Terugblikken & In memoriam

Divider
Simon Ophof

IN MEMORIAM SIMON OPHOF [1947 – 2022]

Afgelopen zondagmiddag 16 januari is Simon Ophof in het bijzijn van zijn familie rustig ingeslapen. Hij is 74 jaar geworden en was al enige tijd ernstig ziek. Simon was fotograaf en fotocollectioneur en in zijn arbeidzaam leven jarenlang rector van een grote scholengemeenschap. Zijn fotografische en bestuurlijke kennis en kunde heeft hij veelvuldig ingezet voor de Fotobond. In dit korte memoriam willen we hem gedenken en onze dank uitspreken voor de betekenis die hij voor de Fotobond heeft gehad.

In 2008 werd binnen de Fotobond een stuurgroep geformeerd als impuls ‘naar een brede kwaliteitsverbetering’. Deze stuurgroep legde de basis voor de nog steeds geldende overleg en beleidsstructuur met taakgroepen in de aansturing van onderwijs/opleiding, wedstrijden en exposities en communicatie, waaronder de website. Dat Simon Ophof ook gevraagd werd, was niet zo verwonderlijk. Hij was toen al jarenlang bestuurslid van de Wertheimerstichting. Deze stichting speelde een cruciale rol bij de oprichting van het Nederlands Fotomuseum, beheerde een legaat van ruim 10 miljoen euro, verleende jaarlijkse subsidies en speelde een rol van betekenis als het gaat om de relatie museale professionele fotografie en de vrijetijdsfotografie. Simon bekleedde de bestuursfunctie tot 2019.

Rond 2010 werd in de Fotobond Taakgroep ‘opleiding & sprekers’ [O&S] besloten om extra aandacht te gaan geven aan het bespreken van foto’s in clubs. Hiervoor werd contact gezocht met het schrijversduo Ophof/Brongers om een cursus te ontwikkelen voor de Fotobond. In heel Nederland zijn de cursussen zowel in de afdelingen als in clubs door heel veel fotobondleden gevolgd. Mede daardoor kan gerust gesteld worden dat het niveau van de fotografie in het algemeen en het bespreken van foto’s in het bijzonder in de afgelopen jaren een enorme impuls heeft gekregen.

Onder auspiciën van de taakgroep [O&S] werd in 2015 een landelijke cursus Jureren voor de Bondsmentoren ontwikkeld en twee jaar later een cursus jureren op afdelings- en clubniveau voor gevorderde fotografen. De cursus werd door een driemanschap ontwikkeld en ook daarin speelde Simon een prominente rol.

Van 2016 tot 2018 werd door het Bondsbestuur aan de werkgroep ‘het Tweede Spoor’ de opdracht gegeven om een gedegen schets te maken over nieuwe toekomstige ontwikkelingen in de wereld van de fotografie en de mogelijke implicaties voor de Fotobond, zowel bestuurlijk, communicatief als inhoudelijk op het vlak van de fotografie. Simon was een zeer gewaardeerd lid van deze werkgroep en was de samensteller van de afsluitende rapportage aan het bestuur.

We gedenken Simon Ophof als een wijs man, integer, breed georiënteerd, rustig in gesprek met anderen en bekwaam in de eindformulering. En een man die als teamplayer begrippen als samenwerken en kwaliteit leveren hoog in het vaandel had staan. Met dank voor wie hij was voor de Fotobond.

Simon Ophof maakte deel uit van de Landelijke Groep Portret en was lid van fotocollectief Lumen.

Frans Rentink

Divider

IN MEMORIAM

Gijs van Gent is, in liefde omringd door zijn directe familie, rustig ingeslapen. In zijn laatste levensjaren verloor Gijs de grip op het leven zowel mentaal als fysiek door de vreselijke ziekte dementie. Op de rouwkaart kondigt de familie zijn overlijden met gemengde gevoelens aan. Verdriet vanwege het definitieve afscheid, opluchting dat hem verder lijden bespaard blijft.

Gijs heeft meer dan 25 jaar deel uit gemaakt van het Dagelijks Bestuur van de Fotobond. Hij was in zijn rol als bestuurder, maar meer nog als fotograaf, een verbinder, een man die anderen op heel veel plaatsen in het land ontmoette. Zijn fotografiekennis en vaardigheden droeg hij met veel verve over aan anderen; hij was dan ook een veelgevraagde bondsmentor. Men sprak vol lof over hoe hij de fotografie van clubleden op een hoger plan wist te brengen. Gijs was een charmante man die echte belangstelling had voor de ander, een mensenmens. Hij stond aan de wieg van vele zaken in de Fotobond, die we nu heel gewoon vinden. Als bestuurder, maar vaak ook als uitvoerder samen met anderen. Zo zijn in de jaren negentig mede op zijn initiatief de landelijke groepen ontstaan en wist hij de belangstelling van de museale fotowereld voor de Fotobond te winnen door veranderingen in de ballotage van de BMK en Foto Nationaal. Hij maakte zich hard voor exposities van vrijetijdsfotografen in o.a. FOAM en het Nederlands Fotomuseum. Velen die dit in memoriam nu lezen, zullen persoonlijke herinneringen aan hem hebben want waar Gijs was, werden anderen geïnspireerd.

Met dank voor het vele dat Gijs in de Fotobond bracht, wij wensen zijn echtgenote Dini van Gent, zijn kinderen en kleinkinderen oprecht veel sterkte toe om dit gemis een plaats te gaan geven.

Namens het bestuur van de Fotobond,
Peter van Tuijl

foto GIJS 300px.jpg
Divider

Overlijden Jeroen van Elderen

Ons bereikte het droevige bericht dat Fotobond-lid Jeroen van Elderen op 16 mei jl. is overleden.

Jeroen was tot 2020 de gedreven coördinator van de Landelijke groep Creatief. Jeroen was al langere tijd ziek.

Op zulke momenten besef je dat het samenbindende element van de Fotobond niet alleen bestaat uit fotografie, maar evenzeer uit de mensen die de clubs, groepen, afdelingen organiseren. De leden die hun nek uitsteken zodat ook anderen ervan kunnen genieten. Mensen zoals Jeroen, die de leden van Creatief sterker bij elkaar en elkaars werk betrok door enthousiasme en een duidelijke structuur.

Zoals Jeroen zijn er velen binnen de Fotobond. Maar vandaag springt Jeroen eruit. Met gestage inzet en tot het laatst actief. De groep gaat door op zijn manier: enthousiast. Zodat Jeroen later schreef: Ik heb alles dus niet voor niets gedaan.

Rouwkaart Jeroen van Elderen

divider.jpg

Afscheid van Gerda Gallé

Ze had het de laatste jaren af en toe al gezegd: Ik hou er binnenkort mee op. Maar nu is het écht zover. Gerda Gallé, de personificatie van het bondsbureau, stopt definitief met haar werk. Leeftijd en zo, na 38 jaar is het welletjes.

Gerda Gallé is een icoon binnen de Fotobond. Al die jaren is ze, eerst in een dienstbetrekking en later als vrijwilliger, in haar eentje het bureau van de Fotobond geweest. Altijd beschikbaar, altijd snel en adequaat.

2021Uitreiking Gerda Gallé Trofee.jpg

De steun en toeverlaat van generaties bestuursleden, commissies en leden. Ze heeft zich onmisbaar gemaakt en toch moeten we haar missen. Ze neemt deze maand afscheid tijdens de algemene ledenvergadering op 24 april 2021.

Wat kan een vereniging als de onze doen om iemand als Gerda te eren? Gerda is al erelid, en twee jaar geleden werd haar werk voor de Fotobond al gememoreerd bij de uitreiking van haar koninklijke onderscheiding.

Om de gedachte levend te houden aan het werk dat Gerda al die jaren heeft gedaan voor de Fotobond, heeft het bestuur besloten om een eerbetoon in te stellen voor personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de organisatie van de Fotobond. Dat eerbetoon wordt uitgereikt in de vorm van een sculptuur en een oorkonde. De naam ervan is geworden: de Gerda Gallé Trofee.

Eerder deze maand heeft het dagelijks bestuur afscheid van haar genomen. Bij haar thuis is het eerste exemplaar van de Gerda Gallé Trofee uitgereikt.

Als dank voor het vele werk dat ze heeft gedaan, en voor de positieve wijze waarop dat gestalte kreeg. Deze Trofee moet dat levend houden. Als dank voor alles wat Gerda heeft betekend voor de Fotobond. Gerda's Fotobond.

Hieronder vind je een korte video impressie van de uitreiking:

Divider