Reglement deelname

Wat is Fotobond In the picture?

Fotobond In the picture is een wekelijks verschijnend digitaal magazine van de Fotobond waarin werk van leden wordt getoond en waarin nieuwsberichten van de Fotobond kunnen worden opgenomen. Het wordt gemaild aan de leden van de Fotobond en in de toekomst ook aan niet-leden.

Rene Broens.JPG

Foto: Rene Broens - FC De Sluiter

Inzenden

  • Eén foto binnen het thema van de editie, eigen werk, alleen door leden van de Fotobond.
  • Alleen jpg, kleurruimte sRGB, langste zijde minimaal 1920 en maximaal 2560 pixels. Bestandsnaam: eerst het lidnummer van 7 posities, koppelteken, naam fotograaf (max. 40 posities), koppelteken, eventueel een zelfgekozen titel van de foto.
    Voorbeeld: 1901007-Pietje Puk-Zonsondergang.
  • Inzenden via deze website (klik hier). Log zo nodig in met je account.
  • Kies het thema waarvan de inzending op dat moment openstaat en volg de instructies op het scherm.
  • De deelnemer verklaart zich door deelname akkoord met dit reglement.

Selectie en publicatie

Het getoonde werk wordt naar eigen inzicht door een curator geselecteerd uit foto's die worden ingezonden door leden. Het is geen wedstrijd en er worden geen onderscheidingen of rankingpunten toegekend. Inzenden is alleen mogelijk binnen de aangegeven periode. Het totaal aantal inzendingen dat meedingt kan om praktische redenen beperkt zijn; na het bereiken van dat aantal wordt de inzendmogelijkheid geblokkeerd.

Door inzending stemt de inzender in met publicatie van de foto als hieronder aangegeven. Bij publicatie van de foto in In the picture worden vermeld: de naam van de fotograaf, de naam van de fotoclub waarvan de inzender lid is (of de vermelding: persoonlijk lid) en de eventuele titel van de foto.

Auteursrecht en gebruik

De fotograaf bezit auteursrecht op de ingezonden foto en vrijwaart de Fotobond en/of de organisatoren van elke aanspraak door derden.

De foto wordt uitsluitend gebruikt voor publicaties van de Fotobond, zoals in Fotobond In the picture en in mailings van de Fotobond. Ook is plaatsing mogelijk op de website, in een jaarboek en andere uitingen van de Fotobond. Ze worden niet commercieel gebruikt zonder toestemming van de fotograaf. Voor een niet-commerciële publicatie van de ingezonden foto verleent de rechthebbende toestemming zonder enige vergoeding. Bij de foto wordt de naam van de fotograaf geplaatst.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het dagelijks bestuur, al dan niet in overleg met de betrokkenen.

Toelichting auteursrecht

Fotografen die een foto inzenden dienen te beschikken over het auteursrecht van die inzending. De foto moet een eigen intellectuele schepping zijn, die met een origineel of creatief karakter is gemaakt en waarvan het auteursrecht niet is overgedragen aan derden.

Als bijvoorbeeld een portret in opdracht is gemaakt, dient u te beschikken over de toestemming van de geportretteerde. Zo ook als de afgebeelde persoon een redelijk belang  (bijv. een privacy- of financieel belang) heeft om zich tegen publicatie van zijn portret te verzetten. Indien minderjarigen herkenbaar in beeld zijn gebracht, dient de fotograaf toestemming van de ouders te hebben voor publicatie.