. Dan is het een kwestie van hoe zwaar til je aan het gebrek, als de foto het verder helemaal in zich heeft? Technische manco’s zijn wel degelijk verwijtbaar, maar hoevéél? Kalibreren van je PC, monitor enz. kan wonderen doen.

Een titel kan weergeven wat je bij de eerste oogopslag al ziet (overbodig), of probeert met meer toelichting de jury (vergeefs!) te sturen. Soms verwijst hij naar iets dat juist niet is te zien, althans onvoldoende eruit spreekt. En sommige vakantie- en kinderfoto’s kun je beter in het vakantie- of familiealbum houden, die zijn te weinig ‘universeel’. Raadpleeg dan eerst eens een onbevangen buitenstaander over het wel of niet inzenden.

Zo’n 1000 foto’s in een wedstrijd zonder thema laten nu eenmaal rijp en groen zien, drie juryleden met eigen voorkeuren en inzichten doen de rest: over de top-50 is men het redelijk eens, maar daaronder wordt nogal uiteenlopend beoordeeld, op heel verschillende gronden.

Foto’s uit de middenmoot Door John Seegers

Enjoying this tea - Ton Wolswijk 17 punten

De titel van deze foto doet het beeld geen eer aan. Dat deze meneer van zijn thee geniet straalt hij niet uit. Toch is er genoeg sfeer in deze omgeving om betere opnamen te maken en daarmee ook hoger te scoren bij een fotowedstrijd e.d.
Mogelijk is dit een ’snapshot’ geweest die tijdens een (groeps)excursie genomen is. De tijd ontbreekt dan om er meer aandacht aan te besteden. De sfeer zit mijns inziens in de keuken en niet bij de theedrinker. Probeer bij dergelijke situaties contact met de mensen te maken. Een kuchje is genoeg om je aanwezigheid te tonen.
Laat dan merken, als je de taal niet kent, met gebarentaal en een glimlach, dat je graag in de keuken een foto wilt maken. Negen van de tien keer heb je succes. Neem dan de tijd om de juiste compositie te maken. De man met het kopje thee kun je dan ook in je beeld meenemen.
Laat via de monitor van je camera even aan de geportretteerde(n) zien wat je gemaakt heb. Succes verzekerd.
De eindafwerking van de opname laat ook wat te wensen over. De schaduwpartijen zijn te veel ‘opgelicht’ zodat er minder dekking in de donkere partijen (en beeldruis) is ontstaan en tevens de ‘hoge lichten’ daardoor wat ‘uitgevreten’ zijn.

't Regent 't Regent - Marina van Wissen 17 punten

Een sfeervolle straatfoto waar mijns inziens nog wat aan ontbreekt om tot een hogere waardering te komen.
Een smal straatje in Zierikzee met middenin een ‘inzinkbare paal’ en netjes in de voorgrond, om enige diepte in het beeld te geven, een fiets meegenomen.
Een mooie toevoeging zou zijn wat ‘levendigheid’ in  dit leuke straatje. Het is dan even geduld hebben en wachten tot mens of dier, in welke hoedanigheid dan ook, de boel wat opfleurt en wat ‘spanning’ in het beeld brengt.
Door de harde contrasten zijn ‘de hoge lichten’, vooral in de voorgrond, wat uitgevreten. Als je deze lichte partij wat subtiel doordrukt sluit je het beeld onderin wat af en gaan je ogen naar het midden en interessantste deel van het beeld.

Foto’s uit de middenmoot Door Renk Ruiter

Jacobsladder - Anneke Mijnen 17 punten

Schitterende weersomstandigheden nodigen uit tot fotograferen, zo ook bij deze foto. Het stralenpatroon en de schaduwen op de weg vormen hier het meest interessante deel, de zon bovenin heb daarvoor helemaal niet nodig. Ook het houten hek links is een vreemd element en voegt niets toe aan de sfeer. Alleen al door wat te kroppen wordt deze plaat een stuk sterker.
Hopelijk zit er bij iets doordrukken dan nog wat tekening aan het eind van de weg.

Torres del Paine -Henk Baarens 17 punten

Een prachtig landschap in fijne tinten met een lucht die er helemaal bij past. Ik snap dat de maker die enorme boomstronk ook fotografisch heel interessant vond, omdat dat ook diepte geeft. Jammer alleen dat dat robuuste ding op die plek concurreert met die schitterende bergen. Misschien een iets ander standpunt innemen (meer naar links?) zodat de bergen beter uit komen en de stam wat naar rechts schuift, want het rechter deel van de foto is toch wat minder interessant.


Uitslagen/foto's 2019 en eerder

> uitslagen Foto Online 2019 #1 *

> juryverslag Foto Online 2019 #1

> uitslagen Foto Online 2019 #2 *

> juryverslag Foto Online 2019 #2

> uitslagen Foto Online 2019 #3 *

> bekijk de bekroonde foto's van 2019

> uitslagen Foto Online 2018 #1 *

> juryverslag Foto Online 2018 #1

> uitslagen Foto Online 2018 #2 *

> juryverslag Foto Online 2018 #2

> uitslagen Foto Online 2018 #3 *

> bekijk de bekroonde foto's van 2018

> uitslagen van Foto Online 2017 - 2e editie *

> uitslagen van Foto Online 2017 - 3e editie *

> bekijk de foto's van 2015 - 2017

* Download het document.
  - Klik 2x maal op de url om de foto te bekijken of kopieer de url in uw browser.
  - Uw gegevens kunt u zoeken door Crl F en tik in het lidnummer of uw naam.