Terugblikken & In memoriam

divider.jpg
P04 - Limberg.jpg
Scan_20240304 (003) kopie.jpg

In Memoriam: Huib Limberg (1944-2024)

Met diepe droefheid nemen wij afscheid van een aimabel mens en een getalenteerde fotograaf: Huib Limberg. Op 29 februari 2024 heeft Huib ons verlaten, maar zijn nalatenschap zal voortleven in de prachtige beelden die hij heeft geschapen en in de harten van degenen die het voorrecht hadden om hem te kennen.

Huib's toewijding aan zijn fotografie werd bekroond met prestigieuze titels zoals MFIAP (Master of the International Federation of Photographic Art) en BMK (Bondsmeester van de Fotobond). Deze erkenningen getuigen van zijn uitmuntendheid en inzet voor de fotografie als een van zijn grootste passies.

Internationaal was Huib Limberg een bekend gezicht in fotowedstrijden, waar hij vele malen de top wist te bereiken en talloze prijzen in de wacht sleepte. Zijn foto’s maakten indruk en werden wereldwijd gewaardeerd.

Huib Limberg was niet alleen een meester van het beeld, maar ook een warme persoonlijkheid die geliefd was bij eenieder die het voorrecht had om zijn pad te kruisen. Zijn vriendelijkheid, bescheidenheid en passie voor het delen van zijn fotografie zullen in onze herinneringen blijven.

divider.jpg
Jan Jansen
Rouwkaart


In memoriam Jan Jansen [1939–2023]

Jan Jansen heeft veel gedaan op het gebied van amateurfotografie en veel prijzen gewonnen en titels behaald. In 1983 werd hij toegelaten in de BMK, de Bond Meester Klasse. In 1997 behaalde hij zijn MFIAP (Master FIAP) met zijn serie At Sundown. Hij werd voorzitter van zijn fotoclub en secretaris van de Fotobond. Hij werd benoemd tot Erelid van de Fotobond.
Later is hij zelfs nog korte tijd algemeen secretaris van het bestuur van de FIAP geweest, iets waar hij, terecht, heel trots op was. Hij maakte vele reizen samen met zijn vrouw vanwege de congressen van de FIAP en vanwege jureren bij fotoclubs. Zo hebben ze samen China gezien, Oman, Andorra, Italië, Ierland en Engeland.

Voor zijn bijdragen aan de FIAP en het mede organiseren van het 22th FIAP Congres (1993) in Nederland ontving Jan de onderscheiding Honorary Excellence FIAP (HonEFIAP)

Jan Jansen was oprichter van de eerste internationale diasalon in Nederland: Tribute to Colour. En later van het eerste (en enige) internationale fotocircuit in Nederland: Holland International Image Circuit (HIIC). Voor al zijn werk voor de amateurfotografie heeft hij de titel “Ridder in de orde van Oranje Nassau” ontvangen. Daar was hij enorm trots op.

De laatste jaren moest Jan steeds meer afstoten. Hij stopte in 2013 als voorzitter van het HIIC. Hij heeft daarna nog wel een aantal circuits gejureerd. In 2018 was dat de laatste keer. In 2020 ging hij samen met zijn dochter Brenda nog naar de jurering van het Holland Circuit en in maart was hij bij de opening van Tribute to Colour. Een week later volgde er een lockdown vanwege Corona.

Half november 2022 kreeg hij het slechte nieuws dat er uitzaaiingen waren. Vlak voor zijn 83e verjaardag. Zijn verjaardag heeft hij nog met zijn hele familie gevierd. Met pizza, met een lach en een traan.

Dinsdag 6 juni 2023 is Jan, in het bijzijn van zijn familie, rustig ingeslapen.


Jan, we zullen je nooit vergeten.

divider.jpg

In memoriam Pieter van Leeuwen [1960–2023]

Totaal onverwacht is op zaterdag 4 februari Pieter van Leeuwen tijdens het mountainbiken overleden. Pieter is bij veel clubs een bekende als spreker, foto-bespreker en mentor. Zijn filosofische insteek heeft vele aan het denken gezet, door te kijken vanuit een ander perspectief of contrasten tegenover elkaar te zetten. Wat als je het nou eens vanuit de ogen van een reclamemaker, cabaretier, politicus of beeldhouwer bekijkt? Hij nam ons mee in zijn bijzondere kijk op het verschil tussen intuïtieve en conceptuele fotografie, tussen wat er gebeurt als je een anders standpunt inneemt, met een andere blik naar ordening en compositie kijkt en nam ons mee op reis van cliché tot origineel. Pieter heeft ons geleerd anders te kijken.

Bestuur Koninklijke Fotobond

Pieter van Leeuwen
Divider

In memoriam: Hans Brongers

Ons heeft het droevige bericht bereikt, dat ons zeer gewaardeerd erelid Hans Brongers is overleden. Na een uitzichtloze, kortstondige ziekte moeten we helaas afscheid nemen van Hans.

Net zoals Hans belangrijk was voor de Fotobond, was de Fotobond belangrijk voor Hans. Hij genoot van de rol die hij speelde in de kwaliteitsverbetering van de Fotobond, de mentoraten en jureringen.

Door goed te luisteren, door te vragen, zette hij je aan het denken om zelf de antwoorden te vinden. Daarbij gaf hij je het vertrouwen dat je het kon. Dat maakte Hans een zeer goede mentor en een bijzonder mens.

In 2009 volgde Hans de leergang Fotoreflectie. Een opleiding die zijn nieuwsgierigheid naar de fotowereld flink vergrootte. Hans was gretig in het leren en ontdekken van deze nieuwe wereld. De mentoren cursus van Corinne Noordenbos, verbreedde zijn horizon nog verder.

De kennis die hij hier vergaarde, zette hij in om de kwaliteit van de Fotobond te verbeteren. Dit deed hij samen met onder andere Simon Ophof, die ons eveneens wegens ziekte dit jaar veel te vroeg is ontvallen. Iets wat Hans zeer veel verdriet deed, samen waren zij lid van de denktank: brede kwaliteitsverbetering.

Hiermee stond Hans aan de wieg van de huidige structuur van de Fotobond, waarbij taakgroepen een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van het bestuur.

FAMA20190128-7656-PS[3675].jpg
Foto: Theo Fama
Divider
Simon Ophof

In memoriam SIMON OPHOF [1947–2022]

Afgelopen zondagmiddag 16 januari is Simon Ophof in het bijzijn van zijn familie rustig ingeslapen. Hij is 74 jaar geworden en was al enige tijd ernstig ziek. Simon was fotograaf en fotocollectioneur en in zijn arbeidzaam leven jarenlang rector van een grote scholengemeenschap. Zijn fotografische en bestuurlijke kennis en kunde heeft hij veelvuldig ingezet voor de Fotobond. In dit korte memoriam willen we hem gedenken en onze dank uitspreken voor de betekenis die hij voor de Fotobond heeft gehad.

In 2008 werd binnen de Fotobond een stuurgroep geformeerd als impuls ‘naar een brede kwaliteitsverbetering’. Deze stuurgroep legde de basis voor de nog steeds geldende overleg en beleidsstructuur met taakgroepen in de aansturing van onderwijs/opleiding, wedstrijden en exposities en communicatie, waaronder de website. Dat Simon Ophof ook gevraagd werd, was niet zo verwonderlijk. Hij was toen al jarenlang bestuurslid van de Wertheimerstichting. Deze stichting speelde een cruciale rol bij de oprichting van het Nederlands Fotomuseum, beheerde een legaat van ruim 10 miljoen euro, verleende jaarlijkse subsidies en speelde een rol van betekenis als het gaat om de relatie museale professionele fotografie en de vrijetijdsfotografie. Simon bekleedde de bestuursfunctie tot 2019.

Rond 2010 werd in de Fotobond Taakgroep ‘opleiding & sprekers’ [O&S] besloten om extra aandacht te gaan geven aan het bespreken van foto’s in clubs. Hiervoor werd contact gezocht met het schrijversduo Ophof/Brongers om een cursus te ontwikkelen voor de Fotobond. In heel Nederland zijn de cursussen zowel in de afdelingen als in clubs door heel veel fotobondleden gevolgd. Mede daardoor kan gerust gesteld worden dat het niveau van de fotografie in het algemeen en het bespreken van foto’s in het bijzonder in de afgelopen jaren een enorme impuls heeft gekregen.

Onder auspiciën van de taakgroep [O&S] werd in 2015 een landelijke cursus Jureren voor de Bondsmentoren ontwikkeld en twee jaar later een cursus jureren op afdelings- en clubniveau voor gevorderde fotografen. De cursus werd door een driemanschap ontwikkeld en ook daarin speelde Simon een prominente rol.

Van 2016 tot 2018 werd door het Bondsbestuur aan de werkgroep ‘het Tweede Spoor’ de opdracht gegeven om een gedegen schets te maken over nieuwe toekomstige ontwikkelingen in de wereld van de fotografie en de mogelijke implicaties voor de Fotobond, zowel bestuurlijk, communicatief als inhoudelijk op het vlak van de fotografie. Simon was een zeer gewaardeerd lid van deze werkgroep en was de samensteller van de afsluitende rapportage aan het bestuur.

We gedenken Simon Ophof als een wijs man, integer, breed georiënteerd, rustig in gesprek met anderen en bekwaam in de eindformulering. En een man die als teamplayer begrippen als samenwerken en kwaliteit leveren hoog in het vaandel had staan. Met dank voor wie hij was voor de Fotobond.

Simon Ophof maakte deel uit van de Landelijke Groep Portret en was lid van fotocollectief Lumen.

Frans Rentink

Divider

IN MEMORIAM

Gijs van Gent is, in liefde omringd door zijn directe familie, rustig ingeslapen. In zijn laatste levensjaren verloor Gijs de grip op het leven zowel mentaal als fysiek door de vreselijke ziekte dementie. Op de rouwkaart kondigt de familie zijn overlijden met gemengde gevoelens aan. Verdriet vanwege het definitieve afscheid, opluchting dat hem verder lijden bespaard blijft.

Gijs heeft meer dan 25 jaar deel uit gemaakt van het Dagelijks Bestuur van de Fotobond. Hij was in zijn rol als bestuurder, maar meer nog als fotograaf, een verbinder, een man die anderen op heel veel plaatsen in het land ontmoette. Zijn fotografiekennis en vaardigheden droeg hij met veel verve over aan anderen; hij was dan ook een veelgevraagde bondsmentor. Men sprak vol lof over hoe hij de fotografie van clubleden op een hoger plan wist te brengen. Gijs was een charmante man die echte belangstelling had voor de ander, een mensenmens. Hij stond aan de wieg van vele zaken in de Fotobond, die we nu heel gewoon vinden. Als bestuurder, maar vaak ook als uitvoerder samen met anderen. Zo zijn in de jaren negentig mede op zijn initiatief de landelijke groepen ontstaan en wist hij de belangstelling van de museale fotowereld voor de Fotobond te winnen door veranderingen in de ballotage van de BMK en Foto Nationaal. Hij maakte zich hard voor exposities van vrijetijdsfotografen in o.a. FOAM en het Nederlands Fotomuseum. Velen die dit in memoriam nu lezen, zullen persoonlijke herinneringen aan hem hebben want waar Gijs was, werden anderen geïnspireerd.

Met dank voor het vele dat Gijs in de Fotobond bracht, wij wensen zijn echtgenote Dini van Gent, zijn kinderen en kleinkinderen oprecht veel sterkte toe om dit gemis een plaats te gaan geven.

Namens het bestuur van de Fotobond,
Peter van Tuijl

foto GIJS 300px.jpg
Divider

Overlijden Jeroen van Elderen

Ons bereikte het droevige bericht dat Fotobond-lid Jeroen van Elderen op 16 mei jl. is overleden.

Jeroen was tot 2020 de gedreven coördinator van de Landelijke groep Creatief. Jeroen was al langere tijd ziek.

Op zulke momenten besef je dat het samenbindende element van de Fotobond niet alleen bestaat uit fotografie, maar evenzeer uit de mensen die de clubs, groepen, afdelingen organiseren. De leden die hun nek uitsteken zodat ook anderen ervan kunnen genieten. Mensen zoals Jeroen, die de leden van Creatief sterker bij elkaar en elkaars werk betrok door enthousiasme en een duidelijke structuur.

Zoals Jeroen zijn er velen binnen de Fotobond. Maar vandaag springt Jeroen eruit. Met gestage inzet en tot het laatst actief. De groep gaat door op zijn manier: enthousiast. Zodat Jeroen later schreef: Ik heb alles dus niet voor niets gedaan.

Rouwkaart Jeroen van Elderen

divider.jpg

Afscheid van Gerda Gallé

Ze had het de laatste jaren af en toe al gezegd: Ik hou er binnenkort mee op. Maar nu is het écht zover. Gerda Gallé, de personificatie van het bondsbureau, stopt definitief met haar werk. Leeftijd en zo, na 38 jaar is het welletjes.

Gerda Gallé is een icoon binnen de Fotobond. Al die jaren is ze, eerst in een dienstbetrekking en later als vrijwilliger, in haar eentje het bureau van de Fotobond geweest. Altijd beschikbaar, altijd snel en adequaat.

2021Uitreiking Gerda Gallé Trofee.jpg

De steun en toeverlaat van generaties bestuursleden, commissies en leden. Ze heeft zich onmisbaar gemaakt en toch moeten we haar missen. Ze neemt deze maand afscheid tijdens de algemene ledenvergadering op 24 april 2021.

Wat kan een vereniging als de onze doen om iemand als Gerda te eren? Gerda is al erelid, en twee jaar geleden werd haar werk voor de Fotobond al gememoreerd bij de uitreiking van haar koninklijke onderscheiding.

Om de gedachte levend te houden aan het werk dat Gerda al die jaren heeft gedaan voor de Fotobond, heeft het bestuur besloten om een eerbetoon in te stellen voor personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de organisatie van de Fotobond. Dat eerbetoon wordt uitgereikt in de vorm van een sculptuur en een oorkonde. De naam ervan is geworden: de Gerda Gallé Trofee.

Eerder deze maand heeft het dagelijks bestuur afscheid van haar genomen. Bij haar thuis is het eerste exemplaar van de Gerda Gallé Trofee uitgereikt.

Als dank voor het vele werk dat ze heeft gedaan, en voor de positieve wijze waarop dat gestalte kreeg. Deze Trofee moet dat levend houden. Als dank voor alles wat Gerda heeft betekend voor de Fotobond. Gerda's Fotobond.

Hieronder vind je een korte video impressie van de uitreiking:

Divider