Fotoreview

Bas_Berkhout.jpg

Werk je aan een serie of project en heb je behoefte je voortgang eens met iemand te bespreken? Leg dan je werk voor aan een mentor. Je kunt je weer aanmelden van 28 maart tot 23 mei 2021.

Na een wat aarzelend begin in de afgelopen 2 jaren lijken de leden van de Fotobond hun weg naar Fotoreview gevonden te hebben. De ronde van het najaar 2020 leverde een stroom van 440 foto's op verdeeld over zo'n 70 series, die waren ingeleverd door 44 individuele deelnemers.

Omdat je met een serie zoveel meer kunt vertellen dan met enkelvoudige foto's werken veel fotografen seriematig. Anderen zijn bezig met het opbouwen van hun portfolio of werken aan projecten die uit meerdere foto’s bestaan. Het is daarbij bijzonder nuttig dat een mentor eens naar je werk kijkt, om te checken of je boodschap overkomt.

Denk nu niet dat Fotoreview alleen voor gevorderde fotografen bedoeld is. In tegendeel! Juist als je begint met seriematig werken heb je misschien extra veel aan de tips van de mentor. Je kunt bij je aanmelding aangeven of je tot deze groep behoort en dan kun je op speciale aandacht rekenen.

Het feit dat andere ogen naar je werk kijken wordt vaak genoemd als één van de voordelen die zo'n review oplevert. Hieronder staan een paar opmerkingen van deelnemers die van hun evaluatie- formulieren afkomstig zijn:

Op de vraag: 'Is deze Fotoreview van waarde voor het verder werken aan je serie of project?' kwamen o.a. de volgende antwoorden:

Ja. Feedback stemt altijd weer tot nadenken, het opnieuw formuleren van je gedachtegang.

Fijn om feedback te ontvangen van iemand die je serie nog niet eerder heeft gezien zodat meer duidelijk wordt of je de boodschap overbrengt.

Ja, omdat een andere blik het alleen moet doen met de beelden en daar zuiver naar kijkt en een beschrijving geeft van wat de persoon ziet en hoe dingen binnenkomen. Een frisse kijk is welkom en de opmerkingen over de opbouw, ook hoe die beter kan, zijn mij uiterst welkom.

Ja, omdat reflectie nodig is. De dialoog met anderen is voor de eigen ontwikkeling onmisbaar. De eigen kijk wordt aangescherpt en verbreed.

Zo doe je mee

Aanmelding voor Fotoreview te zenden aan fotoreview@fotobond.nl.

Je kunt je aanmelding inzenden vanaf 28 maart tot 23 mei 2021.

Zorg dat in de mail de volgende gegevens staan:

 • Je naam
 • Je lidnummer van de Fotobond
 • Je e-mailadres en telefoonnummer
 • Een korte beschrijving van de serie(s) (het mogen er ten hoogste 2 zijn).
  Neem in je beschrijving tenminste op: De titel, het thema waar de serie over gaat en wat je wilt vertellen met de serie.
 • Stel het team van Fotoreview concrete vragen, zoals: wat is de beste volgorde, welke selectie of wat ontbreekt er aan de serie. Als je meent dat je serie af is, geef dat dan ook aan.
 • Geef ook aan of je al ervaring hebt met series maken of dat dit één van de eerste pogingen is.
 • Bij de mail stuur je als bijlage je foto’s.
 • Geef aan op welke wijze je de feedback zou willen krijgen (e-mail, Zoom, telefoon). De mentor houdt hier dan zoveel mogelijk rekening mee. Normaal gesproken krijg je binnen 3 weken feedback.

Het mogen minimaal 5 foto’s en maximaal 10 foto's zijn.

De fotobestanden moeten in jpeg aangeleverd worden met de volgende specificaties:

 • Bestandsgrootte maximaal 500 kB (bij niet meer dan 1200 pixels lange zijde overschrijd je deze grens niet).
 • Zorg dat in de naam van de fotobestanden de volgorde van je serie of project blijkt, bijvoorbeeld jenaam_1.jpg, jenaam_2.jpg, enz.
 • Let er op dat je foto's als aparte bijlage bij je mail zitten.

Geen kosten

Fotoreview is een gratis service. We verwachten wel van je dat je, nadat je een advies over je serie of project hebt gekregen, een evaluatieformulier invult en terugstuurt. Alle evaluaties gebruiken we om te kijken of we Fotoreview daar waar nodig moeten bijsturen.

Naam cursus Fotoreview
Leerdoel Verdere uitwerking van een serie of langlopend project door de verkregen feedback van een bondsmentor Toetsing van gemaakt werk om het project verder uit te kunnen werken
Werkvorm Een bondsmentor geeft feedback op een door de deelnemer ingezonden serie of project
Bedoeld voor Fotografen die een deskundig advies willen over een serie of project.
Cursusomvang en -doel Niet van toepassing
Wanneer De Fotoreview wordt 2x per jaar aangeboden gedurende een periode van 10 weken.
Aantal deelnemers Onbeperkt
Voorwaarden Series en langlopende fotoprojecten
Kosten en betaling Geen kosten
Inschrijving Aanmelden en inzenden foto's via mail: fotoreview@fotobond.nl (zie ook specificaties hieronder)
Meer informatie bij Deze pagina.
Organisator Taakgroep Opleidingen en Sprekers