Wat is de Fotobond?

De Bond voor Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen (BNAFV), kortweg genoemd de Fotobond, is een landelijk samenwerkingsverband van amateur- of vrije fotografen, opgericht in 1922. De leden bestaan uit fotoclubs en uit persoonlijke leden.
De Fotobond heeft circa 5.600 leden, waarvan 4.800 in 240 fotoclubs en 800 rechtstreekse (persoonlijke) leden.

Wat doet de Fotobond?

De Fotobond stimuleert vrije fotografen bij het ontwikkelen van hun fotografie en ondersteunt fotoclubs waar gewenst bij hun activiteiten.

Zij organiseert o.a. wedstrijden, exposities, bijeenkomsten, cursussen en mentoraten op landelijk en regionaal niveau, geeft boeken en een magazine uit en heeft speciale ledenaanbiedingen. Landelijke themagroepen bieden de gevorderde fotograaf verdiepingsmogelijkheden.

Organisatie

De Fotobond is een vrijwilligersorganisatie en heeft een Dagelijks Bestuur, dat wordt ondersteund door taakgroepen en specialistische teams.

De Fotobond heeft zestien regionale afdelingen die de leden in hun regio samenbrengen. Deze afdelingen coördineren en organiseren activiteiten en ondersteunen hun clubs. Elke afdeling heeft een eigen bestuur en een website of -pagina.

Lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap van de Fotobond bedraagt voor leden van aangesloten fotoclubs € 25 per jaar (inbegrepen in hun clubcontributie) en voor persoonlijke leden € 35 per jaar.