Organisatie

 • De Fotobond is een vrijwilligersorganisatie en heeft een Dagelijks Bestuur wat wordt ondersteund door taakgroepen en specialistische teams.
 • Persoonlijke leden en clubs en hun leden kunnen lid worden van de Fotobond.
 • Het land is geografisch verdeeld in Afdelingen.
 • Het clubadres bepaalt de afdeling waar de club onder valt.
 • Persoonlijke leden kunnen kiezen bij welke afdeling zij willen horen.
 • Het Afdelingsbestuur wordt gekozen op de Algemene Ledenvergadering,¬†waar clubs en persoonlijke leden voor worden uitgenodigd.
 • De afdeling organiseert activiteiten en nodigt de clubs en leden daarvoor uit.
 • De Consul stimuleert clubs om activiteiten te ontwikkelen in de regio (NB: Een consul is actief als er tijdelijk geen Afdelingsbestuur is. Hij /zij heeft de beschikking over geld van de Fotobond, waarmee clubs kunnen worden ondersteund die iets willen organiseren voor een regio).

Besluitvormingsstructuur

 • De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Fotobond
 • Het Bondsbestuur is het hoogste bestuurlijke orgaan van de Fotobond.
 • De voorzitters van de Afdelingen vormen het Bondsbestuur.
 • De Algemene Ledenvergadering kiest een Dagelijks Bestuur.
 • Op de Algemene Ledenvergadering legt het Bondsbestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en maakt de plannen voor het komende jaar bekend.
organogram 1 - 2019