Terugblikken & In memoriam

Overlijden Jeroen van Elderen

Ons bereikte het droevige bericht dat Fotobond-lid Jeroen van Elderen op 16 mei jl. is overleden.

Jeroen was tot 2020 de gedreven coördinator van de Landelijke groep Creatief. Jeroen was al langere tijd ziek.

Op zulke momenten besef je dat het samenbindende element van de Fotobond niet alleen bestaat uit fotografie, maar evenzeer uit de mensen die de clubs, groepen, afdelingen organiseren. De leden die hun nek uitsteken zodat ook anderen ervan kunnen genieten. Mensen zoals Jeroen, die de leden van Creatief sterker bij elkaar en elkaars werk betrok door enthousiasme en een duidelijke structuur.

Zoals Jeroen zijn er velen binnen de Fotobond. Maar vandaag springt Jeroen eruit. Met gestage inzet en tot het laatst actief. De groep gaat door op zijn manier: enthousiast. Zodat Jeroen later schreef: Ik heb alles dus niet voor niets gedaan.

Rouwkaart Jeroen van Elderen

Afscheid van Gerda Gallé

Ze had het de laatste jaren af en toe al gezegd: Ik hou er binnenkort mee op. Maar nu is het écht zover. Gerda Gallé, de personificatie van het bondsbureau, stopt definitief met haar werk. Leeftijd en zo, na 38 jaar is het welletjes.

Gerda Gallé is een icoon binnen de Fotobond. Al die jaren is ze, eerst in een dienstbetrekking en later als vrijwilliger, in haar eentje het bureau van de Fotobond geweest. Altijd beschikbaar, altijd snel en adequaat.

2021Uitreiking Gerda Gallé Trofee.jpg

De steun en toeverlaat van generaties bestuursleden, commissies en leden. Ze heeft zich onmisbaar gemaakt en toch moeten we haar missen. Ze neemt deze maand afscheid tijdens de algemene ledenvergadering op 24 april 2021.

Wat kan een vereniging als de onze doen om iemand als Gerda te eren? Gerda is al erelid, en twee jaar geleden werd haar werk voor de Fotobond al gememoreerd bij de uitreiking van haar koninklijke onderscheiding.

Om de gedachte levend te houden aan het werk dat Gerda al die jaren heeft gedaan voor de Fotobond, heeft het bestuur besloten om een eerbetoon in te stellen voor personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de organisatie van de Fotobond. Dat eerbetoon wordt uitgereikt in de vorm van een sculptuur en een oorkonde. De naam ervan is geworden: de Gerda Gallé Trofee.

Eerder deze maand heeft het dagelijks bestuur afscheid van haar genomen. Bij haar thuis is het eerste exemplaar van de Gerda Gallé Trofee uitgereikt.

Als dank voor het vele werk dat ze heeft gedaan, en voor de positieve wijze waarop dat gestalte kreeg. Deze Trofee moet dat levend houden. Als dank voor alles wat Gerda heeft betekend voor de Fotobond. Gerda's Fotobond.

Hieronder vind je een korte video impressie van de uitreiking: