Prestatie-onderscheidingen / Ranking

Fotografen die zich blijvend bewijzen als betere fotograaf, kunnen in aanmerking komen voor een zogenaamde prestatie-onderscheiding. De Taakgroep Wedstrijden en Exposities heeft in 2015 ranking ingevoerd bij enkele wedstrijden van de Fotobond.

De Fotobond kent de volgende titels bij oplopende prestatie:

  • Honorair Fotograaf Fotobond (H-FB)
  • Uitstekend Fotograaf Fotobond (U-FB)
  • Top Fotograaf Fotobond (T-FB)
  • Top Fotograaf Brons (T-FB/b)
  • Top Fotograaf Zilver (T-FB/z)
  • Top Fotograaf Goud (T-FB/g)
prestatie onderscheiding T-FB B nieuw.jpg

In het Reglement Prestatie-onderscheidingen is vastgelegd  hoe hier mee omgegaan wordt en hoe de punten behaald kunnen worden.
Punten kunnen alleen behaald worden bij de individuele wedstrijden Foto Individueel, Foto Online en andere door de taakgroep aangewezen wedstrijden.

Regeling toekenning prestatie-onderscheiding per 1/1/2021 aangepast

Met de invoering van het ranking systeem heeft de Fotobond een systeem ingevoerd dat een extra doel geeft aan de deelname aan de wedstrijden van de Fotobond en waarbij de fotograaf zijn geleverde prestatie beloond ziet met een titel, een oorkonde en een speld. De administratie rondom de prestatie-onderscheidingen is echter zodanig gegroeid dat een aanpassing noodzakelijk is geworden.

Met ingang van 1 januari 2021 dient de fotograaf zelf de behaalde resultaten bij te houden en de onderscheiding aan te vragen. Ook zijn er nieuwe regels voor de titel van een ingezonden foto en voor foto's die sterk op elkaar lijken.
Het bondsbureau zal de ontvangen aanvragen controleren.
Deze methode is daarmee in lijn met de internationaal gebruikelijke methoden (FIAP, PSA).

De nieuwe voorwaarden staan in het (vernieuwde) reglement prestatie-onderscheidingen, dat hieronder te vinden is.

> lees hier de uitgebreide toelichting op dit besluit
> download het Reglement Prestatie-onderscheidingen per 1 januari 2021

Aanvraag en uitreiking

Het bestuur van de Fotobond was van plan om op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2020 de nieuwe prestatie-onderscheidingen uit te reiken. De ledenvergadering 2020 is echter schriftelijk is afgehandeld, waardoor de onderscheidingen niet zijn uitgereikt. Er wordt nu gewerkt aan een plan om deze onderscheidingen dit jaar uit te reiken, ook als de ALV 2021 door de corona-maatregelen niet die gelegenheid gaat bieden.

Op het ranking-overzicht staat welke leden deze onderscheidingen gaan krijgen. Tevens is per lid opgenomen met hoeveel ranking-punten dit jaar is begonnen. Dat is belangrijk, aangezien vanaf januari 2021 de onderscheidingen door de leden zelf moeten worden aangevraagd.
LET OP: dat geldt nog niet voor de prestatie-onderscheidingen die in de lijst staan vermeld.
> ranking-overzicht per 01-01-2021 (het overzicht bevat 2 kolommen, gesorteerd op lidnummer resp. voornaam)

Mocht je het niet eens zijn met de vermelde ranking-punten, laat dat dan weten aan secretaris@fotobond.nl. Wij stellen je dan z.s.m. op de hoogte van een eventuele correctie.

Als voldoende punten/scores behaald zijn, kan de fotograaf/fotografe een aanvraag indienen. De aanvraag dient uiterlijk 1 februari ontvangen te zijn om voor uitreiking op de Algemene Ledenvergadering van dat jaar in aanmerking te komen.
Zie voor meer informatie het
Reglement Prestatie-onderscheidingen.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via wedstrijden@fotobond.nl.