Juryrapport Foto Online-2e editie 2023

Voor de tweede keer dit jaar vond de wedstrijd Foto Online plaats.
Naast het thema Vrij Onderwerp, kon er worden ingezonden voor het genre Muziek.
Bij deze editie waren er maar liefst 666 inzendingen. Een leuke klus voor de jury om al deze inzendingen te mogen bekijken en beoordelen.

Zoals te verwachten is bij de inzendingen voor het thema ‘Vrij Onderwerp’, zijn de foto’s zeer uiteenlopend, zowel voor wat betreft de keuze van het onderwerp als de keuze voor kleur of zwart/wit. Geënsceneerd of spontaan genomen, rustige beelden en heel dynamische, overzichtsopnames en foto’s met veel detail. Ook in niveau zijn de inzendingen zeer divers.

Het genre Muziek zie je normaal gesproken minder vaak terug in wedstrijden. Daarom is het goed te constateren dat hiervoor zoveel originele inzendingen zijn ingestuurd. Veel sfeervolle beelden, soms met een diepere laag en af een toe met een dikke knipoog.

Van de meeste winnende foto’s kun je toch wel zeggen dat ze wat langer in je gedachten blijven nadat je ze goed hebt bekeken. Sommige foto’s zijn echte pareltjes. Van de winnende foto’s zijn er 61 ingezonden op Vrij Onderwerp en 30 foto’s op het genre Muziek.

De jury heeft met plezier de inzendingen, eerst individueel, onder de loep genomen. Daarna was fijn te kunnen concluderen dat de jury het eens is geworden over de uiteindelijke uitslag. Ook veel dank aan de prima organisatie en natuurlijk ook veel dank aan alle deelnemers voor hun bijdragen.

Dit alles maakt het jureren de moeite waard.

Vincent Baake, Liesbeth van Asselt, Mirjam Evers