Algemene ledenvergadering 2021

Op 24 april is de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden, waarin de clubs en de persoonlijke leden het beleid bepalen.
Hieronder een korte beschrijving van enkele bespreekpunten.
> klik hier voor een uitgebreider verslag en de vergaderstukken.
Let op: deze pagina is alleen toegankelijk voor leden van de Fotobond, log zo nodig in.

Ledenvergadering handhaaft contributie

Met grote meerderheid is besloten dat de contributie voor 2021 gelijk blijft aan de voorgaande jaren. Eerder had het dagelijks bestuur een voorzet gedaan om het contributiebedrag eenmalig met 4 euro per lid te verlagen, waarna het Bondsbestuur voorstelde om het daarvoor tijdelijk gereserveerde bedrag te bestemmen voor de viering van ons honderdjarig jubileum in 2022. De beslissing daarover werd overgelaten aan de algemene ledenvergadering, die dit voorstel enthousiast overnam. In mei kunnen de facturen voor de jaarlijkse contributie – die gewoonlijk in februari werden verzonden – door de clubs en persoonlijke leden verwacht worden.

Nieuwe bestuurlijke regels voor fotoclubs: WBTR

De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen WBTR formaliseert de eisen waaraan besturen van verenigingen moeten voldoen – dus ook fotoclubs, afdelingen en de Fotobond zelf. Het kan leiden tot gedwongen aanpassing van statuten. In de ledenvergadering is een commissie ingesteld die daarover binnenkort een advies uitbrengt. Door daarop te wachten kunnen de clubs waarschijnlijk geld besparen. De wet gaat 1 juli 2021 in, maar voor het aanpassen van de statuten is daarna nog ruim tijd.

Deze zomer fotobespreek- en wedstrijdapp voor clubs en afdelingen

Tijdens de ledenvergadering werd een demonstratie gegeven van de nieuw ontwikkelde app. Deze bestaat uit drie onderdelen: Het uploaden van foto’s of series naar de server van de Fotobond, het jureren of bespreken (met cijfers, sterren, tekst) door een of meer juryleden of door alle clubleden, en het tonen van het resultaat op scherm (beamer) of print. De clubbeheerder kan zelf bepalen of bij het jureren resp. het vertonen al of niet de naam van de fotograaf, de punten en de teksten van de andere beoordelaars en het puntentotaal of gemiddelde worden getoond.